Image

Finanšu nozares asociācija (Asociācija) sadarbībā ar tās biedriem ir turpinājusi darbu pie atbalsta instrumentu izstrādes banku klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis COVID-19. Papildu privātpersonu moratorijam ir izstrādāts moratorijs arī uzņēmumiem, kas paredz iespēju atlikt aizdevuma pamatsummas atmaksu līdz sešiem mēnešiem. Moratoriju ir saskaņojusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, to izskatījusi arī Konkurences padome pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju.

“Šī moratorija izstrāde ir turpinājums pagājušajā nedēļā apstiprinātajam moratorijam privātpersonām par  kredītmaksājumu pamatsummas atlikšanu uz noteiktu laiku. Uz šo brīdi bankas ir pārskatījušas kredītlīgumus un atlikušas pamatsummas maksājumus vairāk nekā 2450 darījumiem uzņēmumu segmentā. Mēs apzināmies, ka ārkārtējās situācijas sekas uzņēmumu segmentā turpina attīstīties pakāpeniski, tādēļ Asociācija kopā ar biedriem izstrādāja moratoriju atbilstoši labākajai praksei, ievērojot Eiropas Banku iestādes vadlīnijas. Šis dokuments ļaus kredītlīgumu izmaiņu procesu veikt maksimāli efektīvi un vienveidīgi. Moratorijam var pievienoties ikviena kredītiestāde vai tās meitas uzņēmumi un filiāles, un to var individuāli ievērot ikviens Latvijas kreditēšanas tirgus dalībnieks, kas izsniedz kredītus uzņēmumiem,”

 – uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Informāciju par pievienošanos moratorijam finanšu iestādes publicēs savās mājaslapās, kā arī informēs Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Konkurences padomi un Asociāciju. Asociācija saņems no finanšu iestādēm aktuālo informāciju par kopējo klientu skaitu un aizdevumu apjomu, par kuru atlikts pamatsummas maksājums. Finanšu iestāde moratoriju var attiecināt uz vienu vai abiem kreditēšanas pakalpojumu veidiem – aizdevumiem un/vai līzingu. Jāņem vērā, ka moratorijs attiecas uz kredītu līgumiem ar fiksētu atmaksas grafiku. Kopējais klienta saistību apjoms saskaņā ar visiem aizdevuma līgumiem vienas finanšu iestādes ietvaros nedrīkst pārsniegt piecus miljonus eiro. Klienti, kuru saistību apjoms pārsniedz šo summu, tiks izvērtēti individuāli.

Moratorijs attiecināms uz juridiskajām personām un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas nav pašnodarbinātie. Moratorijs paredz mainīt aizdevuma pamatsummas maksājuma grafiku, ja aizdevuma līgumā paredzēta pamatsummas atmaksa pa daļām. Pēc klienta izvēles pilnībā vai daļēji saistību pamatsummas atmaksa tiek atlikta uz moratorijā noteikto periodu līdz sešiem mēnešiem. Šajā periodā klientam jāturpina maksāt procenti, apdrošināšanas prēmijas un citi aizdevuma līgumā paredzētie maksājumi, kas nav pamatsumma. Finanšu iestādes nevar pieprasīt papildu nodrošinājumu vai paaugstināt procentu likmi.

Atlikt aizdevuma pamatsummas atmaksu atbilstoši moratorija noteikumiem var vienu reizi. Ja klientam aizdevuma pamatsummas atmaksa atlikta laikā no 2020. gada 12. marta līdz moratorija spēkā stāšanās dienai, finanšu iestādei pēc klienta lūguma ir tiesības to mainīt atbilstoši šim moratorijam. Komisijas maksa par līguma grozījumu noformēšanu moratorija ietvaros ir piemērojama tikai apmērā, kas nepieciešams, lai segtu grozījumu dokumentācijas sagatavošanu.

Moratorijs paredz, ka uzņēmumam būs iespēja saņemt saistību pamatsummas izpildes atlikšanu, ja tam nav bijušas finanšu grūtības pirms 2020. gada 12. marta vai nepastāv nepārvarami šķēršļi aizdevuma atmaksai.

Uzņēmums var pretendēt uz moratorija piemērošanu, ja uzņēmuma pašu kapitāls pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās ir pozitīvs, kā arī kredīta maksājumi nav kavēti ilgāk par 30 dienām gada laikā no 2019. gada 12. marta. Klientam finanšu iestādei jānorāda ar COVID-19 pandēmiju saistīts finanšu stāvokļa pasliktināšanās iemesls.

Moratorijs nav attiecināms uz uzņēmumu, kura pamatdarbības veids ir azartspēles. Moratoriju arī nepiemēro uzņēmumam, ja tas ir pasludināts par maksātnespējīgu, bankrotējušu vai ir uzsākts tiesiskās aizsardzības process. Tāpat to nepiemēro uzņēmumam, ar kuru ir pārtrauktas darījuma attiecības atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas finansēšanas novēršanas vai starptautisko finanšu sankciju ievērošanas noteikumiem.

Moratorijs stājas spēkā 2020. gada 5. maijā un ir spēkā līdz Asociācija paziņos par tā izbeigšanu. Klientam jāpiesakās pamatsummas atlikšanai līdz 2020. gada 12. jūnijam un lēmums finanšu iestādei jāpieņem līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Uz šo brīdi gatavību pievienoties moratorijam izteikušas Swedbank, SEB banka, Luminor, Citadele, ALTUM, BlueOrange Bank, OP Corporate Bank, AS “Industra Bank”, Reģionālā investīciju banka, AS Expobank, Signet Bank.

Vairāk: https://financelatvia.323.lv/moratorijs-juridiskam-personam/

 

Papildu informācijai:

Sabīne Spurķe

E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu  

+371 20604166

Komunikācijas vadītāja

Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk