Canva
  • Turpinās kredītportfeļa pieaugums
  • Vairākkārt pārskatītas termiņdepozītu likmes; termiņdepozītu apjoms ceturkšņa laikā vairāk nekā dubultojies
  • Ilgtspējīgā finansējuma piedāvājums – 0% +Euribor likme uz diviem gadiem “zaļo” produktu finansēšanā
  • Konference “Zinātgriba” – izglītība kā panākumu atslēga nākotnes profesiju attīstībā

Swedbank peļņa Latvijā 2023.gada pirmajā ceturksnī bija 61 miljons eiro (iepretim 22 miljoniem pērnā gada pirmajā ceturksnī). Peļņa palielinājusies, jo pieauguši bankas ieņēmumi. Bankas izdevumi šajā laika posmā arī ir auguši.

Tīrie procentu ienākumi šajā periodā ir palielinājušies par 52 miljoniem, kamēr tīrie komisiju ienākumi ir palielinājušies par 2 miljoniem eiro.

Finansēšanā bankas kredītportfeļa apmērs ir pieaudzis par 9 procentiem. Mājsaimniecību kreditēšanas apjomi palielinājušies par 7 procentiem, kamēr uzņēmumu kredītportfelis palielinājies par 12 procentiem.

Depozīti, salīdzinot ar tādu pašu period pērn, ir pieauguši par 9 procentiem. Mājsaimniecību depozīti pieauga par 6 procentiem, kamēr uzņēmumu depozīti par 14 procentiem.

Kopjie bankas izdevumi pirmajā ceturksnī ir sasnieguši 31 miljonu eiro (26 miljoni pērnā gada 3 mēnešos). Savukārt kredītuzkrājumi šajā laika posmā ir bijuši 1,1 miljons eiro (0 milj. eiro pērn).

Biznesa attīstība

“Par spīti globālajiem izaicinājumiem finanšu tirgos un ekonomikā kopumā, Swedbank pozīcijas ir stabilas un tas ļauj mums aktīvi darboties divos bankas pamatbiznesa virzienos: gan veicināt kreditēšanas izaugsmi, atbalstot ilgtspējīgo risinājumu ieviešanu, gan veicināt sabiedrības finanšu veselības uzlabošanos, sākot no depozītiem līdz pat investīciju iespējām akcijās un fondos, kam esam palielinājuši bezmaksas glabāšanas iespējas. Šim mērķim arī veidojam vairākus rīkus, kas veicinās motivāciju un palīdzēs nostiprināt krāšanas paradumus, kā arī apgūt citus risinājumus drošākai un labklājīgākai ikdienai. Tāpat turpināsim darbu pie kreditēšanas veicināšanas un ceram, ka uzņēmēji šo laiku izmantos, lai strādātu pie jauniem, ambiciozākiem plāniem, kā arī veiks nepieciešamos efektivitātes, digitalizācijas un citas procesu uzlabošanas darbības, lai sagatavotos nākamajam izaugsmes posmam. Šajā laikā esam arī strādājuši pie risinājumiem, lai attīstītu bankas reģionālo pārstāvniecību un jau drīzumā atklāsim reģionālo biroju Liepājā. Un, turpinot Swedbank tradīciju Latvijā un Zviedrijā atbalstīt ar izglītību saistītas pārmaiņas, mēs plānojam būtiski palielināt savas investīcijas izglītības jomā, tādējādi veicinot sabiedrības izaugsmi,” saka Lauris Mencis, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs.

Aizvadītais ceturksnis sabiedrībai pagājis ļoti izaicinošos apstākļos. Tomēr, par spīti ekonomiskajai nenoteiktībai un augstajai inflācijai, Latvijas ekonomika demonstrējusi pat lielāku noturību nekā gaidīts. Eiropas Centrālās bankas lēmumi turpināt celt bāzes likmes, kas tiešā veidā ietekmē Euribor, ir atsaukušies arī bankas ieņēmumos. Tādēļ Swedbank vairākkārt ceturkšņa laikā cēlusi procentlikmes termiņdepozītiem. Īpaši jāpiemin, ka Swedbank arī sākusi maksāt par krājrīkā esošajiem līdzekļiem, palielinot likmi līdz 1,5%. Krājrīkam ir liela nozīme uzkrājumu paradumu veidošanā, jo šie ir līdzekļi, kas brīvi pieejami klientam konta atlikumā un par kuriem banka piemaksā neatkarīgi no glabāšanas termiņa. Līdz ar to, interese par depozītu iespējām šajā ceturksnī ir būtiski augusi – termiņdepozītu apjoms vairāk nekā dubultojies.

Patērētāju noskaņojuma rādītāji šajā periodā nedaudz uzlabojušies. Savukārt valdības atbalsts energoresursu izmaksu kompensēšanā ir palīdzējis pārdzīvot izmaksu pieaugumu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Tāpat arī pozitīvi, ka uzņēmēji turpina investēt biznesa attīstībā. Īpaša aktivitāte novērota tieši starp enerģētikas jomā strādājošajiem uzņēmumiem.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk