Image

Pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem 2021. gada laikā ir divkāršojies, un kopumā Baltijas valstīs Swedbank šogad izsniegusi 210 miljonus eiro augstākās energoklases (A un augstāka klase) mājokļu iegādei vai būvniecībai. No tiem 76 miljoni eiro izsniegti Lietuvā A+/A++ klases mājokļiem, bet Igaunijā un Latvijā A klases mājokļiem attiecīgi 109 un 25 miljoni eiro. Vienlaikus jau kopš 2020. gada novembra Swedbank visās Baltijas valstīs piedāvā uzlabot esošo privātmāju energoefektivitāti – šī īpašā aizdevuma ietvaros šogad izsniegti jau 14 miljoni eiro.

Ņemot vērā, ka mājokļu energoefektivitāte ir viens no būtiskiem Eiropas zaļā kursa elementiem (dzīvojamais fonds ir “atbildīgs” par aptuveni 40% no visa saražotā oglekļa dioksīda izmešiem), bankas īpašu uzmanību pievērš ilgtspējīgu risinājumu finansēšanai. Swedbank jau 2020. gada novembrī sāka piedāvāt īpašu aizdevumu privātmāju energoefektivitātes celšanai. Tā ietvaros ir pieejams finansējums, piemēram, visu vai atsevišķu ēkas strukturālo elementu (sienu, grīdu, griestu, jumta, pamatu utt.) siltināšanai; centralizētas vai vietējās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju uzstādīšanai; durvju un logu nomaiņai; apkures sistēmu vadības rīku uzstādīšanai; enerģijas taupīšanas risinājumu (saules paneļu, LED apgaismojuma utt.) uzstādīšanai. Kopš gada sākuma mājokļa energoefektivitātes aizdevumu Latvijā klienti izmantojuši 1,7 miljonu eiro apmērā, bet Baltijas valstīs kopumā – 14 miljonu eiro apmērā. Vidējā aizdevuma summa viena mājokļa renovācijai šogad bijusi 60 000 eiro apmērā. Visbiežāk iedzīvotāji izvēlējušies siltināt esošo mājokli, kas sniedz vislielāko ietaupījumu. Tam seko logu/durvju nomaiņa, apkures sistēmu maiņa un saules paneļu uzstādīšana.

“Bankām ir nozīmīga loma finansējuma nodrošināšanā pārejai uz ilgtspējīgu mazoglekļa ekonomiku, – redzam to kā daļu no sava uzdevuma un lomas sabiedrībā. Tāpēc Swedbank koncentrējas uz kvalitatīvu un ilgtspējīgu risinājumu kreditēšanu, kas nodrošina gan vides kvalitātes uzlabošanu, gan arī īpašumu vērtības saglabāšanos nākotnē. Energoefektīvi īpašumi vienmēr būs pieprasītāki, īpaši jau laikā, kad aug energoresursu cenas. Salīdzinot trīs Baltijas valstis, jāsecina, ka cilvēki Latvijā šogad nav bijuši tik aktīvi savu mājokļu energoefektivitātes uzlabošanā, kā mūsu kaimiņi, – Igaunijā energoefektivitātes aizdevums ir izmantots 8,5 miljonu eiro apmērā, Lietuvā tie ir aptuveni 3,8 miljoni eiro, bet Latvijā – 1,7 miljoni.

Taču vērtējot kopumā to, cik aktuāla ir energoefektivitāte jaunu mājokļu būvniecībā, jāsecina, ka tieši šogad cilvēku interese par šo jautājumu Latvijā ir būtiski pieaugusi. Ja gada sākumā energoefektīvu mājokļu daļa no jauna uzceltajos īpašumos, kuru iegādei Swedbank izsniegusi aizdevumu, svārstījās ap 10% (A klases mājokļi), tad 2021. gada nogalē tie jau ir aptuveni 30%. Līdzīga tendence vērojama arī kaimiņvalstīs – Igaunijā aizdevumi A klases mājokļiem ir 34%, bet Lietuvā 36% hipotekāro aizdevumu šogad izsniegti A+/A++ mājokļu būvei. Ceru, ka nākotnē šī finanšu instrumenta izmantošanu veicinās ALTUM atbalsta programma, ko nākamgad ir iecerēts atjaunot un paplašināt. Šogad pieprasījums bija ļoti liels – pieejamais atbalsta apjoms tika izsmelts dažu mēnešu laikā,”

norāda Normunds Dūcis, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Latvijā.

 

Energoefektivitātes pasākumi samazina apkures izdevumus no 20-72%

ALTUM Energoefektivitātes programmu vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta:

“Privātmāju īpašnieku interese par programmu ir pārsteidzoši liela. Tāpēc ar Ekonomikas ministriju šobrīd attīstām Privātmāju energoefektivitātes programmas 2.kārtu, piesaistot valsts budžeta līdzekļus. Finansējuma apmērs plānots ap 3 miljoniem eiro, kas sagaidāms uzlabos energoefektivitāti 500 mājām. Gatavojieties, pieteikumus programmai sāksim pieņemt jau pavasarī. Svarīgi, ka jaunā programma būs atvērta arī Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem. Papildus energoefektivitātes palielināšanas subsīdiju naudu dzīvojamo privātmāju un divu dzīvokļu ēkām meklējam arī no ES fondiem. Šo programmu plānojam apmēram pēc gada. Precīzs laiks un programmas nosacījumi šobrīd ir izstrādes stadijā, tāpēc sekojiet jaunumiem Ekonomikas ministrijas un Altum soctīklos.“

ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmas 1. kārta tika atvērta 2021.gada maija beigās. Šobrīd energoefektivitātes pasākumi ir īstenoti jau 25 privātmājās; vēl 86 privātmājas aktīvi tos īsteno, pārējie 122 projekti atrodas sagatavošanas stadijā.

Vislielāko interesi par programmu izrādījuši privātmāju īpašnieki Pierīgā (31%), Vidzemē (22%), Zemgalē (20%), un Kurzemē (15%), savukārt pārējie pieteikumi saņemti no Latgales (9%) un Rīgas (3%).

Privātmājās, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi, apkures ietaupījums ir robežās no 20% līdz 72%, savukārt ēku energoefektivitātes klase ir palielināta par vienu vai pat divām klasēm. Visbiežāk privātmāju īpašnieki veikuši būvdarbus dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās  t.i. logu maiņa, ārsienu siltināšana, bēniņu siltināšana, apkures veida nomaiņa, ūdens sildīšanas iekārtas nomaiņa un rekuperācijas sistēmas uzstādīšanu.

Energoefektivitātes līmeni ēkām nosaka, ņemot vērā ir divus galvenos kritērijus – apkures patēriņu uz kvadrātmetru gada laikā un t.s. neatgūstamās primārās enerģijas līmeni uz kvadrātmetru gada laikā. Šis enerģijas līmenis ir atkarīgs no enerģijas ražošanas avota (saule, vējš, ūdens vai fosilā enerģija) un zaudētās/izlietotās enerģijas līmeņa piegādes laikā no ražošanas avota līdz patērētājam. Latvijā šo jomu reglamentē “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, kas pieņemti šā gada aprīlī. Saskaņā ar ēku energoefektivitātes direktīvu, ES dalībvalstīm ir striktāk jāizstrādā mājokļu ilgtermiņa renovācijas stratēģijas ar mērķi līdz 2050. gadam nodrošināt pāreju uz klimatam neitrāliem enerģijas veidiem.

RUS: Swedbank: для приобретения и строительства энергоэффективного жилья в этом году в Балтии выдано 210 миллионов евро

Papildu informācijai:
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381;
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk