Image

Pēdējo trīs nedēļu laikā, kopš Swedbank ieviesusi atvieglotus noteikumus pamatsummas atlikšanai jeb kredītbrīvdienām, apstiprināti kopsummā jau gandrīz 3500 pieteikumi no privātpersonām un uzņēmumiem, kas ir aptuveni 3% no kopējā Swedbank kredītņēmēju skaita. Interese par iespēju atlikt pamatsummas maksājumus saglabājas – pēdējās nedēļas laikā saņemti ap 1500 jauni pieteikumi.

Jau ziņots, ka uzņēmumi un privātpersonas, kuriem līdz šim nav bijušas grūtības veikt kredītmaksājumus, Swedbank interneta vietnē swedbank.lv var pieteikties kredīta pamatsummas atmaksas atlikšanai līdz 6 mēnešiem un mājokļa kredīta gadījumā līdz pat 12 mēnešu ilgām kredītbrīvdienām. Ņemot vērā kopējo situāciju valstī, Swedbank ir pieņēmusi lēmumu neveikt nekādas citas izmaiņas līgumos un nepiemērot komisijas maksas par kredītu grozījumiem ne sākoties, ne beidzoties kredītbrīvdienām.

“Mūsu novērojumi liecina, ka interese par kredītbrīvdienām saglabājas un lielākais vairums no pieteikumiem ir pamatoti – klienti jau ir nonākuši maksājumu grūtībās vai potenciālas ienākumu samazināšanās dēļ ir liela iespēja tādas piedzīvot tuvā nākotnē. Apstiprināti tikpat kā visi pieteikumi – atteikuma iemesls var būt vai nu iepriekš piedzīvotas grūtības pildīt līguma nosacījumus, vai paša klienta lēmums tomēr atlikt iespēju pieteikties kredītbrīvdienām uz laiku, kad finansiālā situācija tiešām pasliktināsies,”

 – norāda Swedbank Latvijā vadītājs Reinis Rubenis.

Šobrīd ir apstiprināti vairāk nekā 2800 privātpersonu pieteikumu kredītbrīvdienām. Lielākā daļa (gandrīz 50%) kā iemeslu norāda būtisku ienākumu samazināšanos, bet vēl apmēram trešdaļa saredz, ka tas varētu notikt tuvākajā laikā. Gandrīz katrs desmitais norāda, ka COVID-19 situācijas ietekmē darbu jau zaudējis. No tiem klientiem, kuri interesējas par kredītbrīvdienām, tām piesakās vidēji četri no pieciem, savukārt pārējiem šobrīd ir būtiski apzināt savas iespējas, ja situācija pasliktinātos nākotnē – ap 20% klientu pēc sarunas ar bankas speciālistu izvēlas savus pieteikumus atcelt, paturot iespēju pieteikties atkārtoti.

Vienlaikus ir apstiprināti apmēram 600 uzņēmumu pieteikumi, no kuriem lielākā daļa ir mazie un vidējie uzņēmumi. Starp nozarēm, kas visbiežāk piesakās maksājumu atlikšanai, var minēt transporta pakalpojumu sniedzējus, auto un moto transporta tirgotājus, viesmīlības pakalpojumu nodrošinātājus, kā arī ražotājus un dažādu pakalpojumu sniedzējus. Šobrīd ir pārskatīti bankas resursi un lielākā daļa uzņēmumus apkalpojošo speciālistu darbs ir pastiprināti vērsts tieši uz klientu konsultēšanu par kredībrīvdienu jautājumiem, kā arī šo pieteikumi apstrādi un apstiprināšanu.

Kas jāzina par kredītbrīvdienām

Kredītbrīvdienu laikā nesamaksātā pamatsumma tiks sadalīta uz atlikušo aizdevuma termiņu pēc kredītbrīvdienām. Tas nozīmē, ka ikmēneša kredītmaksājums pēc kredītbrīvdienām pieaugs. Piemēram, ja klienta pamatsummas maksājums mēnesī ir 200 eiro un kredītbrīvdienas tiek izmantotas 6 mēnešus, šī atliktā summa proporcionāli sadalīsies uz visiem atlikušajiem mēnešiem līdz maksājumu grafika beigām. Piemēram, ja līdz grafika beigām būs atlikuši vēl 10 gadi, tad ikmēneša pamatsummas maksājums pēc kredītbrīvdienām būs pieaudzis par 10 eiro.

Jāatzīmē, ka, piesakoties kredītbrīvdienām, esošā procentu likme netiks pārskatīta. Procenti joprojām tiks aprēķināti no aizdevuma atlikuma. Visu kredītbrīvdienu laiku kredīta atlikums saglabāsies nemainīgs. Klienti pieteiktās kredītbrīvdienas varēs pārtraukt jebkurā brīdī un atgriezties pie parastā maksājumu grafika.

Papildu informācijai:

Jānis Krops

Swedbank Mediju attiecību vadītājs

Tālr.: 67444560, 26880381

janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk