Image

2020. gada 12 mēnešus SEB grupa Latvijā noslēgusi ar39 miljonu eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas, kas ir par 21% mazāk nekā 2019. gadā. Tajā pat laikā 2020. gadā sasniegts vēsturiski augstākais pensiju plānu aktīvu apjoms un noguldījumu kāpums.

Kopējā SEB piešķirtā aizdevuma summa klientiem 2020. gadā sasniedza 767 miljonus eiro, kas ir par 29% vairāk nekā 2019. gadā, ko sekmēja lielo uzņēmumu kreditēšana. Kopējā kredītportfeļa izaugsme bankā saglabājās veselīga – vidēji 2%.

2020. gadā būtiski audzis klientu noguldījumu apjoms – salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešiem, SEB bankā klientu noguldījumu apjoms palielinājās par 13%, kas liecina par iedzīvotāju apdomīgu rīcību un vēlmi parūpēties par savu stabilitāti, kā arī uzņēmumu piesardzību, uzkrājot likviditāti un rezervēti izturoties pret jaunu ilgtermiņa ieguldījumu uzsākšanu.

Tāpat bija vērojama lielāka klientu aktivitāte, ieguldot ilgtermiņa uzkrājumos, tai skaitā pensiju plānos. Lai gan pagājušais gads finanšu tirgos bijis notikumiem bagāts un gada pirmajā pusē piedzīvots būtisks akciju cenu kritums, SEB Investment Management pārvaldīto pensiju 2. un 3. līmeņa aktīvu apjoms 2020. gadā pieauga gandrīz par 7,9%, sasniedzot 1 miljardu 379 miljonus eiro. SEB klienti sadarbībā ar SEB Investment Management 2020. gadā ir ieguvuši pozitīvu investīciju rezultātu vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā.

Komentējot gada rezultātus, SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere atzīst, ka pandēmijas pirmā un otrā viļņa laikā ekonomiskā aktivitāte strauji samazinājās un klientu rīcība tieši ietekmēja bankas darbību un arī finanšu rezultātus.

“Uzņēmējdarbības un iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi ievērojami mazināja mājsaimniecību patēriņu, saruka arī eksporta apjomi. Tajā pašā laikā uzņēmēju cerības uz pārejošu Covid-19 ietekmi noturēja investīciju aktivitāti. Neskatoties uz straujo sarukumu pavasarī, gada beigās veiksmīgu atgūšanos uzrādīja mazumtirdzniecība, apstrādes rūpniecība un preču eksports. Latvijas ekonomikai pārdzīvot izaicinājumus salīdzinoši veiksmīgāk nekā Eiropas dienvidvalstīs ļāva ekonomikas sabalansētība, uzņēmēju konkurētspēja un mazāka atkarība no tūrisma, ēdināšanas, viesmīlības un izklaides nozarēm. Turklāt 2020. gada pavasarī valsts izveidotie atbalsta mehānismi radīja uzticību arī aizņēmējiem, ka saistību dzēšanas izaicinājumi nebūs bremzējoši uzņēmumu ilgtspējīgai darbības turpināšanai. Savukārt privātpersonu kreditēšanā lielu stimulu deva “Balsts” programma. Apzinoties programmas nozīmi ilgtermiņa sabiedrības labklājības un demogrāfiskas situācijas uzlabošanas veicināšanai, SEB bija pirmā banka, kas noslēdza līgumu ar Attīstības finanšu institūciju “Altum” par “Balsts” subsīdijām aizdevumiem daudzbērnu ģimenēm mājokļa iegādei vai būvniecībai,”

– saka Tetere.

Izrāviens digitālajos risinājumos: video konsultāciju skaits trīskāršojies

Lai šajā laikā nodrošinātu bankas pakalpojumu pieejamību klientiem, bankai bija nepieciešams  pārkārtot savu darbību, pielāgojot savas sistēmas, ieviešot jaunu klientu apkalpošanas modeli un mainot ierasto sadarbības formātu ar uzņēmējiem.

Tā kā klātienes tikšanās nebija iespējamas, būtiski palielinājās video konsultāciju skaits – no 2500 (2019. gadā) līdz gandrīz 8000 konsultācijām 2020. gada beigās, turklāt lielākais pieaugums bija tieši mazo un vidējo uzņēmumu segmentā.

Arī mobilā lietotne 2020. gadā ir papildināta ar vairākiem būtiskiem uzlabojumiem – ir ieviests pakalpojums ”Maksājums uz tālruņa numuru”, radīta iespēja definēt vairākus uzkrājumu mērķus uzkrājumu veidošanai un izveidota automātiska uzkrājumu veidošanas funkcija. Gada laikā mobilās aplikācijas lietotāju skaits ir palielinājies par 21%, 2020. gada beigās sasniedzot vairāk nekā 195 tūkstošus Latvijā.

Vēl viens būtisks pavērsiens agrākos klientu paradumos saistīts ar maksājumu kartēm, kur 80% no jaunajām un 99% no atjaunotajām debetkartēm privātpersonām decembrī klientiem piegādājām pa pastu, lai gan vēl pirms gada lielākā daļa klientu devās uz filiālēm.

Jauns pavērsiens bankas attiecībās ar klientiem

Runājot par atbalstu uzņēmējiem, pirmo reizi “Izaugsmes programma” noritēja neklātienē, gūstot nebijušu atsaucību – aptuveni 100 tūkstošus skatījumu. Arī grantu programmā “(ie)dvesma”, kas paredzēta jaunuzņēmumiem un noritēja tiešsaistē, saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 77 idejas, kas liecina par mūsu klientu uzņēmējdarbības garu.

“Lai cik grūts un sarežģīts bija 2020. gads, tas savā ziņā mums ļāva vēl labāk iepazīt mūsu klientus un viņu ikdienas vajadzības. Un to var attiecināt uz sadarbību gan ar privātpersonām klientiem, gan uzņēmumiem. Mēs vērtējām Covid-19 ietekmi gan uz ekonomiku, gan riskus uzņēmējdarbības videi, veicām papildu uzkrājumus paredzamajiem kredītu zaudējumiem, ja Covid-19 ietekmētu klientu biznesu un spēju pildīt uzņemtās finanšu saistības. Jāatzīst, ka līdz šim mūsu klienti apliecinājuši izcilas spējas pielāgoties jaunai situācijai, uzrādot labus finanšu rezultātus,”

 – atzīst SEB bankas vadītāja.

SEB grupas Latvijāfinanšu rādītāji2020. gada 12 mēnešos

  • SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši 107 miljonus eiro, par 2% mazāk nekā gada 12 mēnešos;
  • izmaksas bija 52 miljoni eiro, kas ir par 4% mazāk nekā pirms gada;
  • peļņa pirms uzkrājumiem sasniedza 56 miljonus eiro, par 1% mazāk nekā gada janvārī – decembrī;
  • laika posmā no 1. janvāra līdz 31. decembrim izveidoti uzkrājumi15,8 miljonu eiro apmērā;
  • pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem  gada 12 mēnešos sasniegusi 39,0 miljonus eiro, kas ir par 21% mazāk nekā pirms gada;
  • kopējais noguldījumu apjoms SEB bankā gada 31. decembrī bija 3,5 miljardi eiro, kas par 13% pārsniedz noguldījumu apjomu 2019. gada decembra beigās;
  • kopējaiskredītportfelis gada decembra beigās bija 3,1 miljardi eiro, t.i. par 1% vairāk nekā 2019. gada decembra beigās;
  • kapitāls un rezerves  gada 31. decembrī bija 430,2 miljoni eiro;
  • aktīvu apjoms, noslēdzoties 2020. gada decembrim, bija 4,3 miljardi eiro.

RUS: Иева Тетере: в 2020 году вырос объем вкладов и взносы в пенсионные фонды

Papildu informācijai:
Kristīne Šonmane, SEB attīstības komunikācijas vadītāja, Korporatīvās komunikācijas pārvalde – 26102288, kristine.sonmane@seb.lv

Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB_Latvia, YouTube/SEBlatvia, www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2020. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,040 miljardu Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,106 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: https://www.sebgroup.com

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk