Image

Nākotnes pensiju veido dzīves laikā nomaksātie nodokļi, un šobrīd pensiju uzkrājumam valsts novirza  20 % no personas bruto ienākumiem. Ja persona kādu iemeslu dēļ nestrādā, tas atstāj ietekmi uz nākotnes pensiju. Luminor Pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska skaidro, kas notiek ar pensiju iemaksām bezdarba gadījumā, t.i zaudējot darbu vai atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā.  

Pašlaik 20 % no personas bruto ienākuma tiek novirzīti pensiju uzkrājumam, no kuriem 14 % tiek novirzīti 1.pensiju līmenim, t.i. izmaksāti šodienas pensionāriem, bet valsts apņemas šo naudu atgriezt, kad persona iet pensijā. Savukārt 6 % no ienākumiem tiek 2.pensiju līmenim, kur šī nauda tiek ieguldīta finanšu tirgos un aug. Tomēr jāņem vērā, ka 20 % tiek novirzīti valsts pensijas uzkrājumam tikai tādā gadījumā, ja persona strādā un maksā nodokļus. Kas notiek ar uzkrājumiem pensijai, ja persona saņem bezdarbnieka pabalstu vai atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā?

Zaudētās iemaksas var veikt brīvprātīgi

Ja persona ir zaudējusi darbu un tai ir piešķirs bezdarbnieka pabalsts, valsts par personu turpina veikt iemaksas pensiju uzkrājumam 20 % apmērā 1. un 2. pensiju līmenī, taču ne vairs no iepriekš saņemtās algas, bet no bezdarbnieka pabalsta. Jāņem vērā, ka pabalsts vienmēr ir mazāks nekā iepriekš saņemtā alga, tāpēc arī pensijas uzkrājums veidosies mazāks. Kad bezdarbnieka pabalsta izmaksa beidzas, arī iemaksas pensiju uzkrājumam vairs netiek veiktas. Lai mazinātu ietekmi uz nākotnes pensiju, ir iespējams aprēķināt, cik liela iemaksu daļa ir zaudēta un, atgriežoties darba gaitās, papildināt pensijas uzkrājumu ar individuālām iemaksām 3. pensiju līmenī.

“Piemēram, ja alga ir bijusi 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas un pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksu beigām persona vēl sešus mēnešus nebija nodarbināta, tad neiemaksātā summa pensiju uzkrājumam gan 1., gan 2. pensiju līmenī būs 1200 eiro,”

skaidro A.Dobrovoļska.

Tāpat eksperte atgādina, ka par brīvprātīgi veiktajām iemaksām pensiju 3.līmenī ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20 % apmērā, kas ir liela priekšrocība iepretim citiem uzkrājuma veidiem.

Kopjot bērnu – iemaksas minimālas

Atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, persona saņem vecāku pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu. Kamēr persona atrodas bērna kopšanas atvaļinājuma, par viņu tiek maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju 1. līmenī pilno 20 % apmērā, bet tikai no bērna kopšanas pabalsta, kas šobrīd ir 171 eiro. Tātad tas ir ievērojami mazāk nekā parastais uzkrājums no regulāriem ienākumiem. 

“Jebkurš darba attiecību pārtraukums vairāk vai mazāk ietekmē pensijas apmēru, tāpēc ir ļoti svarīgi rūpīgi pievērsties pensijas plānošanai un veidot papildu brīvprātīgus uzkrājumus šim mērķim. Mūsdienās ir daudz dažādu uzkrājumu plānošanas rīku un jebkurš var aprēķināt, kāda ir bijusi bezdarba perioda ietekme uz nākotnes pensiju, un sastādīt plānu, kā šo ietekmi mazināt”,

stāsta Anželika Dobrovoļska.

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk