Image

Nepilna pusotra mēneša laikā kopš Swedbank klientiem pieejama Altum atbalsta programma “Balsts”, jau teju 50 daudzbērnu ģimeņu pieteikušies iespējai izmantot 8 000 – 12 000 eiro vērto valsts subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Zīmīgi, ka šīs programmas atbalsts līdz šim biežāk izmantots tieši mājokļa iegādei vai būvniecībai reģionos – Saldū, Liepājā, Daugavpilī, Ogrē, Siguldā un Dobelē, vidējai  kredīta summai sasniedzot 37 000 eiro.  

Neskatoties uz pieprasījumu “Balsts” subsīdiju saņemšanai, lielai daļai iedzīvotāju aizvien ir neskaidri šīs atbalsta programmas pamatnosacījumi, tāpēc Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Latvijā Normunds Dūcis sniedz atbildes uz biežāk saņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem.


Kā aprēķināt vidējo ienākumu apmēru?

Jāņem vērā, ka pie ienākumu guvējiem tiek skaitīti tikai vecāki un tikai tie, kuri uzņemsies kredītsaistības. Tātad, ja saistības var uzņemties tikai viens no vecākiem, tad attiecīgi tiks ņemti vērā tikai šīs personas pēdējā kalendārā gada ienākumi. Ja saistības uzņemas abi vecāki, tad ienākumi tiek summēti kopā. Šos iegūtos ienākumus dala uz vecāku skaitu, kuri uzņemas saistības (attiecīgi viens vai divi), pieskaitot apgādībā esošo bērnu skaitu. Ienākumu apmērs tiek noteikts balstoties uz ieņēmumu dienesta (VID) sniegto informāciju. Šo informāciju visērtāk ir iegūt VID elektroniskajā deklarēšanās sistēmā. Kopējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli pēdējā gada laikā nedrīkst pārsniegt 17 000 eiro, pirms nodokļu nomaksas.

Vai nevienam ģimenes loceklim subsīdijas piešķiršanas brīdī īpašumā nedrīkst būt cits mājoklis?

Daudzi iedzīvotāji vaicā par noteikumu, kas paredz – “Balsts” subsīdijas piešķiršanas brīdī īpašumā nedrīkst būt cits mājoklis. Patiesi, tas tā ir, taču ir dažas nianses, ko vērts zināt. Pirmkārt, īpašums nevar būt reģistrēts uz tās personas vārda, kas piesakās subsīdijai, taču tas neizslēdz, ka kāds cits ģimenes loceklis ir īpašnieks kādam mājoklim. Otrkārt, pastāv izņēmumi, kas nosaka – arī subsīdijas “Balsts” saņēmējam var piederēt īpašums. Tas iespējams gadījumos, kad īpašumā esošais mājoklis vēl nav pabeigts (piemēram, ir uzsākta privātmājas būvniecība), kā arī gadījumos, ja tiek plānota esošās dzīvojamās platības palielināšana (piemēram, tiek plānoti mājas rekonstrukcijas darbi, kuri paredz papildus dzīvojamās platības izbūvēšanu.) Lēmumu par subsīdiju pieejamību pieņem Altum (t.sk., veic arī izņēmuma gadījumu individuālu izvērtēšanu).

Ar ko jārēķinās mājokļa būvniecības gadījumā?

Svarīgi zināt, ka subsīdiju “Balsts” iespējams saņemt ne tikai īpašuma iegādei, bet arī būvniecībai vai esošā īpašuma paplašināšanai. Šādā gadījumā jārēķinās, ka būs nepieciešams saglabāt izdevumus apliecinošus dokumentus par būvdarbu veikšanu, kā arī izlietot saņemto grantu tikai bezskaidras naudas veidā, tas ir, ar pārskaitījumu. Tas klientam nodrošina ērtu iespēju jebkurā laikā pierādīt, ka subsīdijas līdzekļi ir izmantoti atbilstoši to pamatmērķim – kļūt par sava mājokļa īpašnieku.

Vai “Balsts” subsīdiju iespējams saņemt arī kopā ar Altum garantiju?

Subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai ir iespējams saņemt gan piesaistot Altum garantiju, gan arī bez tās. Ja papildus ir nepieciešams piesaistīt arī Altum garantiju, tad pirmās iemaksas apmēru, atkarībā no iegādājamā īpašuma, ir iespējams pilnībā aizstāt ar “Balsts” subsīdiju. Tomēr arī šādā situācijā pastāv iespēja, ka kredītdevējs var lemt par klienta līdzdalību pirmās iemaksas veikšanā. Klienta spēja veidot uzkrājumus no saviem regulārajiem ienākumiem, ko novirzīt pirmajai iemaksai, ir viens no labākajiem apliecinājumiem kredītņēmēja maksātspējai, kas ir būtiski ne tikai bankai, bet arī pašiem iedzīvotājiem, kuri uzņemas šīs ilgtermiņa saistības. Tāpat arī klienta līdzdalība īpašuma iegādes procesā ar saviem uzkrātajiem līdzekļiem pierāda apņemšanos un vajadzības pēc īpašuma, nopietnību. Protams, ja ģimene dzīvo īrētā dzīvoklī, tad arī regulārie īres maksājumi ir pierādījums spējai segt papildus maksājumus, kā arī saprotams arguments tam, ka uzkrāt līdzmaksājumam ir grūtāk. Taču var būt gadījums, kad ģimene, piemēram, dzīvo kāda radinieka īpašumā, par ko nav jāveic regulāri maksājumi, un par spīti tam, nav izveidots pietiekams uzkrājums, kas noderētu pirmajai iemaksai – šādā situācijā bankai noteikti radīsies bažas, lemjot par kredīta piešķiršanu. 

Kas ir “gandrīz nulles enerģijas ēka”?

Līdz ar “Balsts” atbalsta programmu bieži izskan termins “gandrīz nulles enerģijas ēka”. Programmas noteikumi paredz, ka pērkot vai būvējot šādu ēku, ir iespējams saņemt par 2000 eiro lielāku subsīdiju. Tomēr, ko tad īsti nozīmē “gandrīz nulles enerģijas ēka”?

Ar šo terminu apzīmē ēkas energoefektivitāti. Tas nozīmē, ka ēkai ir ne vien A klases siltumenerģijas patēriņa klase, bet ēkā tiek izmantoti arī kādi no atjaunojamajiem enerģijas resursiem. Latvijā šādu ēku skaits pagaidām ir pavisam neliels, tomēr sagaidām, ka tuvākajos gados to skaits augs. Pārliecināties par savas ēkas energoefektivitātes klasi ir iespējams Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv), apskatot savas ēkas energosertifikātu, ja ēkai ir veikts energoaudits. Energosertifikāts tiek sagatavots veicot ēkas būvniecības vai rekonstrukcijas darbus. Lai saņemtu papildus subsīdiju par ēkas energoefektivitāti, būs nepieciešams iesniegt sākotnēji vismaz pagaidu energosertifikātu un, darbus noslēdzot, pastāvīgo energosertifikātu. Ja šī sagaidāmā energoefektivitātes klase netiek sasniegta, papildus subsīdijas netiks izsniegtas.

Kurā bankā iespējams saņemt subsīdiju “Balsts”?

Subsīdijas noformēšanas procesu organizē tā kredītiestāde, kurā izlemjat saņemt kredītu. Šobrīd sadarbības līgumu ar Altum par “Balsts” subsīdiju piešķiršanu ir noslēgušas jau vairākas komercbankas, tostarp Swedbank. Aizpildot Pieteikumu, mūsu konsultanti sniegs konsultāciju par aizņemšanās iespējām, atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem, kā arī izskaidros, kādi papildus dokumenti ir nepieciešami, lai pieteiktos “Balsts” programmai.

Jāņem vērā, ka Altum sagatavos līgumu, kuru subsīdijas saņēmējs varēs redzēt savā internetbankā un to būs nepieciešams parakstīt elektroniski ar eParakstu vai Smart ID QES. Ja šādu parakstīšanas rīku vēl pašreiz nav, tad tas ir viens no mājas darbiem, kas būs jāpaveic, lai saņemtu “Balsts” subsīdiju. 

Jau ziņots, ka daudzbērnu ģimenēm mājokļa iegādei vai būvniecībai ir pieejama valsts atbalsta programma “Balsts”, kas paredz 8 000 līdz pat 12 000 eiro lielu subsīdiju. Šī programma iedzīvotājiem kļuva pieejama pērnā gada novembrī. Programmas mērķis ir samazināt pirmās iemaksas apmēru daudzbērnu ģimenēm, kuras vēlas iegūt finansējumu mājokļa iegādei vai būvniecībai. Atbalstu var saņemt tās daudzbērnu ģimenes, kur vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 17 000 eiro pēdējā pilnajā kalendārajā gadā.

Atbildes uz citiem jautājumiem par “Balsts” atbalsta programmu iespējams meklēt arī Altum mājas lapā.

RU: Swedbank: многодетные семьи спешат использовать программу поддержки «Опора» для приобретения или строительства жилья

Papildu informācijai:

Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk