Image

Dažādu nozaru Latvijas izcelsmes uzņēmumu vadītāji izveidojuši Biznesa ilgtspējas padomi, lai apmainītos zināšanām, padziļinātu izpratni par ilgtspēju un kopīgi veidotu ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Atsaucoties Swedbank aicinājumam, Biznesa ilgtspējas padomē apvienojušies tādi Latvijas uzņēmumi kā Latvijas Finieris, Latvijas Dzelzceļš, LMT, Medicīnas sabiedrība ARS, Madara Cosmetics, Valmiermuiža, Dobeles dzirnavnieks, Latvijas graudaudzētāju kooperatīvs VAKS un kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums Laflora. Biznesa ilgtspējas padomes dalībniekus vieno atbalsts globālajiem 2050. gada klimatneitralitātes centieniem, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un vēlme veicināt ilgtspējīga biznesa kultūras veidošanu Latvijā.

“Lai arī pēdējo 50 gadu laikā pasaulē ir notikusi nepieredzēti strauja ekonomiskā izaugsme, tā nav bijusi līdzsvarota. Dabas resursi, kas bija nepieciešami šīs izaugsmes nodrošināšanai, ir izsmelti. Sociālās problēmas ir samilzušas, jo labklājība sadalīta nevienlīdzīgi. Tāpēc mūsu visu kopīgs uzdevums tuvākā desmitgades laikā būs radīt jaunu ekonomiku, kas pilnā mērā rēķinās ar dabas nozīmi, kā arī investē dabas kapitāla uzturēšanā un atjaunošanā, lai mūsu ekonomiskā darbība arī būtu ilgtspējīga,”

uzņemot padomes dalībniekus pirmajā tikšanās reizē teica Swedbank valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis.

Viņš arī piebilda, ka pārmaiņu ceļā uzņēmēji arvien mazāk varēs paļauties uz savu līdzšinējo pieredzi. Kas uzņēmumam ir bijis vēsturisks veiksmes pamats, var nebūt priekšrocība turpmāk. Tāpēc gaidāmās pārmaiņas prasa jaunas zināšanas un jaunus sadarbības veidus, lai īstenotu pozitīvas pārmaiņas, kas rada Latvijai un tās uzņēmumiem jaunas iespējas. Šo jauno skatu punktu kopīgi meklējumi būs viens no Biznesa ilgtspējas padomes mērķiem.

Sanākot uz pirmo tikšanos sarunu festivāla LAMPA ietvaros, Biznesa ilgtspējas padomes dalībnieki parakstīja kopīgu apņemšanos, lai soli par solim dotos ilgtspējas virzienā. Tā ietver apņemšanos izvirzīt skaidrus ilgtspējas mērķus un rīcības virzienus savu uzņēmumu ietvaros. Piemēram, paātrināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu, investēt aprites ekonomikā, energoefektivitātē un citos vides un klimata saudzēšanas pasākumos, kā arī ieguldīt resursus, lai izprastu un novērtētu pilnu savu produktu vai pakalpojumu ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī ziņot par savu progresu klimata pārmaiņu novēršanā un vides ietekmes mazināšanā, regulāri pārskatot savus mērķus un vienlaikus izvairoties no zaļmaldināšanas.

Padome arī kopīgi apņēmās apmainīties ar idejām un pieredzi, veicināt objektīvu, argumentētu un cieņpilnu diskusiju par ilgtspējas jautājumiem, meklējot optimālo scenāriju Latvijas ceļam uz ilgtspējīgu attīstību, strādāt pie kopīgiem projektiem un iniciatīvām ilgtspējas jomā, kas sekmē sistēmiskas pārmaiņas. Dalībnieku iecere ir arī ilgtermiņā definēt kopīgus kvantitatīvus mērķus vides, sociālās un pārvaldības jomās.

Pielikumā Biznesa ilgtspējas padomes dalībnieku apņemšanās.

RUS: Несколько латвийских предприятий объединились в Совет устойчивого бизнеса

Papildu informācijai:
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk