Image

Ieva Tetere: Uzņēmēji kļūst piesardzīgi un apdomīgi gatavojas izaicinājumiem

Šī gada sešos mēnešos kopumā SEB grupa Latvijā piešķīrusi finansējumu 371 miljonu eiro, kas salīdzinājumā ar 2021. gada pirmo pusgadu, ir par 2% vairāk. Privātpersonām piešķirtā kredīta apjoms mājokļu iegādei vai remontam ir palielinājies par 5% pret to pašu periodu pērn, sasniedzot 95 miljonus eiro, savukārt patēriņa kredīta apjomi pieauguši gandrīz  2 reizes, sasniedzot 13 miljonus eiro. Stabilus rezultātus uzrāda arī mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kreditēšana – salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, kreditēšanas apjoms palielinājies par 11%, sasniedzot 117 miljonus eiro. Lielāka piesardzība jūtama no lielo uzņēmumu puses, kam piešķirtais finansējums veido 133 miljonus eiro, kas ir par 8% mazāk, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu. KopējaisSEB grupas Latvijā kredītportfelis 2022. gada pirmajā pusgadā pieaudzis par 1,4% un veido 3,1 miljardi eiro. Kopējaisnoguldījumu apjomskopš gada sākuma palielinājies par 1,5% un veido 4,0 miljardus eiro.

SEB bankas vadītājas Ievas Teteres komentārs:

“Spēcīgais gada sākums ekonomikā turpinājies arī otrajā ceturksnī. Covid ierobežojumu atcelšana marta beigās ļāva atjaunoties pakalpojumu nozarēm, kuras nospieda pandēmija. Līdz ar to arī iedzīvotāji aktīvāk varēja iepirkties un izmantot pakalpojumus, par ko liecina pieaugums maksājumu dinamikā. Labu attīstības tempu ekonomikā saglabā arī apstrādes rūpniecība un eksports. Tomēr izaicinājumu kļūst arvien vairāk un tas turpmākajos ceturkšņos bremzēs ekonomiku. Tas ietver gan strauji kāpjošo inflāciju, tostarp enerģijas un pārtikas cenu pieaugumu, gan starptautiskajos tirgos pieaugošās procentu likmes, gan arī sankciju paplašināšanu pret Krieviju. Līdz šim novērotais iedzīvotāju uzkrājumu temps pašreiz ir ievērojami palēninājies. Domājams, ka šīs izmaiņas ietekmēs iedzīvotāju patēriņa aktivitāti un sarežģītākais posms Latvijas ekonomikai varētu būt nākamā gada sākums. Tomēr, ņemot vērā uzkrāto pieredzi un spēju pielāgoties pārmaiņām, var sagaidīt, ka Latvijas ekonomika izvairīsies no būtiskiem satricinājumiem. Šajā posmā svarīga loma būs valdības spējai atbalstīt mazāk turīgās iedzīvotāju grupas, kam ir būtiska sociālā nozīme.”

Uzņēmumi apdomīgi gatavojas izaicinājumiem

Reaģējot uz starptautiskajiem notikumiem, uzņēmumi kļūst piesardzīgāki uzsākt jaunus, nozīmīgus investīciju projektus, paturot prātā tādus faktorus kā enerģētikas cenu kāpums, piegāžu ķēžu nestabilitāte, kā arī sadarbības partneru maksājumu disciplīna, kas var sašaurināt biznesa iespējas nākotnē. Taču pašreiz SEB klientu finanšu stāvoklis ir stiprs un mūsu klienti ir sagatavojušies paredzamajiem inflācijas un piegāžu izaicinājumiem rudenī.

Liels prieks par uzņēmumiem, kuri arvien vairāk integrē savā biznesā ilgtspējīgus risinājumus un SEB banka var tos atbalstīt, piemēram, par 4 miljoniem eiro finansējot bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveidi, ko īsteno atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO. Tāpat, turpinot atbalstīt Latvijas uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības iniciatīvas un investīcijas energoefektīvos projektos, SEB banka piešķīrusi pusmiljonu eiro nacionālajam pārtikas mazumtirdzniecības tīklam ELVI saules paneļu uzstādīšanai lielākajos veikalos.

Noteikti jāizceļ sociālā uzņēmējdarbība – jūnijā noslēdzās pirmais kopā ar Pierīgas novadu pašvaldībām īstenotais sociālās uzņēmējdarbības grantu konkurss “Augšup” – no 20 iesniegtajām sociālā biznesa idejām tika izvēlētas piecas perspektīvākās, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir teju 40 000 eiro. Savukārt septembra sākumā jaunajiem uzņēmējiem būs iespēja pieteikt savas biznesa idejas grantu programmā (ie)dvesma, kas norisināsies jau sesto reizi. Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 10 000 eiro, un uz to varēs pretendēt gan privātpersonas, kas plāno uzsākt savu biznesu, gan arī jau esoši uzņēmumi. Tāpat jūnija sākumā norisinājās jau sestās kārtas izlaidums SEB Izaugsmes programmā. Līdz ar to kopējais Izaugsmes programmas absolventu skaits Latvijā ir sasniedzis jau 71 uzņēmumu. Programmas laikā 12 uzņēmumi gandrīz 9 mēnešu garumā pilnveidoja savas zināšanas biznesa attīstības jomās, paralēli tam attīstot savas individuālās biznesa ieceres. 

Ilgbūtības jomā – pozitīvs devums sabiedrībai un augstākais novērtējums Dimanta kategorijā

Otrais ceturksnis bija kopumā ļoti aktīvs laiks no dažādiem ilgtspējas aspektiem. Ieguldījām laiku un zināšanas vairākos ilgtspējas jautājumiem veltītos pasākumos – aicinājām klientus uz ikgadējo Ilgbūtības forumu 2022, kurā diskutējām par ilgtspējas aktualitātēm dažādās nozarēs, uzņēmumos un viedokļu līderu prātos. Konferencei bija iespēja sekot līdzi gan klātienē, gan arī klausīties attālināti. Lielā atsaucība un vairāk nekā 4600 skatītāju liecina, ka forums ir vērtīgs diskusiju formāts, lai runātu par risinājumiem un iespējām, par izaicinājumiem ilgtspējas mērķu sasniegšanai ne tikai individuāli katrā uzņēmumā, bet arī valstī kopumā. Tāpat publiskajā telpā uzsākām iniciatīvu par vienlīdzīgām nākotnes perspektīvām sievietēm un vīriešiem, kurā uzrunājam sievietes izmantot iespējas ieguldīt un uzkrāt, jo tieši šajā jomā sievietes ir kūtrākas nekā kungi.

Noritēja vairāki pasākumi jauniešiem – pēc pandēmijas radītā ilgākā pārtraukuma šogad notika Zelta Zivtiņas čempionāts skolēniem, kurā SEB ieguldījums šoreiz bija saistīts ar drošību digitālajā vidē – gan izmantojot finanšu pakalpojumus, gan vienkārši esot aktīvam sociālajos medijos. SEB Inovāciju centrā ciemojās studenti, kuriem ar Vītolu fonda atbalstu SEB banka ir nodrošinājuši studiju stipendijas, tādā veidā ieguldot jauniešu nākotnē. Prieks par jauniešu aktīvo interesi par ilgtspējas aspektiem, ekonomikas attīstību, investīcijām un ieguldījumiem.

Taču noteikti būtiskākais notikums ilgtspējas jomā ir visaugstākā – Dimanta kategorija, ko SEB banka ir saņēmusi pirmo reizi Ilgtspējas indeksa vēsturē. Liels prieks par gūto atzinību – tas ir augsts novērtējums mums pašiem un tam, ko darām kopā ar klientiem.

Pirmais pusgads noslēgts ar stabiliem finanšu rezultātiem

  • SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši 53,9 miljonus eiro, par 3% vairāk nekā 2021. gada 6 mēnešos (pirms ietekmes no meitas uzņēmumu pārdošanas);
  • Peļņa pirms uzkrājumiem sasniedza 29,1 miljonu eiro, par 2% vairāk nekā 2021. gada 6 mēnešos (pirms ietekmes no meitas uzņēmumu pārdošanas);
  • Pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem 2022. gada 6 mēnešos sasniegusi 31,3 miljonus eiro, kas ir par 2% vairāk nekā pirms gada (pirms ietekmes no meitas uzņēmumu pārdošanas);
  • Gada sākumā tika izveidota vienota apdrošināšanas un ilgtermiņa uzkrājumu grupa Baltijā, kā rezultātā SEB Life and Pension Baltic SE kļuva par vienīgo AS “SEB atklātais pensiju fonds” un IPAS “SEB Investment Management” kapitāldaļu turētāju, pārņemot kapitāldaļas no iepriekšējā akcionāra AS SEB banka. Iekļaujot ietekmi no SEB grupas meitas uzņēmumu pārdošanas reorganizācijas rezultātā, SEB grupas Latvijā kopējie ieņēmumi 2022. gada 6 mēnešos veidoja 68,0miljonus eiro, pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem – 45,3 miljonus eiro;
  • Pirmā pusgada izmaksas bija24,8 miljons eiro, kas ir par 3% vairāk nekā pirms gada (pirms ietekmes no meitas uzņēmumu pārdošanas);  
  • Uzkrājumiparedzamiem kredītzaudējumiem laika posmā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam samazināti 3,2 miljonu eiro apmērā;  
  • Kopējais noguldījumu apjoms SEB bankā gada 30. jūnijā bija 4,0 miljardi eiro, kas par 7% pārsniedz noguldījumu apjomu 2021. gada jūnija beigās; 
  • Kopējais kredītportfelis  gadajūnija beigās bija 3,1 miljardi eiro, t.i. par 1,6% vairāk nekā 2021. gada jūnija beigās;  
  • SEB grupas Latvijā aktīvi 2022. gada jūnija beigās bija 5,0 miljardi eiro un SEB grupas Latvijā kapitāls 457 miljoni eiro, kas ir attiecīgi par 16% un 3% vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu.

Papildu informācijai:
Kristīne Šonmane, SEB bankas Uzņēmuma attīstības komunikācijas vadītāja, Korporatīvās komunikācijas pārvalde – 26102288, kristine.sonmane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB_Latvia, YouTube/SEBlatvia, www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2022. gada 30. jūniju SEB grupas kopējie aktīvi veido 4,113 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,100 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk