Image

Rūpes par dabu ir mudinājušas cilvēkus meklēt videi draudzīgākas alternatīvas dažādās dzīves jomās, veicinot pieaugošu interesi arī par videi draudzīgiem ieguldījumiem. Kas ir zaļās investīcijas un kādas iespējas tās sniedz – stāsta Jānis Bebris, Luminor Investīciju produktu vadītājs.

Videi draudzīgi ieguldījumi nav nekas jauns, un tiem ir dažādi veidi. Investīciju pasaulē videi draudzīgi un ētiski ieguldījumi tiek apzīmēti ar saīsinājumu ESG jeb videi draudzīgi, sociāli un atbildīgas pārvaldības ieguldījumi vai SRI – sociāli atbildīgi ieguldījumi (CSR angliski), norādot uz organizācijām, kas nenodara kaitējumu videi, nepieļauj cilvēktiesību pārkāpumus un kam ir ētiska pārvaldības kultūra.Uzņēmumiem, kas atbilst ESG kritērijam, ir izveidoti atsevišķi indeksi un ieguldījumu produkti. Daudzi cilvēki iegulda tikai tādos uzņēmumos, kuru darbība saskan ar viņu kopējo dzīves filozofiju un ESG investīcijas kļūst arī par veidu, kā ar savu uzkrājumu un ieguldījumu palīdzību mainīt uzņēmumu darbības principus un veidot atbildīgāku nākotni mums visiem. Tāpēc, vistcamāk, šādi cilvēki neieguldīs fosilā kurināmā vai kodolenerģijas ražotāju akcijās, kas nav videi draudzīgi, kā arī nenovirzīs līdzekļus ieroču ražotājiem. Atpazīstot ESG uzņēmumus, cilvēki var izveidot sev piemērotu ieguldījumu portfeli, kurā ietilpst uzņēmumi, kas izmanto atjaunojamo enerģiju, īsteno vides un ilgtspējas iniciatīvas vai samazina vides piesārņojumu. Biržā var darboties jauni uzņēmumi vai jauno tehnoloģiju uzņēmumi, kā arī jau ilglaicīgi un plašāk zināmi uzņēmumi, kuri ir sociāli atbildīgi pret darbiniekiem, sabiedrību un apkārtējo vidi.

Kas jāņem vērā, uzsākot investēt “zaļi”?

Pašlaik vēl nav izveidots vienots standarts videi draudzīgiem ieguldījumu produktiem un uzņēmumiem, tāpēc  potenciālajiem ieguldītājiem pašiem jāseko līdzi tam, vai konkrētajam uzņēmumam vai fondam ir piešķirts ESG vai SRI apzīmējums. Vienlaikus ir jāpārbauda, vai piešķirtais apzīmējums joprojām atspoguļo to, kā uzņēmums faktiski darbojas, jo uzņēmumi un ieguldījumu produktu veidotāji ļoti labi pārzina aktuālās tendences un dažreiz tās var izmantot negodprātīgi. Piemēram, ir tāds jēdziens kā zaļmaldināšana (greenwashing), kad uzņēmumi dažkārt mēdz ar nolūku vai arī nepazināti maldināt sabiedrību par savām ilgtspējas un vides aktivitātēm, produktu vai pakalpojumu patieso izcelsmi, piegādes ķēdi un to ietekmi uz vidi.

Tāpat nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai investīciju protfelis būtu pietiekami diversificēts. Dažkārt jaunajām tehnoloģijām ir risks, ka tās uzreiz var neizrādīties tik veiksmīgas kā cerēts un, veicot tajās ieguldījumus, var zaudēt savas investīcijas. Viens no šādiem piemēriem ir saules paneļi. Šajā sektorā sākotnēji tika ieguldīti ievērojami līdzekļi, taču pašos pirmsākumos šī tehnoloģija nebija efektīva un paneļu ražošana izrādījās pārāk dārga. Lai gan tehnoloģija tagad ir ievērojami attīstījusies, tikai pēdējā laikā saules paneļu ražotāju akcijas uzrāda ļoti labu ieguldījumu atdevi. Tomēr cilvēki, kuri paši pirmie ieguldīja saules paneļu ražotāju akcijās, iespējams, cieta zaudējumus. Lai pasargātu sevi no šādas nenoteiktības, savu investīciju portfeli ieteicams diversificēt un nodrošināt, ka tājā ir iekļauti dažādu nozaru uzņēmumi.

Lēmumus par ieguldījumiem nedrīkst balstīt tikai uz fonda vai uzņēmuma iepriekšējiem darbības rezultātiem. Ārkārtīgi augsts iepriekšējā perioda ienesīgums nav faktors, kas liecinātu par attiecīgā uzņēmuma vai nozares nākotnes izaugsmes tempiem, tāpēc vienmēr iesakām izvērtēt attiecību starp ieguldījuma iegādes cenu un tā reālo vērtību, kā arī izvērtēt vai nākotnes izaugsmes perspektīvas noteiktas pamatoti.

Jaunās vēsmas, kas veicinās arī zaļo investīciju attīstību

Lai pasargātu no maldināšanas un izglītotu patērētājus, Eiropas Savienība ir uzsākusi izstrādāt sistēmu, kas uzņēmumiem, tai skaitā fondiem, standartizētā veidā liktu patērētājiem sniegt informāciju par savu ietekmi uz vidi. Nākotnē, iespējams, tam būs arī normatīvs regulējums, atvieglojot iespēju cilvēkiem piemeklēt sev interesējošākās ieguldījumu iespējas.

Luminor šobrīd piedāvā ērtu veidu ieguldījumu veikšanai platformā Luminor Investor, kur pieejami vairāk nekā 15 000 finanšu instrumentu. Lai investori varētu ērti atrast uzņēmumus, kuri atbilst to ieguldījumu interesēm, var izmantot meklēšanas rīku “Ieguldījumu tēmas”, starp kurām ir arī atbildīgi ieguldījumi. Turklāt iesācējiem tiek piedāvāta iespēja izmēģināt platformas demonstrācijas versiju, pirms veidot reālu un videi draudzīgu ieguldījumu portfeli. Tāpat no ši gada maija Luminor iedzīvotājiem piedāvā ilgtspējīgu pensiju 3.līmeņa indeksu plānu, kas ļauj veidot uzkrājumus vecumdienām, vienlaikus rūpējoties par apkārtējo vidi, ilgtspēju un sabiedrības labklājību.

Dabas un vides saglabāšana ir visu interesēs, un, ja to var darīt atbildīgi investīciju jomā, tā ir apsveicama tendence. Svarīgi paturēt prātā, ka katrs ieguldījums rada risku un investors pats ir atbildīgs par saviem lēmumiem, tāpēc pirms ieguldīšanas ikvienam ir rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija.

Šim rakstam ir informatīvs raksturs, tas atspoguļo autora personīgo viedokli, un tas nav ieguldījumu pētījuma datu atspoguļojums vai ieteikums konkrētu vērtspapīru pārdošanai vai pirkšanai.

 

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk