Image

Swedbank Latvija akcionārs Swedbank Baltics AS bankas padomē ir ievēlējis divas ar Swedbank Grupu iepriekš nesaistītas padomes locekles. Par Swedbank AS padomes loceklēm Latvijā ievēlētas Renāte Strazdiņa un Katrīne Judovica.

Pēc jauno padomes locekļu pievienošanās, bankas padome strādās 6 cilvēku sastāvā. Šobrīd Swedbank Latvija padomē darbojas padomes priekšsēdētājs Jons Lidefelts, kā arī padomes locekļi Tīna Sepa, Tarmo Pajumets un Mustafa Messili. Neatkarīgās padomes locekles izraudzītas, lai stiprinātu bankas pārvaldību. Padomes uzdevums ir uzraudzīt bankas valdes darbību, kā arī nodrošināt bankas stratēģisko mērķu sasniegšanu un risku atbilstošu pārvaldību. Neatkarīgu padomes locekļu ievēlēšana ir Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā izvirzīts būtisks labas korporatīvās pārvaldības princips, kas veicina uzņēmuma darbības caurspīdīgumu un ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Turklāt, izvēloties neatkarīgos padomes locekļus arī no katras meitasbankas mītnes valsts, Swedbank Baltics ne tikai stiprina saikni ar vietējo sabiedrību, bet arī vairo viedokļu dažādību Swedbank padomē.

Renātes Strazdiņas profesionālā pieredze ietver gan karjeru auditorsabiedrībās PWC un Ernst&Young IT konsultāciju jomā, gan ICT Kompetenču centrā kā zinātniskais padomnieks tehnoloģiju jautājumos. Kopš 2016.gada ieņem Microsoft Latvija vadītājas amatu, kopš 2019.gada – valdes locekles amatu. Paralēli uzņēmējdarbībai bijusi Rīgas Tehniskās Universitātes lektore, Amerikas Tirdzniecības kameras valdes locekle. Kopš 2017.gada ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes locekle.

Katrīne Judovica ir vadītāja ar 25 gadu pieredzi Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Pēc ilgstošas vadītājas karjeras Narvesen Baltija un Preses Apvienība, viņa šobrīd ir MOT Foundation vadītāja, viena no nevalstiskās organizācijas MOT Latvija dibinātājām. Kopš 2020.gada sākuma ir Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētāja. Katrīne Judovica arī ilgstoši darbojusies Ārvalstu investoru padomē Latvijā. Katrīne arī darbojas kā līderības mentors jaunajiem vadītājiem, īpašu lomu veltot pārmaiņu vadības, ētikas un ilgtspējas jēdzieniem uzņēmuma un sabiedrības kontekstā.

Paredzams, ka Renāte Strazdiņa un Katrīne Judovica padomes locekļu pienākumus sāks pildīt 2021.gada novembra beigās.

RUS: К совету Swedbank в Латвии присоединяются независимые члены совета

Papildu informācijai:
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk