Image

Sekojot klientu augošajam pieprasījumam, sākot ar 2021. gada 8. novembri Swedbank paplašina savu pensiju plānu klāstu ar pensiju 2. līmeņa plānu “Swedbank ieguldījumu plāns Dinamika Indekss” un pensiju 3. līmeņa plānu “Swedbank pensiju plāns Dinamika Indekss”. Līdz ar to Swedbank iedzīvotājiem piedāvās plašāko pensiju plānu klāstu ar dažādām ieguldīšanas stratēģijām.

Kā stāsta Pēteris Stepiņš, Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības vadītājs:

“Abu jauno indeksa plānu līdzekļu pārvaldīšana tiks veikta ar nolūku panākt kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, līdz 100% no plāna līdzekļiem ieguldot Pasaules attīstīto valstu akciju tirgos un sekojot MSCI attīstīto valstu akciju tirgu indeksam. Plānu pārvaldē īstenosim pasīvu ieguldījumu pārvaldīšanas stratēģiju. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no situācijas finanšu tirgos, ieguldījumu īpatsvars akciju tirgos tiek uzturēts tuvu 100%, kā arī netiek mainīts šo ieguldījumu reģionālais sadalījums. Atšķirībā no aktīvi pārvaldītajiem plāniem, jaunie indeksu plāni neveiks ieguldījumus vietējos – Latvijas un pārējos Baltijas – akciju tirgos, kā arī attīstības valstīs. Šie plāni neveiks arī ieguldījumus alternatīvo ieguldījumu fondos, un tādējādi, atšķirībā no daļas citu Swedbank pārvaldīto plānu, neveiks ieguldījumus vietējā nekustamajā īpašumā vai jaunos inovatīvos uzņēmumos (riska kapitālā). Taču jaunajos indeksu plānos – tāpat kā citos Swedbank pārvaldītājos pensiju un ieguldījumu plānos -, veicot ieguldījumus tiks ņemti vērā ilgtspējas faktori, kas ir neatņemama mūsu ieguldīšanas stratēģijas sastāvdaļa.”

Jaunie indeksu plāni ir piemēroti, ja līdz pensijas līdzekļu saņemšanas brīdim palikuši 15 vai vairāk gadu vai ir vēlme uzņemties būtisku ieguldījumu svārstību risku, cieši sekojot akciju tirgus indeksiem. Pensiju 2. līmeņa plāna Dinamika Indekss pārvaldīšanas un turēšanas komisijas maksa būs 0,30% gadā, kas ir viena no zemākajām komisijām tirgū. Savukārt jaunā pensiju 3. līmeņa indeksu plāna komisijas maksa no uzkrājuma būs 0,57% gadā, un šim plānam, tāpat kā citiem Swedbank pensiju 3. līmeņa plāniem, uzraudzības maksu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas tiek piemērota iemaksām, klientu vietā segs Swedbank no saviem līdzekļiem.

Plašākais pensiju plānu piedāvājums

Pensiju 2. līmeņa uzkrājuma veidošanai Swedbank piedāvā tradicionālus plānus – konservatīvo “Stabilitāte” un sabalansēto “Dinamika”, kā arī tā saucamos dzīves cikla ieguldījumu plānus. Izvēloties kādu no dzīves cikla pensiju plāniem, jāņem vērā, ka  pakāpeniski tiks mainīta plāna ieguldījumu stratēģiju no aktīvas (ar ieguldījumiem akcijās līdz 100%) līdz konservatīvajai (pakāpeniski samazinot ieguldījumu akcijās līdz 0 -25%), atbilstoši krājēja vecumam jeb laikam līdz pensionēšanās brīdim. Pašlaik akciju samazināšana plānota vairāk nekā desmit gadu garumā, un šai pieejai raksturīgi, ka, gadiem ejot, plāns “aug līdz ar klientu”. Piemēram, “Swedbank ieguldījumu plāns 1970+” būs piemērots cilvēkiem, kas dzimuši 1970-os gados, plāns “1980+” – tiem, kas dzimuši 1980-os gados, un tamlīdzīgi. Atliek vien izvēlēties savam dzimšanas gadam atbilstošu plānu un aizmirst par pensiju plānu maiņu, jo tas automātiski mainās līdz ar cilvēka vecumu un no tā izrietošām ieguldīšanas riska vajadzībām.

Savukārt pensiju 3.līmenī Swedbank piedāvā šādus uzkrājumu plānus: “Stabilitāte+25” (akciju īpatsvars līdz 25%) – cilvēkiem, kuri ir tuvāk pensijas vecumam, “Dinamika+60” (akciju īpatsvars līdz 60%) – pusmūža cilvēkiem un “Dinamika+100” (akciju īpatsvars līdz 100%) -tiem, kuri ir jaunāki par 40 gadiem.

Izvērtējot savu riska uztveri un vecumu, pensiju 3. līmeņa līgumu var noformēt internetbankā, kā arī pierakstīties uz konsultāciju bankas filiālē, kur var saņemt izsmeļošu speciālista rekomendāciju par pensiju plāna izvēli.

Papildu informācija:
Jānis Krops
Swedbank mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk