Image

  • Kara šoks visā sabiedrībā; banka palīdz ne tikai saviem klientiem, bet arī kara bēgļiem
  • Turpinās spēcīga izaugsme privātpersonu finansēšanā
  • Ceturto gadu pēc kārtas Swedbank atzīta par TOP darba devēju Latvijā

Swedbank 2022.gada 1.ceturksnī strādājusi ar 23 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir par 7 miljoniem vairāk nekā pirms gada (16 miljoni eiro 2021.gada 1.cet.). Peļņas kāpumu ietekmējuši lielāki bankas ieņēmumi un mazāki izdevumi kredītuzkrājumiem.

Tīrie procentu ienākumi ir palielinājušies par 1 procentu, kamēr kopējais kreditēšanas apmērs šogad ir sarucis par 1 procentu. Kritumu ietekmēja uzņēmumu kredītportfeļa samazinājums. Tikmēr mājsaimniecību kredītportfelis turpina spēcīgu izaugsmi, šī gada 1.ceturksnī tas ir audzis par 8 procentiem, salīdzinot ar 1. ceturkšņa beigām pērn. Kopumā privātpersonām piešķirti 128 miljoni eiro. Depozītu apjoms arī turpina palielināties – tas kāpis par 5 procentiem.

Tīrie komisiju ienākumi šogad ir palielinājušies par 12 procentiem, ko ietekmēja lielāki ieņēmumi no karšu maksājumiem un aktīvu pārvaldīšanas. Savukārt citi ieņēmumi ir samazinājušies par 1 procentu, ko ietekmēja zemāki rādītāji apdrošināšanas jomā.

Bankas izdevumi ir auguši par 8 procentiem. Lielākoties tādēļ, ka vairāk tērēts darba spēka vajadzībām un arī veikti ieguldījumi bankas digitālo pakalpojumu attīstībā.                                                                                                                         

Kredītuzkrājumu izmaiņas šogad bija minimālas, pretstatā 8 miljoniem eiro pērnā gada 1.ceturksnī

Biznesa attīstība

“Šī gada 1.ceturksnis sākās daudzsološi, jo bija paredzama Covid-19 pandēmijas ierobežojošo mēru atcelšana. Lai arī gada sākums bija trauksmains, piedzīvojot energoresursu cenu kāpumu un prognozes par augstāku sagaidāmo inflāciju, līdz ar Covid-19 ierobežojumu beigām, šķita, ka tautsaimniecība atgriezīsies pie stabilas un paredzamas izaugsmes. Tomēr 24.februārī saņemtās ziņas par kara sākumu Ukrainā šķita prātam neaptveramas un atnesa šoku visiem. Tāpēc kopš kara sākuma, Swedbank cenšas ne tikai atbalstīt savus klientus, bet sniegt palīdzīgu roku arī kara bēgļiem. Mūsu izpratnē palīdzība nav tikai ziedojumi vai atceltas komisijas maksas bankas pakalpojumiem, bet arī biznesa lēmumi, kas, lai arī sāpīgi, tomēr ir nepieciešami. Saraut praktiski visas biznesa attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju prasa papildus resursus kā mums, tā arī mūsu klientiem, tomēr pienāk brīdis, kad kara apstākļos citādāk rīkoties nav iespējams,”

saka Lauris Mencis, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētāja vietas izpildītājs.

Tiešā veidā Swedbank saistība ar Krievijas ekonomiku ir bijusi minimāla. Arī bankas klientu vidū salīdzinoši nelielai daļai uzņēmumu ir biznesa saites Krievijā. Tomēr tas nemaina to, ka saglabājas neskaidrība, kā šie notikumi ietekmēs ekonomiku kopumā. Daļa uzņēmēju vēl joprojām cenšas pārorientēt savu darbību uz citiem tirgiem, kamēr citi jau sen sapratuši, ka strādāt ar Krieviju nozīmē strādāt paaugstināta riska apstākļos. Labās ziņas ir, ka ekonomikas pamats – mazie un vidējie uzņēmumi, šajā laikā ir spējuši ne tikai pielāgoties, bet arī augt. Finansējums, kas piešķirts tieši šī segmenta klientiem 1.ceturksnī palielinājies par 53 procentiem, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn.

Ģeopolitiskie satricinājumi salīdzinoši maz ir ietekmējuši privātpersonu klientus. Kara pirmajās nedēļās bija novērojams neliels satraukums, kas atsaucās jauna finansējuma pieteikumu kritumā. Tomēr gana ātri sabiedrība atgriezās pie ierastā ikdienas ritma, pat pārsniedzot to pieteikumu skaitu, kas bija vērojams pirms kara. Kopējais privātpersonu finansējuma apjoms šajā ceturksnī ir audzis par 24%, salīdzinot ar 1. ceturksni pagājušajā gadā, īpaši izceļot interesi par finansējumu mājokļa iegādei. Tāpat, saskaroties ar strauju energoresursu cenu pieaugumu, liela klientu interese bija par t.s. “zaļajiem produktiem” – saules enerģijas paneļu iegādes finansēšanā piedzīvots teju 10 reizes lielāks pieprasījums nekā pērn, kamēr videi draudzīgu automašīnu, tostarp elektrisko auto, iegāde gandrīz dubultojusies.

Atbalstot Ukrainas iedzīvotājus, kuru valsti plosa karš, esam atcēluši komisijas maksas naudas pārskaitījumiem uz Ukrainu. Tāpat atceltas visas komisijas maksas kontu atvēršanai nepieciešamo dokumentu pārbaudei. Šobrīd apmēram puse no Latvijā esošajiem Ukrainas bēgļiem, izvēlas kontu atvērt tieši Swedbank. Šiem klientiem atcelta arī maksājumu karšu komisijas maksa. Tāpat Swedbank finansiāli ir sniegusi atbalstu vietējām nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju iniciatīvām, kuras vērstas uz palīdzības sniegšanu Ukrainas kara bēgļiem. Šajā ceturksnī arī pieņemts lēmums ne tikai apturēt Krievijas rubļu valūtas maiņu, bet arī pilnībā pārtraukt maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas. Lai arī šāds lēmums ietekmē bankas un arī atsevišķu klientu darbību, šāds lēmums ir bijis nepieciešams gan plaši piemēroto sankciju dēļ, gan arī lai sniegtu atbalstu Ukrainai.

1.ceturkšņa laikā turpinājās piedāvājumu klāsta paplašināšana bankas klientiem. Jauns maksājumu pamatkomplekts ir ieviests privātpersonām. Pamatkomplekts ļauj bez maksas izmantot Swedbank maksājumu karti un arī bez komisijas maksas veikt 10 maksājumus uz citām bankām, ļaujot ietaupīt. Tāpat Swedbank ir paplašinājusi pakalpojumu klāstu mobilajā lietotnē bankas biznesa klientiem. Iepriekš privātpersonām pieejamās funkcijas kļūst pieejamas arī uzņēmumiem, kas ļauj ne tikai paplašināt izmantojamo pakalpojumu klāstu, bet paver arī ātrākas saziņas iespējas ar banku.

Esot vienam no ilgtspējas dienaskārtības veidotājiem sabiedrībā, Swedbank ir izveidojusi un publicējusi rokasgrāmatu uzņēmumiem, kā mērīt uzņēmuma radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Izmešu mērīšana ļauj uzņēmējiem labāk izprast savas darbības ietekmi uz klimatu, kā arī palīdzēs izvēlēties darbības savas ietekmes mazināšanai. Aicinot savus biznesa klientus veidot ilgtspējas ziņojumus, arī Swedbank 1.ceturksnī sagatavoja pārskatu par bankas 2021.gada ilgtspējas sniegumu Latvijā. Šis ziņojums papildina Swedbank Grupas veidoto ilgtspējas pārskatu un sniedz visaptverošu pārskatu par Swedbank sniegumu visos būtiskajos ilgtspējas aspektos.

Šajā ceturksnī Latvijā tika arī noskaidroti Latvijas TOP darba devēji. Jau 4.gadu pēc kārtas par TOP darba devēju Latvijā atzīta Swedbank. Tikmēr tieši finanšu sektorā strādājošo uzņēmumu konkurencē, Swedbank par TOP darba devēju ir atzīta jau desmito gadu pēc kārtas. Vēl ceturkšņa laikā tika paziņoti gadskārtējā starptautiskā Sustainable Brand Index rezultāti, kur Swedbank saglabājusi nozares līdera vietu kā uzņēmums, kas ne tikai mudina citus ieviest ilgtspējīgus risinājumus sava biznesa attīstībai, bet arī savā darbībā ievieš aizvien jaunas ilgtspējas dimensijas.

Swedbank Latvijā 2022.g.1.ceturkšņa darbības rezultāti ir pieejami: www.swedbank.lv   

Swedbank Grupas 2022.g.1. ceturkšņa darbības rezultāti ir pieejami: www.swedbank.com    

 

RUS: Финансовые результаты Swedbank в Латвии за первый квартал 2022 года

 

Papildus informācija:
Jānis Krops,
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381;
E-pasts: janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk