Image

Mazie un vidējie uzņēmumi jau nedēļu var pieteikties finansējumam ar izdevīgākiem nosacījumiem, lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz ekonomiku un veicinātu uzņēmējdarbības izaugsmi. Luminor ir pirmā banka Baltijā, kas nodrošina lētākus aizdevumus, pateicoties īpašai sadarbībai ar Eiropas Investīciju Banku (EIB).

Pieejamā aizdevuma summa ir sākot no 200 tūkstošiem eiro, ko uzņēmumi varēs izlietot investīcijām un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Projektiem līdz 25 miljoniem eiro EIB atbalsts piemērojams summai līdz 12,5 miljoni eiro, turklāt Luminor klienti varēs saņemt arī zemāku procentu likmi (0,25 %). 

“Mums kā bankai ir svarīgi rast veidus, kas nodrošinātu klientiem izdevīgu un pieejamu finansējumu, īpaši šajos pandēmijas apstākļos. Esam gandarīti, ka būsim pirmie Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, kas, izveidojot šādu īpašu sadarbību ar EIB, sniegs uzņēmumiem iespēju saņemt aizdevumu ar izdevīgākiem nosacījumiem. Finansējuma mērķis ir ilgtermiņa investīcijas un apgrozāmo līdzekļu finansējums, kas paredzēts mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, tādējādi vienlaikus stiprinot Latvijas tautsaimniecību,”

– stāsta Mareks Gurauskas, Luminor Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs.

“Ceram, ka jaunā atbalsta programma iedrošinās uzņēmumus sākt aktīvi īstenot savus attīstības plānus, kopumā mazinot pandēmijas ietekmi gan uz uzņēmumiem, gan arī uz Baltijas valstu ekonomiku. Esam gandarīti par paveikto 2020. gadā, kad kā pirmie tirgū veicām obligāciju emisiju, kas sniedza mums iespēju piesaistīt papildu kapitālu ar zemākām likmēm kreditēšanai, un tagad esam izveidojuši sadarbību ar Eiropas Investīciju Banku, lai palielinātu izdevīgāka finansējuma pieejamību gan Latvijas, gan Baltijas MVU,”

– papildina Mareks Gurauskas, Luminor Mazo un vidējo uzņēmumu daļas vadītājs.

Finansējumam var pieteikties dažādu nozaru Baltijas reģiona mazie un vidējie uzņēmēji, kuros nodarbināti līdz pat 3000 darbinieki. Arī uz šo atbalstu nevar pretendēt uzņēmumi, kuri pārstāv tādas nozares, kuru darbības rezultātā tiek ierobežotas cilvēku individuālās tiesības uz brīvību vai ir aizliegtas ar likumu, kā arī ieroču un munīciju ražotāji, azarstpēles, ar tabaku saistīti uzņēmumi, spekulācijas ar īpašumiem, finanšu darījumi un patērētāju finansēšana.

Papildu informācija par atbalsta mehānismu atrodama Luminor mājaslapā: https://www.luminor.lv/lv/eib-atbalstitais-finansejums

Par darījumu:

EIB grupa, kuru veido Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju fonds (EIF), ir izsniegusi garantiju Luminor Bank AS, lai atbalstītu jaunu aizdevumu nodrošināšanu uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs.  Veicot sintētiskās vērtspapīrošanas darījumu, kas ir pirmais šāda veida darījums Baltijas valstīs, kuru EIB grupa (ar Investīciju plāna atbalstu Eiropai) īsteno kopā ar Luminor, šajos ekonomiski grūtajos laikos tiks nodrošināti papildu līdzekļi, lai izsniegtu aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. Garantijas struktūra ļaus atbalstīt papildu aizdevumu izsniegšanu minētajiem uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs vismaz 660 miljonu eiro vērtībā.

Par Luminor banku:

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 900 tūkstošiem klientu, 2355 darbiniekiem, kā arī 16,3% tirgus daļu noguldījumos un 17,4% tirgus daļu kreditēšanā 2020. gada septembra beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 22,0%

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk