Image

Pēc šovasar veiktajām izmaiņām Kredītiestāžu likumā Swedbank uzsāka 2008. gada krīzes neatrisināto parādu dzēšanu. Patlaban jau ir dzēsta lielākā daļa no šādām saistībām kopā 100 miljonu eiro apmērā, palīdzot vairāk nekā 2500 aizņēmējiem un 1100 galviniekiem.


Šis solis ļauj atbrīvoties no parāda tiem kredītņēmējiem, kuru īpašumi jau sen kā ir pārdoti pēc iepriekšējās krīzes, taču saistības palikušas. Šādi Swedbank turpina savu jau pastāvošo Sociālā izlīguma programmu, kuras ietvaros vairāk nekā 2000 klientu ir sakārtojuši savas pagātnes saistības. Noslēguma fāzē banka plāno dzēst saistības vēl vismaz 10 miljonu eiro apmērā.

Iespēja atgriezties ekonomiskajā apritē

Kā uzsver Reinis Rubenis, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs: “Pēc ļoti būtiskām izmaiņām Kredītiestāžu likumā varējām veikt pēdējo soli, lai palīdzētu atgriezties ekonomiskajā apritē atlikušajai klientu daļai, kam ir šāda iespēja un vēlme. Esmu gandarīts, ka šis process jau ir faktiski paveikts un šis solis ir veikts ātri un mērķtiecīgi”.

Swedbank veica parādu dzēšanu pilnā vai daļējā apmērā tiem līgumiem, kas kā mājokļu kredīti tika ņemti laika posmā līdz 2008. gada 31. decembrim un nav atmaksāti 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ. No visiem šiem aizdevumiem banka ir atkāpusies, un ieķīlātais mājoklis ir pārdots, tomēr ar to nav bijis pietiekami, lai segtu visas atlikušās saistības. Tām personām, kurām šāds risinājums ir piemērojams, Swedbank nodrošina iespēju dzēst atlikušās parādsaistības 90% vai pat 100% apmērā.

Kā dzēsti neatrisinātie krīzes parādi

Pilnā 100% apmērā saistības tiek dzēstas personām, kuras atbilst sociāli jutīgām sabiedrības grupām, piemēram, daudzbērnu ģimenēm, par maznodrošinātām vai trūcīgām atzītām personām u.tml. Tāpat pilna apmēra parādu norakstīšana attiecās uz personām, kuras līdz 2022. gada 31. decembrim būs sasniegušas pensijas vecumu, un klientiem, kuri ir vienojušies ar Swedbank Sociālā izlīguma ietvaros.

Visiem pārējiem klientiem saistības tiek samazinātas 90% apmērā. Šāda pieeja piemērota, lai ievērotu taisnīguma principu pret tiem, kuri saistības sakārtojuši jau iepriekš Sociālā izlīguma ietvaros.

Automātiska parādu dzēšana netiek piemērota, kad ir aktīvs tiesvedības process, noslēgts specifisks izlīgums vai gadījumos, kad klienta rīcība atgūšanas procesā nav bijusi godprātīga. Likums arī  nosaka, ka parādu norakstīšana nav piemērojama aizņēmējiem, kuriem šobrīd ir aktīvs maksātnespējas process.

Informācija par parādu samazināšu vai dzēšanu

Lai uzzinātu vairāk par saistību dzēšanas procesu un kritērijiem, klienti aicināti meklēt informāciju Swedbank mājas lapas sadaļā Maksājumu grūtības, apakšsadaļā “Pirmskrīzes hipotekāro kredītu dzēšana”. Klientiem, kuri atbilst kādai no sociāli jutīgām grupām, līdz 2022. gada 1. jūlijam jāiesniedz bankā aizpildīta veidlapa un apliecinoši dokumenti.

Par grozījumiem likumos

Saeima vasarā atbalstīja grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas ļauj kredītiestādēm vienpusēji dzēst privātpersonu hipotekāro kredītu parādus, kuri uzskatāmi par neatgūstamiem un tika ņemti līdz 2008. gada beigām nekustamā īpašuma iegādei. Vienlaikus Saeima atbalstīja arī grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, saskaņā ar kuriem šāda parāda dzēšana nerada ienākuma nodokļa nomaksas pienākumu parādniekam.

RUS: Swedbank погасил невыполненные в предыдущий кризис обязательства в размере 100 миллионов евро


Papildu informācijai:

Jānis Krops,
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381.
E-pasts: janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk