Image

Lai atbalstītu Latvijas ekonomiku, nodrošinātu papildu finansējumu uzņēmumiem, vienlaikus arī Latvijas iedzīvotāju pensiju 2. un 3. līmeņa uzkrājumiem rastu šim brīdim ienesīgākas ieguldīšanas iesējas, šī gada 9. aprīļa valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM 20 miljonu eiro obligāciju emisijā vienu trešdaļu no kopējās emisijas 6 miljonu eiro vērtībā iegādājās SEB bankas meitas uzņēmums SEB Investment Management.

SEB Investment Management, kas ikdienā pārvalda Latvijas iedzīvotāju pensiju 2. un 3. līmeņa uzkrājumus, ir veicis ieguldījumu ar ienesīguma likmi 1,3% gadā, kas šajā ļoti zemo un pat negatīvo valsts vērtspapīru ienesīguma likmju un reto uzņēmumu vērtspapīru emisiju laikā ir pievilcīga alternatīva ieguldījumu vērtības saglabāšanai un audzēšanai. SEB Investment Management bija viens no 15 investoriem Baltijā, iegādājoties vienu trešdaļu no kopējā emitēto vērtspapīru apjoma.

Jānis Rozenfelds, SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs:

“Ilgtspējīgas investīcijas ir viena no svarīgākajām SEB Investment Management investīciju stratēģijas sastāvdaļām, tāpēc vienmēr esam priecīgi par jaunām vērtspapīru emisijām no uzņēmumiem, kas savā darbībā ievēro labāko praksi vides, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības jomās. Ieguldot klientu līdzekļus jaunajā ALTUM obligāciju emisijā, izmantojam iespēju investēt vērtspapīros ar konkurētspējīgu sagaidāmo atdevi un atbalstām kvalitatīva emitenta turpmāku izaugsmi. ALTUM obligācijas ir izcils rīks, ar kura palīdzību SEB pensiju plāni – gan 2., gan 3. līmenī – praksē atbalsta valsts ekonomiku, kā arī veicina Baltijas kapitāla tirgus attīstību.”

Iegūtais finansējums, ko ALTUM saņem pēc obligāciju emisijas, tiks izmantots ALTUM pārvaldītā Zemes fonda darbības paplašināšanai, vēl vairāk stiprinot fonda pēdējo gadu straujo izaugsmi – uzņēmējdarbības projektu finansēšanu lauksaimniecības jomā. Zemes fonda darījumu apjoms katru gadu aug un 2019. gadā fonda portfelis tika dubultots, šobrīd tā kopējam apjomam strauji tuvojoties 50 miljoniem eiro.

Papildu informācijai:

Agnese Strazda, SEB bankas Komunikācijas pārvaldes vadītāja – 29149306, agnese.strazda@seb.lv

Jānis Rozenfelds, SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs, janis.rozenfelds@seb.lv

Vairāk par SEB grupu Latvijā:

Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB_Latvia, YouTube/SEBlatvia, www.seb.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk