Image

Swedbank decembra izskaņā atbalstīs piecas nevalstiskās organizācijas, kuru mērķis ir palīdzēt Ukrainas bēgļiem Latvijā, kā arī stiprināt jauniešu mentālo veselību. Biedrībai “Gribu palīdzēt bēgļiem”, “Pusaudžu Resursu centram”, “Skalbes” krīžu centram, centram “Dardedze” un OPEN Radošajiem Centriem savu darbinieku vārdā Swedbank ziedos 50 000 eiro.

Ziemassvētku ziedojums bankā kļuvis par tradīciju, jau ceturto gadu Swedbank novirza 50 000 eiro darbinieku balsojumam, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem atbalsts ir ļoti nepieciešams.

“2022. gads mums visiem licis pārvērtēt savstarpējā atbalsta nozīmi. Tas ir kritiski nepieciešams cilvēkiem, kuri Latvijā patvērušies no kara šausmām, bet vienlaikus nevaram aizmirst arī par nepieciešamību atbalstīt arī organizācijas, kas strādā ar mentālās veselības jautājumiem un atbalsta sniegšanu krīzes situācijās nonākušajiem. Tādēļ esmu gandarīts, ka Swedbank darbinieku vārdā varam novirzīt šo ziedojumu tiem, kas nesavtīgi turpina atbalstīt gan bēgļus, gan jauniešus un pieaugušos gaišākai un vieglākai ikdienai,”

uzsver Lauris Mencis, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs.

Jau iepriekš Swedbank darbinieki atbalstījuši biedrību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, kā arī “Dardedzes” un “Pusaudžu resursu centru”, šogad ziedojumu saņems arī “Skalbes” krīžu centrs un OPEN Radošie Centri, kuri ikdienā sniedz gan praktisku, gan psiholoģisku atbalstu jauniešiem.

“Latvijas iedzīvotāji, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības šogad izdarījušas ievērojamu darbu, lai radītu pagaidu mājas Ukrainas cilvēkiem Latvijā. Taču cilvēki turpina ierasties un ir arvien jaunas vajadzības. Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” turpina palīdzēt atbalstot ģimenes ar mājokli gan nodrošinot to īstermiņā Rīgā, gan palīdzot atrast to ilgtermiņā, ar datortehnikas ziedojumu koordināciju ukraiņu skolēniem, ar informācijas pieejamību dažādās platformās (piemēram, palidziukrainai.lv), ar latviešu valodas klubiņu un individuālu atbalstu!” pateicībā par Swedbank ziedojumu akcentē Linda Jākobsone-Gavala, “Gribu palīdzēt bēgļiem”

valdes priekšsēdētāja.

Arī “Pusaudžu resursu centrā” pēc palīdzības vēršas ļoti daudzi jaunieši, tostarp pusaudži, kuri Latvijā ir ieradušies no Ukrainas.

“Daudzus pusaudžu vecumposma jautājumus var risināt ģimenes un skolas vidē, bet ir situācijas, kur ir nepieciešama speciālistu palīdzība vai profesionāls padoms. Izglītojot gan sabiedrību, gan jauniešus, gan vecākus par problēmām, ar kurām saskaras pusaudži, mēs varam reaģēt savlaicīgāk un tas var palīdzēt novērst dziļāku problēmu veidošanos. Ir būtiski pamanīt, iesaistīties un nepalikt vienaldzīgiem. Pateicoties Swedbank ziedojumam varēsim paplašināt atbalstāmo jauniešu loku, sniedzot “pirmo palīdzību” jeb jēgpilnus padomus interneta platformās,”

 akcentē Anete Masaļska, “Pusaudžu resursa centra” vadītāja.

Centram “Dardedze” iepriekšējos gados Swedbank atbalsts palīdzējis sakārtot digitālos pakalpojumus un pielāgoties pandēmijas apstākļiem. Šī gada ziedojums sniegs iespēju attīstīt centra darbību, sniedzot būtisku atbalstu apmācību veidošanai, kā arī drošas vides radīšanai bērniem un ģimenēm, kuriem šajā grūtajā laikā ir ļoti vajadzīgs atbalsts.

Savukārt OPEN Radošie centri sniedz palīdzību jauniešiem, kuri institucionālā kārtā kautrējās pēc tās vērsties.

“Teju 20 OPEN Radošajos Centros visā Latvijā, mieru un atbalstu ikdienā saņem vairāki simti jauniešu. Tie ne vienmēr ir jaunieši no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Pēc-pandēmijas periodā redzam, ka bieži atbalsts ir vajadzīgs arī tiem, kuriem mājās it kā viss ir kārtībā. OPEN Radošo Centru durvis ir atvērtas ikvienam un varu garantēt, ka neviens šeit neprasīs vairāk, kā esi gatavs par sevi atklāt. Tāpat mēs dodamies ielās, lai runātu un atbalstītu jauniešus, kuri kautrējās meklēt palīdzību ārpus sava loka. Ir ļoti būtiski saglabāt atvērtu skatu, izkāpt no sava burbuļa un spēt palīdzēt jauniešiem brīdī, kad tas visvairāk nepieciešams. Swedbank ziedojums palīdzēs nodrošināt vismaz divu centru darbību vairāku mēnešu garumā,”

atzīst Edijs Kaišis, OPEN Radošo Centru vadītājs.

Tāpat Swedbank ziedos “Skalbes” krīzes centram, kur palīdzību cilvēki var saņemt visu diennakti. Swedbank ziedojums palīdzēs pievērst papildus uzmanību tieši jauniešu mentālās veselības problēmu risināšanai.

Swedbank darbinieku labdarības balsojums ir Swedbank Grupas iniciatīva, kas ļauj atbalstīt organizācijas sabiedrībai nozīmīgu projektu realizēšanai, pie reizes atgādinot, ka mums katram individuāli ir liela loma labdarības veicināšanā. Swedbank regulāri iesaistās dažādu jauniešu organizāciju un iniciatīvu atbalstam, piemēram kā ilggadējs organizācijas Junior Achievement Latvija partneris skolēnu mācību uzņēmumu programmas īstenošanā, skolu programmas “Dzīvei gatavs” dibinātājs un jauniešu motivācijas programmas MOT atbalstītājs. Tāpat Swedbank izveidojusi Finanšu Laboratoriju, kurā uzņem skolēnu grupas bērnu un jauniešu finanšu izglītības un pratības veicināšanai Latvijā.


Papildu informācijai:
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk