Image

Tieslietu ministrijas paziņojums medijiem

Ceturtdien, 28. martā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Finanšu nozares asociācijas vadību, lai vienotos par galvenajiem sadarbības virzieniem komercdarbības tiesiskās vides uzlabošanai.


Tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikšanās sākumā uzsvēra: “Kvalitatīva diskusija ir veiksmīgas sadarbības priekšnoteikums, un Finanšu nozares asociācija ir aktīvi iesaistījusies gan dažādu jautājumu izpētē, gan priekšlikumu izstrādē, gan aktīvā diskusijā, risinot būtiskus problēmjautājumus nozarē. Līdzšinējā sadarbība ar Tieslietu ministriju bijusi produktīva, tāpēc uzskatu, ka tieslietu nozares sakārtošanā asociācijas ieguldījums ir ļoti nozīmīgs un turpmākā sadarbība veicinās vēl lielāku finanšu un tieslietu nozarē īstenoto procesu caurskatāmību.”

Sanāksmes ietvaros asociācija atzinīgi novērtēja sadarbību ar Datu valsts inspekciju un izteica vēlmi iesaistīties Datu aizsardzības konsultatīvās atbalsta padomes darbā, lai dalītos pieredzē datu aizsardzības jautājumos.

Abas puses atzina nepieciešamību strādāt pie drošas un caurspīdīgas akciju reģistrācijas kārtības, kas nodrošinātu viegli iegūstamu, aktuālu un uzticamu informāciju par akcionāriem. Vienlaikus tiek plānota arī akciju reģistrācijas reforma. Akciju reģistrācijas modernizācija būs svarīgs uzdevums valdības rīcībās plānā.

Tāpat tika diskutēts par mazākuma akcionāru aizsardzību un padomes lomas stiprināšanu kapitālsabiedrību pārvaldībā.

Cita starpā tikšanās laikā apspriesta iespēja ieviest vienkāršotu bezmantas maksātnespējas procesu personām ar parādiem līdz 5000 eiro, iekļaujot tos parādniekus, kuri nekvalificējas maksātnespējas procesam tā izdevumu un mantisko sliekšņu dēļ. Tieslietu ministrs J. Bordāns atzīmēja, ka Tieslietu ministrija ir noteikusi par prioritāti un to virzīs izskatīšanai jau tuvākajā laikā.

Sanāksmes ietvaros tika pārrunāti arī jautājumi saistībā ar īres tiesiskā ietvara uzlabošanu un kreditēšanas veicināšanu, iespēju paredzēt tiesības vest lietas tiesā juridiskajai personai koncerna ietvaros un regulējuma uzlabošanu attiecībā uz bezmantinieka mantas atzīšanu pārdošanai nekustamā īpašuma izsolē.

Savukārt attiecībā uz citiem sadarbības jautājumiem nākotnē tieslietu ministrs aicināja asociāciju atbalstīt oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” uzturēto LV portālu kā uzticamu, kvalitatīvu un drošu informācijas avotu arī banku sektora un komercdarbības jautājumos.

Alise Dārzniece, Tieslietu ministrijas komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv

 

Ziņa orģināli publicēta Tieslietu ministrijas mājaslapā – https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/tieslietu-ministrs-un-fna-vienojas-par-sadarbibas-prioritatem-komercdarbibas-tiesiskas-vides-uzlabos

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk