Image
Camva

Lai gan, augot procentu likmēm un iespējai nopelnīt, arvien aktuālāki kļūst noguldījumi, 37% Latvijas iedzīvotāju nezina, kas ir termiņnoguldījums un ir nepietiekamas zināšanas arī par citiem noguldījumu veidiem. Vislabāk informēti ir gados vecāki iedzīvotāji, aptaujātie ar augstāko izglītību un vīrieši – vissliktāk jaunieši, liecina Luminor bankas veiktā iedzīvotāju aptauja.

27% ir dzirdējuši par termiņnoguldījumu, bet nav pārliecināti par to, kā tas darbojas, savukārt 10% nav informēti vispār. Visplašākās zināšanas ir iedzīvotājiem virs 40 gadu vecuma, savukārt informācijas trūkst jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem – par termiņnoguldījumu zina mazāk nekā puse (46%) aptaujāto.

“Zināšanas par naudu ir pamats finansiālai stabilitātei un pozitīvu paradumu veidošanai attiecībā uz naudas pielietojumu. Aptauja liecina, ka iedzīvotāju zināšanas ir tieši saistītas ar iegūto izglītību. Ja aptaujātie ar augstāko izglītību ir salīdzinošai labi informēti par depozītiem, tad pamatizglītību ieguvušo vidū vien trešdaļa (35%) zina, kas ir termiņnoguldījums. Ievērojami mazāk zināšanu ir arī gados jaunākiem iedzīvotājiem, un tas ir saprotami, jo ļoti daudzus gadus zemo procentu likmju dēļ depozītu noguldījumu nebija klientiem pievilcīgs finanšu pakalpojums,” saka Luminor biznesa attīstības vadītāja Jekaterina Ziniča.

Vairāk informēti par krājkontiem

Aptaujas dati liecina, ka visplašākā informācija iedzīvotājiem ir par krājkontiem – 85% zina šādu uzkrāšanas veidu, savukārt vismazākā – par krājobligācijām (15%).

Termiņdepozīta, krājkonta un krājobligāciju galvenais mērķis ir palīdzēt iedzīvotājam saglabāt naudas vērtību vai krāt kāda konkrēta mērķa īstenošanai, vai drošības spilvena veidošanai neparedzētiem izdevumiem. Saskaņā ar aptauju populārākais no šiem noguldījumu produktiem ir krājkonts, iespējams, tādēļ, ka nauda jebkurā brīdī ir vieglāk pieejama, un iedzīvotāji to uzskata par būtisku priekšrocību. Tajā pašā laikā jāatceras, ka noguldījumu veidi, kur nauda ilgāku laiku nav pieejama, parasti ir ienesīgāki.

Nezina par peļņas iespējām, nav pārliecināti par likmju lielumu

Divi no trīs aptaujātajiem (61%) nav informēti par depozīta procentu likmju apmēru. Sliktāk informētas ir sievietes, kā arī gados jaunāki iedzīvotāji un Vidzemē dzīvojošie. Katrs piektais aptaujātais (19%) uzskata, ka gada procenta likme, ko var nopelnīt noguldījumu naudu kontā, ir robežās no 0 līdz 1%, katrs desmitais (10%) – robežās no 1,1 līdz 2%, bet vēl desmitā daļa domā, ka ienesīgums ir lielāks par 2,1%.

“Vairākus gadus termiņnoguldījuma procentu likmes patiešām bija ļoti zemas vai pat nulles apmērā, un liela daļa iedzīvotāju domā, ka tās joprojām nepārsniedz 1% robežas, tomēr šogad situācija ir strauji mainījusies un procentu likmes kāpj, un šobrīd gada procentu likme jau ir līdz 2,5%, atkarībā no izvēlētā termiņa,” informē Jekaterina Ziniča.

Šogad jau 10 reizi notika Latvijas Bankas rīkotā finanšu pratības nedēļa, kurā aktīvi piedalījās arī Luminor banka, izglītojot gan pieaugušos, gan skolēnus par prasmīgu rīcību ar naudu. Lai stiprinātu zināšanas un iemaņas, iedzīvotāji ir aicināti apmeklēt vietni https://finansupratiba.lv/.

* Luminor bankas iedzīvotāju aptauja veikta 2023. gada martā sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, aptaujājot 1007 respondentus Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk