Image

Lai veicinātu energoefektīvu ēku atjaunošanu un pārbūvi, Swedbank ievieš īpašu aizdevumu esošo privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai. Tas paredz izdevīgāku aizdevuma procentu likmi, sākot no 1,99%, ja ēkas atjaunošanā tiek īstenoti energoefektivitāti veicinoši pasākumi. Ņemot vērā, ka lielākā daļa nekustamā īpašuma iegādes darījumu Latvijā ir ēkām, kas būvētas līdz 2000.gadam, energoefektivitātes jautājums ir un būs aktuāls daudzām ģimenēm.

Izmaksas par mājokļa uzturēšanu veido nozīmīgu daļu ģimeņu budžetā, tāpēc arvien būtiskāks kļūst jautājums par ēku energoefektivitātes uzlabošanu, lai ietaupītu ne tikai finanšu resursus, bet arī mazinātu ietekmi uz vidi. Redzam, ka jau šobrīd cilvēki šiem jautājumiem pievērš uzmanību – gan būvējot jaunu mājokli, gan plānojot uzlabojumus jau esošajā dzīvesvietā. Tāpēc, ieviešot kredītu mājokļu energoefektivitātes uzlabošanai, ceram atbalstīt un veicināt ilgtspējīgus risinājumus, kas samazina ēkas uzturēšanas izmaksas un paaugstina īpašuma ilgmūžību, vērtību, kā arī rada tīkamākus dzīvošanas apstākļus tās iemītniekiem,”

 – atzīmē Normunds Dūcis, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Latvijā.

Swedbank mājokļa energoefektivitātes kredīts būs pieejams remontdarbu veikšanai esošajām privātmājām, tostarp, savrupmājām, dvīņu vai rindu mājām, kā arī lauku īpašumiem. Kredīts ir paredzēts ēku atjaunošanai vai pārbūvei, ja veicamajos darbos tiks iekļauti arī energoefektivitātes risinājumi, piemēram, ēkas vai tās daļas siltināšana, centralizētas vai vietējās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju uzstādīšana, jaunas apkures sistēmas vai tās vadības rīku uzstādīšana, durvju un/vai logu nomaiņa pret energoefektīvākiem, un citu enerģijas taupīšanas rīku vai risinājumu izbūve.

Jāatzīmē, ka tieši mājsaimniecības ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem Latvijā un arī Eiropā, veidojot 65% no kopējā enerģijas patēriņa. Visvairāk enerģijas ēkās tiek patērēts apkures, kondicionēšanas, ventilācijas, karstā ūdens un elektrības apgādes nodrošināšanai. Uzlabojot mājokļa energoefektivitāti, samazinās enerģijas patēriņš un tiek panākta lietderīgāka enerģijas resursu izmantošana, kā arī rodas papildu komforta izjūta. Mājokļa uzturēšanas izmaksas kļūst zemākas.

Iedzīvotāji apzinās energoefektivitātes ieguvumus

Arī iedzīvotāji (53%) apzinās, ka energoefektīva mājokļa uzturēšanas izmaksas ir nozīmīgi zemākas, taču īstenot energoefektivitātes pasākumus līdz šim ir spējuši vien 18% iedzīvotāju, liecina Swedbank veiktā iedzīvotāju aptauja[1]. Kā galveno šķērsli energoefektīvu risinājumu ieviešanā iedzīvotāji norāda tieši izmaksu jautājumu.  

Savukārt to, ka energoefektīvi risinājumi iedzīvotājiem ir būtiski, apliecina fakts, ka 35% iedzīvotāju, iegādājoties mājokli, šobrīd būtu gatavi maksāt vairāk, paredzot, ka ieguldījums dārgākā, bet efektīvākā īpašumā, nākotnē atmaksāsies.

RUS: Swedbank начинает предлагать кредит для улучшения энергоэффективности частных домов

Papildu informācijai:
Jānis Krops,
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
e-pasts: janis.krops@swedbank.lv

[1] Iedzīvotāju aptauja  veikta 2020. gada janvārī sadarbībā ar Snapshots, aptaujājot 763 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk