Image

Lai uzņēmēji varētu iepazīties ar provizorisku aprēķinu par sava uzņēmuma aizņemšanās iespējām kredītiestādēs, AS “Kredītinformācijas Birojs” sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju ir izstrādājis uzņēmumu kredītspējas kalkulatoru. Tas jebkuram interesentam ir pieejams Finanšu nozares asociācijas mājaslapā.

“Esam radījuši iespēju uzņēmējiem paskatīties uz savu kredītspēju ar kreditētāja acīm un saprast savas aizņemšanās iespējas, proti, vai uzņēmums pēc kreditētāju domām var pretendēt uz finansējumu, un, ja var, kāda ir kopējā aizņēmuma summa. Tas nozīmē, ka pirms došanās uz banku var veikt ātru aprēķinu par to, cik lielas kopējās kredītsaistības uzņēmums var uzņemties aprēķina veikšanas dienā. Protams, pastāv iespēja, ka kalkulatora aprēķins var atšķirties no bankas vērtējuma, jo katrai kredītiestādei ir dažādi lēmumu pieņemšanas procesi un individuāla pieeja, kas šajā aprēķinā objektīvu iemeslu dēļ nevar tikt ņemta vērā. Vienlaikus aprēķins būs salīdzinoši precīzs lielākajai daļai uzņēmumu. Publiski pieejamais kalkulators ir balstīts uz Kredītinformācijas Birojā pieejamajiem datiem, kas nozīmē, ka lielākā daļa banku izmanto identisku informāciju savu lēmumu pieņemšanā. Ļoti ceram, ka kalkulators veicinās arī finanšu pratību un maksājumu disciplīnu, jo, pārbaudot savus datus, uzņēmums redzēs arī savu kredītreitingu. Ja kredītreitings būs slikts, tad šis rīks sniegs vispārīgu skaidrojumu, kādas uzņēmuma darbības ir negatīvi ietekmējušas rezultātu. Kalkulators ļauj novērtēt arī sadarbības partnerus,”

stāsta AS “Kredītinformācijas Birojs” valdes loceklis Intars Miķelsons.

Kalkulatoru var izmantot visi uzņēmumi, kuri Valsts ieņēmumu dienestā ir iesnieguši aktuālos finanšu pārskatus. Izņēmums ir tie uzņēmumi, kuriem ir specifiski gada pārskata formāti, piemērām, zemnieku saimniecības, kas nav sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bankas, apdrošinātāji. Ja finanšu pārskats nebūs iesniegts noteiktā termiņā, aprēķins netiks veikts un kredītlimits, kā arī kredītreitings nebūs pieejams. Kalkulators uzrādīs maksimālo kredīta summu, kādu uzņēmums var atļauties aizņemties, neņemot vērā jau esošās kredītsaistības. Tas nozīmē, ka gala aprēķins jāveic pašam uzņēmumam, no uzrādītās summas atņemot esošā kredīta summu.

“Asociācija turpina īstenot 15 punktu plānu finansējuma pieejamības ieviešanai. Atbilstoši plāna 11. punktam sadarbībā ar AS ““Kredītinformācijas Birojs” ir izstrādāts uzņēmumu kredītspējas kalkulators. Ceram, ka tas būs noderīgs atbalsta rīks jebkuram uzņēmējam paša un sadarbības partneru uzņēmuma finanšu veselības pārbaudei, kas vērš arī uzmanību uz finanšu rādītājiem, kas būtu pilnveidojami,”

uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Kalkulators uzrādīs arī uzņēmuma riska līmeni, proti, ja uzņēmums aizņemsies, kāds risks ir nosegt savas saistības nākamo 12 mēnešu laikā. Ja riska līmenis uzrādīsies kā sarkans – pastāv liela varbūtība, ka saistības nespēs izpildīt, savukārt zaļš liecinās, ka nevajadzētu būt problēmām izpildīt saistības. Kalkulators veic aprēķinus, izmantojot visu informāciju par uzņēmumu, kas ir pieejama Kredītinformācijas Biroja sistēmā, tajā skaitā arī par kavētajiem maksājumiem dažādām nozarēm. Lielāko daļu informācijas izmanto arī bankas savu klientu izvērtēšanā. Lai noskaidrotu informāciju, Finanšu  nozares asociācijas mājas lapas sadaļā “Uzņēmumu kredītspējas kalkulators” jāievada uzņēmuma reģistrācijas numurs.

 

Par AS “Kredītinformācijas Birojs”

AS “Kredītinformācijas Birojs” ir licencēts kredītinformācijas birojs, kas pašlaik pārvalda apjomīgāko fizisko un juridisko personu kredītvēsturu datu bāzi valstī. KIB darbojas saskaņā ar Latvijas Kredītinformācijas biroju likumu, akcionāri ir Latvijas lielākās komercbankas. Uzņēmums ietilpst vienā no lielākajām starptautisko kredītinformācijas pakalpojumu sniedzēju grupām “Creditinfo Grupa”. Plašāk – www.kib.lv

Par Finanšu nozares asociāciju

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriska organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālā un starptautiskā līmenī. Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno 34 finanšu nozares uzņēmumus un darbojas saskaņā ar biedru sapulces apstiprinātiem statūtiem. Asociācija dibināta 1992. gada 23. jūlijā un tā ir viena no vecākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.

Plašāka informācija mājaslapās:
www.kib.lv,
www.creditinfo.com,
www.financelatvia.eu.

 

Papildu informācija:
Intars Miķelsons
Komercdirektors / Valdes loceklis
AS Kredītinformācijas Birojs
Tālr. +371 25780302
E-pasts: intars.mikelsons@kib.lv
www.kib.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk