Image

Paša nopelnīta kabatas nauda ir pirmais, kas nāk prātā, domājot par vasaras darbu bērniem, tomēr tas nav vienīgais ieguvums. Kādi ir vasaras darba pozitīvie aspekti un kas jāņem vērā vecākiem, bērnus iekārtojot šajā darbā, skaidro Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.   

Personības attīstība. Bieži vien skolēnu vasaras darbs ir saistīts ar pienākumu veikšanu apkalpojošajā sfērā, kur vērtīgas profesionālās prasmes šķietami nevar iegūt. Tomēr ir vairākas prasmes, kas tiek veidotas un attīstītas jebkura darba gaitā – spēja organizēt savu laiku un uzņemties atbildību, iniciatīva un gatavība uzņemties darīt vairāk, nekā no tevis sagaida, empātija, sadarbības, komunikācijas un sevis pasniegšanas prasmes. Šīs ir lietas, kas jaunietim palīdz veidot personību un ko ļoti novērtēs nākotnes darba devēji neatkarīgi no darbības sfēras un darbiniekam uzticētajiem pienākumiem.

Finanšu prasmes. Savu ienākumu gūšana jaunietim ne tikai ļauj pierādīt sevi, lietderīgi pavadīt vasaru un justies noderīgam, bet arī sniedz iespēju savas finanšu plānošanas prasmes pacelt jaunā līmenī. Viens ir rīkoties ar vecāku piešķirto kabatas naudu vai dāvināto naudu, bet kas pavisam cits – ar savu darba algu. Visticamāk, lēmumi par šīs naudas izlietošanu tiks pieņemti krietni rūpīgāk, būs vairāk pārdomāti un mērķtiecīgāki, kas budžeta plānošanā ir ļoti būtiski faktori. Vasaras darbs ir lielisks veids, kā jaunietim pašam pārliecināties par to, ka “nauda neaug kokos” un ir jānopelna.

Pieredze un kontakti. Jebkurš darbs sniedz pieredzi gan konkrētajā jomā, gan arī darba vidē kopumā. Jaunietis paplašina savu redzesloku un iegūst arī profesionālas prasmes, kas būs noderīgas nākotnē, apgūstot klientu apkalpošanas pamatprincipus, izpratni par uzņēmuma darbības organizāciju, lietvedības procesu pārzināšanu, dokumentu sastādīšanas/aizpildīšanas prasmes u. tml. Ļoti vērtīgi būs arī nodibinātie kontakti un iespēja iegūt atsauksmes. Darbiniekam, kas pirmoreiz kandidē uz kādu vakanci pastāvīgā darbā, iespēja iesniegt pozitīvu atsauksmi no vasaras darba devēja būs vērtīga priekšrocība salīdzinājumā ar tiem, kam nav nekādas darba pieredzes.

Darba līgums

Viens no svarīgākajiem aspektiem – darba līguma noslēgšana. Lai arī dažreiz šķiet, ka bērns strādās īslaicīgi un darba līguma noslēgšana nav nepieciešama, tā nav. Darba līgums arī gadījumos, kad bērns tiek nodarbināts vasaras brīvlaika periodā,  ir galvenais dokuments, uz kuru atsaukties jautājumos par darba samaksu, pienākumiem, tiesībām un atbildību. Ja vienošanās paliek tikai sarunas līmenī, tiesiskās aizsardzības un sociālo garantiju nav.

Jāņem arī vērā, ka īpaši noteikumi attiecas gan uz darba ilgumu, gan nepieciešamajiem pārtraukumiem, kā arī uz darba saturu, kādu bērns vai pusaudzis vispār drīkst veikt. Arī vecākiem ir jādod sava piekrišana, ka viņu bērns strādās kādā noteiktā darbavietā.

Nodokļi

No skolēna algas tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tādā pašā apmērā, kā tas ir pieaugušajiem, izņemot gadījumus, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem – tad sociālās iemaksas neveic.

Uzsākot darba gaitas, skolēnam ieteicams sakārtot nodokļu lietas. Proti, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskas deklarēšanas sistēmā (EDS) pieteikties algas nodokļu grāmatiņai. Ja nodokļu grāmatiņa tiek iesniegta, tad, aprēķinot “uz rokas” izmaksājamo algu, tiks ņemts vērā diferencētais neapliekamais minimumus un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme būs 20%. Nodoklī samaksātā summa būs mazāka, un alga “uz rokas” – lielāka. Ja nodokļu grāmatiņu neiesniedz, neapliekamais minimums netiek ņemts vērā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23%. Tātad nodokļos samaksāts vairāk un alga “uz rokas” būs mazāka. Tomēr arī šajā gadījumā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli skolēns varēs atgūt, nākamajā gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Ja bērnam ir internetbanka, viņš pats var autorizēties EDS sistēmā un elektroniskajā nodokļu grāmatiņā atzīmēt ienākumu gūšanas vietu. Ja internetbankas nav, vecāks caur savu kontu EDS sistēmā iekšējā sarakstē nosūta vēstuli ar lūgumu atvērt nodokļu grāmatiņu bērnam sakarā ar vasaras darba uzsākšanu konkrētā darba vietā.

Vēl viena nodokļu maksāšanas forma varētu būt nodoklis no sezonas laukstrādnieku ienākuma, veicot lauku darbus. Šajā gadījumā no gūtajiem ienākumiem maksājams nodoklis 15% apmērā ar papildu nosacījumu, ka tas nav mazāks par 0,70 eiro nevienā no strādātajām dienām. Algas nodokļu grāmatiņa nav jāiesniedz, ja lauku darbi nav veikti vairāk par 65 kalendārajām dienām un saņemto ienākumu apmērs nepārsniedz 3000 eiro.

Minētajos nodokļa maksāšanas režīmos vecākiem, kuru skolēns vecumā līdz 19 gadiem strādā vasaras darbu no 1. jūnija līdz 31. augustam un ir reģistrēts kā apgādājamais, saglabājas atvieglojumi par apgādībā esošām personām 250 eiro apmērā.

 

RUS: Ребенок этим летом будет работать. Что надо иметь в виду родителям?

Papildu informācija:
Evija Kropa
Swedbank Finanšu institūta eksperte
evija.kropa@swedbank.lv 
Tel.: +371 67444610
www.manasfinanses.lv

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk