Image

Swedbank veiktā aptauja* par mobingu liecina, ka skolēnu vecāki un vecvecāki uzskata sevi par gana zinošiem, lai atšķirtu mobingu no konfliktsituācijām, un gana prasmīgiem, lai šādās situācijās saviem bērniem efektīvi palīdzētu. Taču prakse rāda, ka, saskaroties ar mobingu, zināšanas izpaliek, un vairāk nekā trešdaļa Latvijas skolēnu** regulāri cieš no vienaudžu vardarbības. Ņemot vērā mobinga augsto izplatību Latvijas skolās, ar Swedbank dzīvības apdrošināšanas atbalstu, nodibinājums “Fonds Plecs” ir izstrādājis atbalsta rīku vecākiem, kas tostarp paredzēs arī profesionālu psihologu konsultācijas mobinga situācijās iesaistītajiem skolēniem.

Atbalsts mobinga situācijās būs bezmaksas pakalpojums Swedbank dzīvības apdrošināšanas klientiem.

“Mūsu piedāvātais atbalsts attiecas gan uz mobinga gadījumu upuriem, gan pāridarītājiem un viņu ģimenēm, un aptver situācijas, kas notikušas skolā, ārpus skolas un digitālajās platformās. Bērnu un pusaudžu emocionālā labklājība ir nozīmīgs jautājums, jo tieši skolā tiek ielikti pamati cilvēka personībai, pārliecībai par sevi, spējai konkurēt darba tirgū. Tāpēc, ieviešot atbalstu mobinga situācijās, vēlamies palīdzēt ne tikai bērniem, nodrošinot pieeju profesionālām psihologu konsultācijām, bet arī atbalstīt vecākus, radot rīkus, kas palīdz novērtēt un izprast situācijas nopietnību, un sniegt atbalstu savai atvasei,”

norāda Swedbank dzīvības apdrošināšanas eksperte Lana Ratniece.

Piektdaļai vecāku aizvien nav pietiekamu zināšanu par mobingu

Aptuveni 70% no aptaujātajiem skolēnu vecākiem un vecvecākiem uzskata, ka viņiem pietiek zināšanu, lai spētu atšķirt mobingu no konfliktsituācijas, liecina aptaujas dati. Savukārt aptuveni piektdaļa jeb 22% respondenti atzinuši, ka šādu zināšanu viņiem nav. Līdzīgi ir ar pārliecību par savām spējām šādas situācijas risināt – 76% aptaujāto ir kopumā pārliecināti, ka spētu veidot sadarbību ar skolu, ja viņu bērns būtu iesaistīts mobinga situācijā.

Fonda “Plecs” vadītājs Jānis Erts aptaujas rezultātus gan komentē piesardzīgi, norādot, ka daļa no atbildēm, visticamāk, ir sociāli pareizas:

Fokusgrupās, kas veltītas mobinga situācijām skolās, redzam – cilvēki domā, ka labi zina, kā identificēt mobinga situāciju, taču, uzdodot papildu jautājumus, atklājas pretēja aina. Runājot par pausto pārliecību šādas situācijas atrisināt, mūsu pieredze un arī veiktā izpēte Latvijas skolās liecina, ka realitātē ar to neveicas labi, un pamata problēmas ir izteikta neuzticēšanās starp vecākiem un skolotājiem, kā arī vāja komunikācija.”

Līdzīgi ir ar vecāku aptaujā demonstrēto pārliecību, ka aptaujātie mobinga situācijās spētu izveidot saikni un sadarbību ar saviem bērniem (apstiprinoši norāda 82% respondentu) un, ka šādus gadījumus vispirms pārrunātu ar bērnu (74% respondentu).

Tā ir sociāli korektā atbilde. Praksē zināšanas un izpratne ir ap 30% ģimeņu. Redzam, ka vecāki ne vienmēr māk sniegt “telpu” bērnam runāt. Vecākiem ir brīnišķīgas runāšanas prasmes, bet sarežģīti ir ar klausīšanos – lai šāda veida sarunas būtu lietderīgas, vecākam ir jāprot nolikt malā savu viedokli, noklausīties bērna sakāmo, uzdot papildu jautājumus,”

norāda Jānis Erts.

Vecāki kopumā atbalstoši speciālistu piesaistei situācijas risināšanai

Saskaņā ar pētījuma datiem, vairāk nekā divas trešdaļas respondentu (67%) uzskata, ka psihologa iesaiste mobinga situāciju risināšanā būtu vajadzīga, ja situācija atkārtojas un ar skolas personāla palīdzību to nevar atrisināt. 23% respondentu norāda, ka speciālists būtu jāiesaista, ja bērns ir cietušais mobinga situācijā, bet 22% respondentu uzskata, ka speciālists ir jāiesaista jau pie pirmajām mobinga pazīmēm. 14% respondentu uzskata, ka speciālists ir jāpiesaista, ja bērns ir pāridarītājs mobinga situācijā, bet 7% respondentu norāda, ka speciālists vispār nav jāpiesaista — šādas situācijas jāspēj atrisināt pašiem.

Kā varēs saņemt atbalstu?

Ja ir noticis mobinga gadījums, Swedbank un Fonda Plecs izstrādātajā tīmekļa vietnē mobstop.lv būs iespēja piereģistrēties, sniedzot detalizētāku informāciju par notikušo. Ģimene saņems izvērtējumu par situāciju – vai notikušais ir mobings vai konflikts, praktiskus ieteikumus, ko var uzreiz izmantot. Nepieciešamības gadījumā varēs saņemt personalizētu speciālista atbalstu un, kas nav maznozīmīgi – ātru atbildi kritiskos gadījumos.

Par Swedbank apdrošināšanu

Swedbank piedāvā dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, kurus sniedz Swedbank Life Insurance SE un nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus, kurus nodrošina Swedbank P&C Insurance AS. Apdrošināšanas pakalpojumu klāsts aptver obligāto sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanu, brīvprātīgo auto apdrošināšanu (KASKO), mājokļa apdrošināšanu, ceļojuma apdrošināšanu, kā arī dzīvības apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšana kredītsaistību segšanai un citus apdrošināšanas pakalpojumus. Swedbank apdrošināšanas pakalpojumi ir pieejami Swedbank internetbankā, kā arī Swedbank filiālēs visā Latvijā.

RUS: Клиентам страхования Swedbank доступна поддержка для вовлеченных в ситуации буллинга школьников


Papildu informācija:
Jānis Krops
Swedbank mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

 

* Swedbank aptauja veikta šī gada jūlijā, sadarbībā ar SKDS.
** OECD pētījuma dati

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk