Image

9. oktobrī Finanšu nozares asociācijā notika mediju brokastis par vietējā kapitāla banku biznesa modeļu transformāciju, šo banku vietu finanšu tirgū un pienesumu Latvijas tautsaimniecībai.

Mediju brokastīs piedalījās Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis, BlueOrange bankas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs, Finanšu nozares asociācijas Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats, Signet Bank valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons, kā arī Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis.

Pasākuma laikā bankas BlueOrange valdes priekšsēdētājs, Finanšu nozares asociācijas Padomes loceklis Dmitrijs Latiševs uzsvēra, ka vietējā kapitāla banku transformācija ir uzskatāma par notikušu.

“Vietējā kapitāla bankas ļoti īsā laikā ir veikušas būtiskas izmaiņas savā biznesā, realizējot kardinālas pārmaiņas un skaidri definējot jaunus biznesa mērķus. Katra banka ir atradusi savu nišu finanšu tirgū un, kā prakse rāda, sekmīgi apkalpo Latvijas un Eiropas valstu uzņēmējus un privātpersonas. Vietējās bankas rada veselīgu konkurenci tirgū, no kuras ieguvēji ir uzņēmēji,”

– atzīmēja Latiševs.

Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats akcentēja pieprasījumu pēc vietējā kapitāla banku sniegtajiem pakalpojumiem gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. Viņš informēja par vietējā kapitāla banku iespējām kreditēt Latvijas ekonomiku 2020.gadā ar vairāk nekā 220 miljonu eiro apmērā.

“Vietējā kapitāla banku bizness ir vērā ņemama Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, un, ievērojot specializāciju, tām ir iespēja vairāk strādāt ar katru klientu padziļināti”

– vietējā kapitāla banku salīdzinošās priekšrocības raksturoja V.Bolbats.

Savukārt Signet Bank valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons atzīmēja: “Esošās pārmaiņas finanšu sektorā ir uzskatāmas par normālu evolūcijas procesu, kas nenoliedzami veicina Latvijas finanšu sistēmas starptautiskās reputācijas atjaunošanu. Šo procesu rezultātā Latvijas tautsaimniecība iegūst papildus finansējuma iespējas, ilgtermiņa prognozējamību un konkurences pieaugumu finanšu sektorā.”

Mediju brokastu dalībnieki atzīmēja, ka 2018. gadā ir paveikts nozīmīgs darbs risku samazināšanas jomā: atbilstoši mūsdienu prasībām bankas ir pilnībā atteikušās no augsta riska klientu apkalpošanas, investējušas ievērojamus līdzekļus klientu un to darbības pārbaudēs.

“Lai veicinātu arvien plašāku finansējuma un banku pakalpojumu pieejamību vietējiem uzņēmējiem ir ļoti svarīgi turpināt kvalitatīvu dialogu starp bankām un to darbību uzraugošajām iestādēm par nākotnes uzraudzības principiem un metodoloģiju, kas jābalsta adekvātā un atbilstošā risku vērtējumā”

– uzsvēra R. Idelsons.

Mediju brokastu dalībnieki bija vienisprātis, ka vietējā kapitāla bankas ir spēcīgi tirgus dalībnieki, kas līdz ar citām finanšu iestādēm nodrošina finansējumu vietējo uzņēmumu veselīgai un ilgtspējīgai attīstībai un izaugsmei. Paredzams, ka nākotnē to loma palielināsies un nostiprināsies, sniedzot arvien pieaugošu ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Aktīvs vietējā kapitāla banku dialogs Finanšu nozares asociācijā un ar valsts institūcijām stiprina Latvijas banku sektoru un reputāciju.

 

Par vietējā kapitāla bankām

Šo banku īpašnieki/akcionāri ir vietējie uzņēmēji, kuru bizness saistīts ar Latvijas tirgu. Vietējā kapitāla bankas Latvijā, Finanšu nozares asociācijas biedri ir banka BlueOrange, Baltic International Bank, Signet Bank, LPB Bank un MeridianTradeBank.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk