Image

AS Expobank Kredītu daļas vadītājs Staņislavs Samohvalovs:

Uzņēmuma attīstībai t.sk. pamatlīdzekļu papildināšanai, modernizācijai, nekustamā īpašumu iegādei, būvniecībai, remontam vai arī apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, uzņēmumi var pretendēt uz bankas finansējumu. Saņemot aizdevumu, uzņēmēji var sekmēt sava biznesa attīstību, iekarot jaunus eksporta tirgus, paplašināt ražošanu, palielināt savu konkurētspēju., taču ir vairāki ieteikumi, kurus jāņem vērā, lai sadarbība ar kreditējošo banku būtu pēc iespējas veiksmīgāka.”

Godīga komercprakse un sadarbība ne tikai ar banku

Ikvienam kredītdevējam ir būtiski, lai uzņēmējs, kurš saņēmis finansējumu, īstenotu godīgu komercpraksi. Attiecībās ar pašu banku, sadarbības partneriem un preču vai pakalpojumu piegādātājiem uzņēmumam jāievēro godīgas sadarbības noteikumi. Tāpat nedrīkst pieļaut koruptīvas darbības un nepieciešams ievērot tiesību aktu prasības saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksu, izvairoties no nodokļu un rēķinu parādiem.

Detalizēta informācija par uzņēmuma komercdarbību un darījumiem

Visām prasībām, ko bankas piemēro uzņēmumiem, ir būtisks pamatojums. Nereti uzņēmēji uzskata par neērtību faktu, ka komercbankām ir jāsniedz plašāka un detalizētāka informācija par uzņēmuma komercdarbību un darījumiem, taču jāņem vērā, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts bankas darbībā un tas ir saistīts ne tikai ar naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām. Runājot par informācijas sniegšanu bankai, lai taupītu visu iesaistīto pušu laiku, ieteicams jau savlaicīgi pie sava menedžera precizēt, kāda informācija, kādā formātā un kādos termiņos jāiesniedz. Šeit priekšrocība viennozīmīgi būs tiem uzņēmējiem, kuriem kredītiestādes piedāvā individuālu pieeju. Parasti nelielajās bankās, kāda ir arī Expobank, katram kredītu klientam ir iespējams sniegt šādu pieeju, kas nodrošina daudz lielāku ātrumu un kvalitāti jebkuru jautājumu apspriešanā un risināšanā.

Rūpīga un piesardzīga naudas plūsmas plānošana

Izmantojot kreditēšanas pakalpojumus, ikvienam uzņēmumam jāseko līdzi un jāplāno finanšu plūsma. Rūpīga un piesardzīga naudas plūsmas plānošana palīdz uzņēmumam ne tikai saskaņot savus ienākumus ar izdevumiem, bet arī ievērot procentu un kredītu atmaksas grafiku. Tas arī palīdz uzņēmumam objektīvi izvērtēt savas iespējas uzņemties papildus kredītsaistības. Sastādot finanšu prognozes, ir svarīgi atcerēties, ka uzņēmuma ilgtermiņa investīcijas, izdevumi vai ieguldījumi var ietekmēt naudas plūsmas pozīcijas un uzmanīgi izvērtēt, vai tas neradīs īstermiņa vai ilgtermiņa likviditātes deficītu. Tomēr pat skrupulozas analīzes un detalizēta finanšu plāna gadījumā var notikt pārmaiņas, ko pats uzņēmums nevar ietekmēt – tādas, kas dažreiz neiekļaujas normālā finanšu plānošanā. Ja šādas pārmaiņas notikušas, uzņēmumam ir būtiski savlaicīgi izanalizēt iemeslus, iespējamos risinājumus un informēt kreditējošo banku, detalizēti izklāstot situāciju. Problēmsituāciju gadījumā svarīga ir gatavība kopīgi meklēt risinājumu, nevis izvairīties no kreditētāja. Jo elastīgāka finanšu iestāde, jo lielākas iespējas vienoties par aizdevuma restrukturizāciju, izmaiņām atmaksas grafikā.

Saistību refinansēšana

Tāpat uzņēmējiem jāņem vērā, ka gadījumā, ja ir grūti atrast kopīgo risinājumu ar finanšu iestādi, kurā ir kredītsaistības, pastāv arī iespēja refinansēt jeb restartēt šīs saistības. Būtībā tas nozīmē iespēju izveidot jaunus nosacījumus un jaunu atmaksas grafiku, kas pielāgots aktuālai un prognozējamai uzņēmuma naudas plūsmai, ar jaunām procentu likmēm, kas atkarīgas no katra konkrētā projekta riska pakāpes, uzņēmuma finansiālā stāvokļa, nodrošinājuma likviditātes u.c. Kredīta nodrošinājumam jaunām saistībām iespējams izmantot iepriekšējo, dažreiz pat atbrīvojot vai pieķīlājot citu nekustamo īpašumu, iekārtas, preču krājumus, debitoru parādus u.c.

Ja uzņēmums ir atvērts sadarbībai ar banku un seko līdzi savai finanšu plūsmai, uztverot banku kā pilnvērtīgu darbības partneri, kredītsaistības nav apgrūtinājums, bet iespēja uzņēmuma attīstībai un inovācijām.

 

Papildu informācijai:
Anna Andina
AS Expobank sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja
26189214, anna.andina@expobank.eu

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk