Image
  • Finanšu nozares asociācija veica izpēti par kopīgo klientu izpētes rīku
  • Katrai valstij ir sava pieeja kopīgo klientu izpētes rīku izveidei
  • Kopīgais klientu izpētes rīks sniedz nozīmīgu ieguldījumu cīņā ar finanšu noziegumiem

Resursu kopīgošana un inovāciju plaša izmantošana cīņai ar finanšu noziegumiem ir šodienas pasaules aktualitāte. Īpaši aktuāli ir pastāvīgi uzlabot klientu izpētes sistēmas un veidot platformas, kurās notiek dalīšanās ar informāciju. Mērķis skaidrs un nepārprotams – stiprināt spēju mazināt ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu jeb NILLTF saistītos riskus.

Katra valsts un finanšu institūcijas izvēlas sev visērtākos risinājumus, tādējādi kopumā attīstās individuāli risinājumi. Visaugstāko atbilstības standartu sasniegšanai būtiski ikvienai valstij sadarbībā ar finanšu nozari un, iesaistot lielākos reālā ekonomikas sektora pārstāvjus, nolemt par labāko veidu kopīgo klienta izpētes rīku jeb shared KYC utility izveidei. Augstāko atbilstības standartu sasniegšana un pastāvīga uzturēšana uzlabo valsts starptautisko reputāciju un uzticamību, kā arī mazina kopējo administratīvo slogu, klientu un sadarbības partneru izpētes izmaksas.

Turpinot konsekventi nodrošināt atbilstību labākajai pasaules praksei atbilstības jomā Latvijā, Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) sagatavoja izvērtējumu par iespējām Latvijā ieviest kopīgo klienta izpētes rīku. Izvērtējums sniedz plašu ieskatu iespējamajos modeļos un to priekšrocībās.

 

“Pagājušajā gadā Latvijā tika ieviests inovatīvais risinājums – publiskās un privātās informācijas apmaiņas partnerības modelis, kura aizsākumi meklējumi Apvienotajā Karalistē. Rīgā 2018. gada 23. novembrī notika augsta līmeņa darba semināri par tehnoloģiju risinājumiem “Pazīsti savu klientu” principa nodrošināšanai un informācijas apmaiņas partnerībām finanšu noziegumu efektīvākai apkarošanai “AML/CFT: RegTech & Partnerships”. Pasākumus organizēja Asociācija sadarbībā ar ACAMS Baltics Chapter, Microsoft un Citadeli. Strādājot ar pasākuma laikā gūtajām atziņām, sadarbojoties ar partneriem gan publiskajā, gan privātajā sektorā, Asociācija ir pabeigusi izvērtējumu par iespējām Latvijā ieviest kopīgo klienta izpētes rīku jeb shared KYC utility.” 

Jānis Brazovskis, CAMS, Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis.

 

Būtiskākais Asociācijas izvērtējumā par izpētes rīka iespējamajiem modeļiem:

  • daļa likuma subjektu izveido vienotu ārpakalpojuma sniedzēju noteiktam klienta izpētes procesam; šāds modelis šobrīd iecerēts Eiropas Komisijas tikko saskaņotajā Ziemeļvalstu KYC Utility projektā;
  • kopīgais klienta izpētes rīks darbotos līdzīgi kā jebkurš kredītinformācijas birojs, ļaujot apmainīties ar informāciju AML/CFT riska pārvaldīšanai standartizētā veidā (Jāņa Timermaņa, A/s “Kredītinformācijas birojs” vadītāja prezentācija par KYC Utility and other innovations for AML 11. jūnijā Oslo, Norvēģijā angļu valodā ir pieejama šeit. Papildus informācija: Shared KYC utility Edgars Pastars Association May 2019 un KYC-models-and-mechanisms-Ragnar-Toomla-SEB-May-2019);
  • persona noteiktā formā glabā savus identifikācijas datus un galvenos datus no publiskiem reģistriem (arī par nodokļu nomaksu), un šos datus persona par sevi var nodot komersantam, neaizpildot detalizētas anketas katru reizi par datiem, kas ir valsts rīcībā; modelis darbojas Singapūrā, kā arī šobrīd Eiropas Komisijas finansēta projekta ietvaros tiek apspriests Baltijā (DIGINNO KYC project – Is cross-border KYC possible? Rainer Osanik presentation PDF).


Īpaši jāuzsver:

  • rīks neparedz izņēmumu neveikt klienta izpēti vai tikai paļauties uz cita veikto klienta izpēti;
  • rīks tikai dod plašāku informāciju likuma subjektiem un komersantiem, ko tie citādi nevarētu iegūt;
  • rīks mazinātu klientam un sadarbības partnerim nepieciešamību vairākiem likuma subjektiem vai sadarbības partneriem iesniegt vienu un to pašu informāciju.

Izvērtējumā uzsvērts, ka pamatā kopīgais klienta izpētes rīks attiektos uz juridiskajām personām, bet uz fiziskajām personām – īpašos augsta riska gadījumos vai, ja persona pati vēlētos nodot savus datus izmantojot šo rīku.
Ar pilnu izvērtējuma tekstu var iepazīties šeit: KYC utility izvērtējums jūnijs 2019 PDF

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk