Image

Valsts prezidents Egils Levits šodien tikās ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētāju, SEB bankas Valdes priekšsēdētāju Ievu Teteri un valdes locekli Jāni Brazovski, pārrunājot aktuālo situāciju valstī no finanšu jomas skatpunkta.

Sarunā uzmanība tika pievērsta ģeopolitiskās situācijas, energoresursu cenu un augošās inflācijas ietekmei uz finanšu un uzņēmējdarbības sektoriem. Tika apspriesti enerģētikas politikas jautājumi, uzsverot nepieciešamību valstī turpināt stimulēt ieguldījumus energoefektivitātē, enerģētikas infrastruktūrā un atjaunīgo energoresursu jaudās.

Abas puses bija vienisprātis, ka, sabiedrībai saskaroties ar dažādām pārmaiņām gan mājsaimniecību līmenī, gan uzņēmējdarbībā un valsts attīstībā kopumā, ir būtiski veidot aktīvu komunikāciju ar sabiedrību, skaidrojot pārmaiņu cēloņus, kā arī rīcības scenārijus. Pārorientējoties uz jauno situāciju pasaulē, ir svarīgi turpināt sekmīgo Latvijas eksportspēju, uzņēmumu kreditēšanu, investējot attīstībā un ilgtspējā, kā arī mazināt birokrātiskos šķēršļus uzņēmējdarbībā.

Tāpat Latvijas Finanšu nozares asociācijas pārstāvji uzsvēra nepieciešamību pēc mūsdienīgas valsts pārvaldes un valdības struktūras, kas ļautu sarežģītākus pārnozaru jautājumus, piemēram, digitalizāciju un ilgtspēju, valstī skatīt vienoti un kontekstā ar dažādām nozarēm. Valsts prezidents atzīmēja, ka pilnībā piekrīt šim viedoklim un jautājumu ir jau izvirzījis Saeimā.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk