Image

2022. gadā Swedbank mazajiem uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro, izsniegtā finansējuma apjoms sasniedza 62 miljonus eiro, kas ir par 34% vairāk nekā gadu iepriekš. Populārākais finansējuma veids, tāpat kā iepriekš, ir bijis līzings, kas aizņem vairāk nekā 70% no izsniegtā finansējuma.

Top 5 finansētās nozares ir lauksaimniecība (26% no izsniegtā apjoma), pakalpojumu nozare (14%), transporta pakalpojumu sniegšana (11%), ražošana (10%) un vairumtirdzniecība (8%). Jāatzīmē, ka finansēto nozaru top 5 ir nemainīgs, salīdzinot ar 2021. gadu, taču izsniegtā finansējuma pieauguma temps ir būtiski atšķirīgs. Tā, piemēram, lauksaimniecības nozarei izsniegtais finansējums ir palielinājies par 71%. Tas ir saistīts ar 2022. gadā pieejamo valsts atbalstu lauksaimniecībā strādājošajiem uzņēmumiem dažādu investīciju veikšanai. Bieži šo investīciju veikšanai tiek izmantots bankas vai līzinga finansējums. Vēl būtiska izaugsme ir vērojama ražošanas nozarē: 24%. Pārējās top nozarēs pieauguma tempi ir mērenāki.

Papildus finansējuma piešķiršanai, pieaudzis arī Swedbank izsniegto kredītkaršu apmērs mazajiem uzņēmumiem. 2022.gadā izsniegtas 375 kredītkartes, kas ir 2 reizes vairāk nekā 2021.gadā.

Kā norāda Swedbank Uzņēmumu finansēšanas atbalsta daļas vadītājs Jānis Paiders: “Straujais pieaugums kredītkaršu izsniegšanā varētu liecināt, ka kredītkartes sāk iegūt popularitāti kā nelielu apgrozāmo līdzekļu finansējuma avots. Atkarībā no kredītkartes veida, uzņēmējam ir iespēja aizņemties finanšu līdzekļus līdz 40 dienām bez papildu procentu maksājumu piemērošanas. Tāpat novērojam atgriešanos biznesa ikdienā, kas ietver darba braucienus uz ārvalstīm, kā arī aktīvākus norēķinus par elektroniskajiem pakalpojumiem, tajā skaitā reklāmas apmaksas tādās platformās kā Google un Facebook.”

Mazo uzņēmumu spēja piesaistīt finansējumu novērojama arī šogad. Salīdzinot šā gada pirmo divu mēnešu datus pret pagājušā gada janvāri un februāri, redzams, ka šogad mazajiem uzņēmumiem izsniegtā finansējuma apjoms palielinājies par 14%. Turklāt, analizējot mazo uzņēmumu spējas piemēroties dažādiem krīzes apstākļiem, redzams, ka arī mazie uzņēmumi spēj ieguldīt uzņēmuma izaugsmē un neatsakās no jaunām investīcijām ekonomiski izaicinošos laikos.

Papildu informācija:
Jānis Krops
Swedbank mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk