Image

Vairums Baltijas valstu iedzīvotāji ir vienisprātis, ka papildu uzkrājumu pensijai ir jāsāk veidot jau vecumā no 18 līdz 24 gadiem, liecina Luminor veiktā aptauja Baltijas valstīs.* Šim apgalvojumam piekrīt 32 % Latvijas, 37 % Lietuvas un visvairāk jeb 43 % Igaunijas iedzīvotāju.

No tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri uzskata, ka uzkrājumu veidošana uzreiz pēc pilngadības sasniegšanas ļaus nodrošināt sev finansiāli labklājīgas vecumdienas, visbiežāk ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (39 %). Savukārt iedzīvotāji, kas sasnieguši 60 gadus un ir tuvu pensionēšanās vecumam, domā, ka atbilstošākais vecums, lai sāktu rūpēties par finansiāli nodrošinātām vecumdienām, ir no 25 līdz 34 gadiem – to norādījuši 34 % aptaujāto. Aptaujas rezultāti kopumā liecina, ka iedzīvotāji arvien vairāk apzinās savlaicīgu uzkrājumu veidošanu nozīmi, lai sagaidītu labvēlīgas vecumdienas. Vienlaikus 6 % no visiem respondentiem norāda, ka par papildu uzkrājuma veidošanu vecumdienām nebūtu jādomā līdz pat 55 gadu vecuma sasniegšanai.

“Papildu uzkrājuma veidošanu vecumdienām ir ieteicams uzsākt pēc iespējas jaunākā vecumā – jo agrāk līdzekļi tiek novirzīti pensijas uzkrājumam, jo vairāk izdosies uzkrāt. Tomēr arī tad, ja līdz pensionēšanās vecumam atlicis nedaudz, nav par vēlu sākt veidot pensijas uzkrājumu. Ja vismaz 5 –10 % no saviem ikmēneša ienākumiem tiks atvēlēti uzkrājumam 3. pensiju līmenī, tas palīdzēs uzlabot finansiālo labklājību, sasniedzot pensijas vecumu. Arī daļu no papildu ienākumiem iesakām novirzīt uzkrājuma veidošanai, piemēram, valsts atmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par veiktajām iemaksām 3. pensiju līmenī,”

norāda Anželika Dobrovoļska, Luminor Pensiju produktu vadītāja.

Lai gan sieviešu un vīriešu viedoklis jautājumā par piemērotāko vecumu, kad būtu jāsāk veidot uzkrājums savai pensijai sakrīt, Luminor aptaujas dati liecina, ka tieši jaunietes vecumā no 18 līdz 29 gadiem visretāk veido uzkrājumus 3. pensiju līmenī (6 %).

Gada nogale – piemērotākais laiks iemaksu veikšanai 3. pensiju līmenī

Gada nogale ir piemērots laiks, lai veiktu iemaksas pensiju 3. līmenī, jo, zinot savu gada bruto darba algu, iespējams precīzi aprēķināt veicamo iemaksu apmēru, lai jau nākamā gada sākumā par tām atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokli. Veicot iemaksas pensiju 3. līmenī līdz šā gada beigām, varēs atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20 % apmērā.

Iedzīvotāju ienākumu nodokli iespējams atgūt no iemaksām pensiju 3. līmenī un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, kas nepārsniedz 10 % no bruto darba samaksas šajos abos uzkrājumu produktos, bet ne vairāk kā no 4000 eiro.

* Aptauja veikta 2021. gada novembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat Latvia, katrā no Baltijas valstīm aptaujājot 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk