Image

Jānis Rozenfelds, SEB Investment Management valdes priekšsēdētājs

Latvijas pensiju 2. līmeņa aktīvajiem ieguldījumu plāniem šī gada pirmais pusgads bijis labs – atbilstoši notikumiem finanšu tirgū labāk klājies tiem plāniem, kas vairāk iegulda akcijās. Tomēr, pensiju plānu rezultāti ir jāvērtē ilgtermiņā un, raugoties teju divdesmit gadu perspektīvā, varam redzēt, kā ienesīguma procenti pārvēršas reālā naudā, piemēram, kopš SEB pensiju 2. līmeņa plānu ieviešanas, esam palielinājuši mūsu klientu uzkrājumus kopumā par vairāk nekā 257 miljoniem eiro. Šāds rezultāts priecē, jo sekmēs nākotnes pensionāru labklājību. Taču, ņemot vērā, ka ilgus gadus pensiju 2. līmeņa pārvaldnieki ir strādājuši citos apstākļos nekā šobrīd, uz šo ceturtdaļu miljarda aicinu raudzīties pensiju 2. līmeņa vēstures kontekstā.

Valsts fondēto pensiju shēma tika ieviesta 2001. gadā, un pirmos divus gadus līdzekļu pārvaldīšanu veica Valsts kase, taču kopš 2003. gada pārvaldīšanu veic privātie līdzekļu pārvaldītāji. Pirmajos pensiju 2. līmeņa darbības gados aktīvu apmērs ieguldījumu plānos bija salīdzinoši neliels. Piemēram, “SEB aktīvais plāns” aktīvi 2005. gada 31. janvārī bija aptuveni 9 miljoni eiro, 2007. gada 31. janvārī aptuveni 29 miljoni eiro; šodien tie ir teju 559 miljoni eiro*. Paskaitiet paši, cik ir 3%, 5% vai 10% ienesīgums gadā no 9 miljoniem un cik – no 559 miljoniem eiro. Šobrīd, kad kopējais aktīvu apjoms ir krietni palielinājies, redzam arvien lielākus skaitļus arī klientu uzkrājumu pieaugumā.

Ieguldījums akcijās palielina ienesīgumu

Jau vairāk nekā trīs gadus – kopš 2018. gada – pensiju 2. līmeņa dalībniekiem ir iespēja uzkrājumu veidot pensiju plānos ar maksimālo akciju īpatsvaru līdz 75%. Līdz 2007. gadam likums atļāva akcijās ieguldīt tikai līdz 30% no pensiju plānu aktīviem, bet nākamos 10 gadus plānu pārvaldnieki akcijās drīkstēja ieguldīt līdz 50% no kopējiem aktīviem. Iespēja lielāku uzkrājuma daļu ieguldīt akcijās ļāvusi palielināt arī klientu uzkrājumu apmēru. Tas labi atspoguļojas šo ieguldījumu plānu ienesīguma rādītājos – apskatot rezultātus portālā manapensija.lv, varam redzēt, ka ienesīguma flagmaņi kopš 2018. gada ir tieši aktīvākie ieguldījumu plāni.

Šogad pensiju 2. līmeņa dalībniekiem kļūst pieejami arī ieguldījumu plāni, kas akcijās var ieguldīt līdz pat 100% aktīvu, tādējādi dodot iespēju ilgtermiņā mērķēt uz augstākiem ienesīguma rādītājiem, kas, protams, iet roku rokā ar augstāku risku.

Iemaksu likmei jāpaliek stabilai

Ilgtermiņa rezultātos būtiska loma bijusi arī iemaksu likmei jeb summai, kas gan no darba devēja, gan darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek novirzīta pensiju 2. līmenī. Šobrīd iemaksu apmērs ir 6% no bruto algas, un tāds tas ir kopš 2016. gada. Ja raugāmies vēsturiski, tad jāatzīmē, ka šī likme mainījusies vairākkārt (no 2% līdz 8%), taču lauvas tiesu laika – 8 gadus – tā bijusi tikai 2%. Tātad, ja šobrīd no 1000 eiro lielas algas uzkrājumam pensiju 2. līmenī automātiski ik mēnesi tiek novirzīti 60 eiro (gadā 720 eiro), tad pie trīsreiz mazākās 2% likmes tie būtu vien 20 eiro (gadā 240 eiro).

Raugoties nākotnē, esmu pozitīvi noskaņots – šobrīd vide, kurā pārvaldniekiem ļauts strādāt ir ļoti labvēlīga visiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem. Pirmkārt, plānu aktīvi ir pietiekami lieli, lai tos veiksmīgi ieguldītu; otrkārt, iemaksu likme jau 5 gadus ir stabila un, treškārt, beidzot varam veidot arī 100% akciju plānus. Es atļaušos minēt, ja šāda vide būtu bijusi 10 gadus agrāk, nopelnītās naudas apjoms klientiem varētu būt ne vien 257 miljoni, bet pat 2 reizes vairāk.

*Dati no portāla www.manapensija.lv.

Papildu informācijai:
Jeļena Novaka, SEB bankas privātpersonu komunikācijas vadītāja – 29401327, jelena.novaka@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia un Skype/SEB_Latvija, YouTube/SEBlatvia
www.seb.lv
SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021. gada 31. martu SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,443 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,243 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk