Image

2020. gadā SEB pensiju fonda klientu ilgtermiņa uzkrājumu apjoms pensiju 3. līmeņa plānos palielinājies par 5%, sasniedzot 194,5 miljonus eiro. Paplašinot iespēju klientiem izvēlēties jebkurai riska tolerancei piemērotāku ieguldījumu stratēģiju, no 22. februāra tiek piedāvāts jaunais SEB-Indeksu plāns.

SEB-Indeksu plāns nodrošinās iespēju gan jaunajiem, gan esošajiem pensiju 3. līmeņa dalībniekiem ieguldīt līdz šim Latvijā vēl nebijušā risinājumā – plānā, kura aktīvi līdz pat 100% var tikt ieguldīti akciju tirgus indeksiem piesaistītos finanšu instrumentos.

No esošajiem SEB pensiju 3. līmeņa plāniem SEB-Indeksu plāns atšķiras ar to, ka tas tiks pārvaldīts ar šobrīd pasaulē tik populāro pasīvo pārvaldīšanas metodi.

“Jau vairākus gadus SEB indeksu plāns ir pieejams pensiju 2. līmeņa dalībniekiem, un ik dienas jūtam, ka pieaug klientu interese par iespējām līdzīgi veidot arī pensiju 3. līmeņa uzkrājumus. Jaunais plāns būs piemērotāks ieguldītājiem, kuriem līdz valsts pensijas vecuma sasniegšanai ir vismaz 20 gadi, jo tas akcijās ieguldīs līdz 100% aktīvu. Līdz ar to šobrīd nodrošinām ikvienam vecumam un riska tolerances līmenim atbilstošāko uzkrāšanas stratēģiju – ar vidēju, vidēji augstu vai augstu riska līmeni,”

– stāsta SEB pensiju fonda valdes priekšsēdētāja Dace Ljusa.

Saskaņā ar SEB pensiju fonda datiem, ar katru gadu pieaug to uzņēmumu skaits, kuri izvēlas iespēju veidot pensiju uzkrājumus saviem darbiniekiem. Tā pērn šādu uzņēmumu skaits divkāršojies. Arī SEB-Indeksu plānā uzkrājumu varēs veidot gan privātpersonas, gan uzņēmumi savu darbinieku labā. Tāpat kā esošajos pensiju 3. līmeņa plānos, arī jaunajam plānam pieteikties un sekot līdzi uzkrājuma apmēram būs iespējams SEB internetbankā.

‘’Veidojot indeksiem piesaistītu plānu, tā darbības sākumā tiek izraudzīts konkrēts tirgus segments un ģeogrāfija, kura vidējo rezultātu plānam būtu jāsasniedz. Jaunā pensiju 3. līmeņa indeksu plāna gadījumā tā ir visa pasaule, tādējādi nosedzot ļoti dažādus uzņēmējdarbības virzienus dažādos pasaules reģionos. Līdz ar to plāna svārstību līmenis un sagaidāmais ienesīgums būs ļoti līdzīgi kā vidēji pasaules akciju tirgū,’’

– pasīvi pārvaldīto indeksu plānu darbības būtību stāsta Dace Ljusa.

Savukārt klientiem, kur vēlas savu uzkrājumu veidot aktīvi pārvaldītos pensiju plānos, SEB piedāvā divas dažādas iespējas: SEB-Aktīvais plāns, kas būs piemērots, ja līdz pensionēšanās vecumam ir vairāk nekā 10 gadi, un SEB-Sabalansētais plāns, ja līdz pensionēšanās vecumam ir mazāk nekā 10 gadi.

“SEB atklātais pensiju fonds” ir AS “SEB banka” meitas uzņēmums, kas ietilpst SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) finanšu grupā. “SEB atklātā pensiju fonda” darbības mērķis ir nodrošināt pensiju plānu dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” un pensiju plāniem, uzkrājot un ieguldot pensiju plānu dalībnieku un viņu labā izdarītās naudas līdzekļu iemaksas.

Papildu informācijai:
Jeļena Novaka, SEB bankas privātpersonu komunikācijas vadītāja – 29401327, jelena.novaka@seb.lv

Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia un Skype/SEB_Latvija, YouTube/SEBlatvia
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2020. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,040 miljardu Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,106 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk