Image

Biedrība “Latvijas Finanšu nozares asociācija”, reģ. Nr.: 40008002175, juridiskā adrese: Doma laukums 8A-6, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Asociācija) izsludina konkursu uz Stratēģiskās komunikācijas vadītāja/as amatu.

Darba vieta: Doma laukums 8A-6, Rīga, LV-1050.

Vispārējs amata raksturojums: Nodrošināt Asociācijas mērķu sasniegšanu, pildot stratēģiskās komunikācijas vadītāja/as pienākumus.

Galvenie pienākumi:

 1. Sagatavot Asociācijas Komunikācijas stratēģiju un pēc tās apstiprināšanas realizēt tās ieviešanu, veidot Asociācijas un finanšu nozares tēlu un rūpēties par tā pilnveidi;
 2. Analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko vidi ārējo sakaru un stratēģiskās komunikācijas jomā, tās attīstību un perspektīvas;
 3. Nodrošināt Asociācijas saikni ar plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrības informēšanu par finanšu nozares aktualitātēm, t.sk. sociālajos tīklos (medijos);
 4. Plānot un organizēt sadarbības pasākumus Latvijā un ārzemēs;
 5. Sagatavot informatīvus, izglītojošus un prezentācijas materiālus vai pārraudzīt to sagatavošanu;
 6. Sadarboties ar Asociācijas biedru un asociēto biedru komunikācijas funkciju vadītājiem;
 7. Sagatavot priekšlikumus, lai nepieciešamības gadījumā varētu izvēlēties sadarbības partnerus stratēģiskās komunikācijas jomā un nodrošināt sadarbību, plānot, organizēt, motivēt un kontrolēt viņu darbu.

Prasības kandidātiem:

 1. Nevainojama reputācija (tostarp pretendentam var tikt pieprasītas attiecīgas izziņas);
 2. Augstākā izglītība (izglītība saistība ar komunikācijas jomu tiek uzskatīta par priekšrocību);
 3. Vismaz 5 gadu pieredze komunikācijas jomā, tostarp organizācijas sadarbības nodrošināšanā ar plašsaziņas līdzekļiem (pieredze ilgāka par diviem gadiem finanšu nozarē tiek uzskatīta par priekšrocību);
 4. Teicamas latviešu un angļu valodas (ņemot vērā to, ka Asociācijas biedri ir arī citu valstu finanšu iestādes, darbojas Baltijā grupu līmenī, nepieciešama saskaņota komunikācija Baltijas valstu banku asociāciju un Eiropas Banku Federācijas līmenī, jāreprezentē finanšu sektors starptautiski, jāuztur Asociācijas mājas lapa angļu valodā) zināšanas (vismaz C1 līmenī), un citu plaši izmantojamu svešvalodu zināšanas, kas var sekmēt darba pienākumu labāku veikšanu, tiks uzskatītas par priekšrocību;
 5. Labas prasmes darbam ar biežāk lietojamām MS Office programmām;
 6. Spēja patstāvīgi sagatavot informatīvos un izglītojošos materiālus (preses relīzes, notikumu apskati, info lapas, prezentācijas);
 7. Izpratne par finanšu sektoru un finanšu pakalpojumiem, valsts pārvaldes uzbūvi un funkcionēšanu;
 8. Spēcīgas vadības, plānošanas un pašorganizēšanās prasmes, stratēģiskā domāšana;
 9. Augsta stresa noturība, spēja aktīvi un izsvērti reaģēt krīzes situācijās.

Mēs piedāvājam:

 1. Pastāvīgu darbu vienā no vecākajām un pieredzējušākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā, kas apvieno 33 finanšu nozares uzņēmumus;
 2. Profesionālās izaugsmes iespējas, darbu profesionālā un saliedētā komandā;
 3. Veselības apdrošināšanu;
 4. Konkurētspējīgu atalgojumu (~ 3000 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas).

CV un motivācijas vēstuli līdz 2020. gada 14. februāra darba dienas beigām sūtīt uz e-pastu: info@financelatvia.eu.

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz interviju.

Papildu informācija par konkursu, vērtēšanas kārtību un datu apstrādi: Stratēģiskās komunikācijas vadītajs/a konkursa nolikums

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk