Image

Pašlaik ir grūti prognozēt Covid-19 pandēmijas ilgumu un apjomu, bet jau tagad ir skaidrs, ka tas ietekmēs ekonomikas tempu un tautsaimniecības izaugsmi. Ja 2009. gada krīze bija patēriņa un finanšu krīze, šī, visdrīzāk, ir gan patēriņa, gan pieprasījuma, gan sociālā un psiholoģiskā krīze, tāpēc tās patieso ietekmi varēsim novērtēt tikai pēc ilgāka laika.

Vietējās kapitāla bankas kā atbalsta mehānisms

Lai gan kopējās sekas prognozēt šobrīd ir grūti, atbalsts uzņēmējiem ir nepieciešams jau šodien, jo vairākas nozares, piemēram, tūrisms, viesnīcu darbība, izklaides pasākumi, ir praktiski apstājušās, izraisot ķēdes reakciju, tādējādi mazinās darba apjoms arī citās nozarēs un patēriņš. Turklāt jāsaprot, ka arī pēc krīzes beigām vēl kādu laiku ekonomikā saglabāsies piesardzība, iedzīvotājiem rūpīgāk plānojot tēriņus un izvairoties no patēriņa pārmērībām. Jau tagad ir vērojams izteikts tirdzniecības kritums, ko nosaka gan mazumtirdzniecības sarukums, gan iedzīvotāju ienākumu un patēriņa redzama samazināšanās, neskatoties uz pieaugumu pārtikas nozarē.

Daudziem dažādu nozaru uzņēmumiem (ne tikai tiem no tieši skartajām nozarēm) šobrīd ir problēmas ar naudas plūsmu un saistību izpildi, apdraudot pat uzņēmumu maksātspēju. Kā neradīt būtisku tautsaimniecības kapacitātes samazinājumu? Galvenie, protams, ir Latvijas valdības atbalsta pasākumi, lai mazinātu ietekmi uz krīzi. Papildu talkā var nākt vietējā kapitāla bankas, piemēram, Baltic International Bank un citas, izsniedzot kredītus, lai atbalstītu vietējos uzņēmējus un tautsaimniecību kopumā. Vietējā kapitāla banku bizness ir vērā ņemama Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, un, ievērojot specializāciju, tām ir iespēja vairāk strādāt ar katru klientu padziļināti. Turklāt jau 2019. gada nogalē vietējā kapitāla bankas informēja par iespēju kreditēt Latvijas ekonomiku 2020. gadā vairāk nekā 200 miljonu apmērā. Valsts atbalsta mehānismiem jādarbojas tā, lai naudas līdzekļi nonāktu līdz ekonomiskiem subjektiem – uzņēmumiem un privātpersonām. Kredītu brīvdienas palīdz pietaupīt naudas plūsmu, bet jauna nauda uzņēmumiem aizdevumos, var tikt izsniegta caur bankām, bankām piesaistot valsts/ALTUM garantijas.

Vietējā kapitāla bankas šobrīd ir labā formā

Jau iepriekšējos pāris gados vietējā kapitāla bankas uzsāka būtiskas izmaiņas savā biznesā, realizējot kardinālas pārmaiņas un skaidri definējot jaunus mērķus. Katra banka ir atrausi savu nišu finanšu tirgū un veiksmīgi apkalpo Latvijas un Eiropas valstu uzņēmējus un privātpersonas. Baltic International Bank ir gatava pildīt savu lomu kā spēcīga vietējā kapitāla banka. Bankai izdevies būtiski kāpināt vietējo Latvijas uzņēmēju interesi par Bankas piedāvātājiem pakalpojumiem un arī palielināt vietējo klientu skaitu Bankā. Pieaug vietējo klientu uzticība mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, jo pēc konta atvēršanas klienti pakāpeniski palielina savu aktivitāti un ieņem arvien lielāku proporciju Bankas portfelī. 2019. gada beigās pusi no Bankas aktīvajiem klientiem veidoja Latvijas privātpersonas vai juridiskās personas.

Aizvadītais gads mūsu Bankai  ir bijis rekordgads bruto ienākumu ziņā – kopējie pamatdarbības ienākumi palielinājās par 1,5%, sasniedzot 14,14 miljonus eiro (2018. gadā: 13,92 milj. eiro). 2019. gada 4. ceturksnī turpinājām īstenot izvēlēto biznesa stratēģiju – kļūt par stipru investīciju banku un parādīt stabilu sniegumu. Banka ir palielinājusi tīro komisijas ienākumu par 2,1% salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā, un samazinājusi saimnieciskās darbības izmaksas. Savukārt pārvaldīšanā esošo aktīvu apjoms sasniedzis 81 miljonu eiro, kas ir par 8% vairāk nekā 2018. gada beigās.

Ar akcionāru atbalstu Banka ir stiprinājusi Bankas bilanci, sasniedzot augstu kopējā kapitāla rādītāju, jo 2020. gada martā Bankas pirmā līmeņa pašu kapitāla rādītājs sasniedza 15,21%, kamēr kopējais pašu kapitāla rādītājs – 18,32%, kas būtiski pārsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktās pašu kapitāla prasības un izpildītu Kredītiestāžu likumā noteikto kopējo kapitāla rezervju prasību.

Riskus samazinoša pieeja riskantā un mainīgā laikā

2018. un 2019. gadā vietējā kapitāla bankas ir paveikušas lielu darbu risku samazināšanas jomā: atbilstoši mūsdienu prasībām bankas ir atteikušās no augsta riska klientu apkalpošanas, investējušas ievērojamus līdzekļus klientu un to darbības pārbaudēs.

Baltic International Bank regulāri novērtē darbības atbilstības riska līmeni un nodrošina riska līmeņa minimizēšanu, nosakot riska mazināšanas pasākumus un veicot preventīvas darbības atbilstības nodrošināšanai.

Vietējai ekonomikai šobrīd vairāk nekā jebkad ir nepieciešami stipri uzņēmumi, kas ir gatavi atbalstīt arī citus tirgus dalībniekus. Uzskatu, ka vietējā kapitāla bankas ir gatavas cītīgi strādāt, lai veicinātu arvien plašāku finansējuma un bankas pakalpojumu pieejamību vietējiem uzņēmējiem, un tam jānotiek ar valsts atbalsta mehānismu palīdzību. Šis ir sadarbības laiks, kad kopīgā, solidārā un vienotā darbā varam mazināt krīzes ietekmi uz mūsu valsts tautsaimniecību.

Papildus informācijai:

Ilze Vītola

Mārketinga un komunikācijas pārvaldes vadītājas vietniece

Baltic International Bank

Rīga, Kalēju iela 43, LV-1050

Tālr: +371 28737791

www.bib.eu

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk