Image

Finanšu nozares asociācijas (turpmāk – Asociācijas) 2018. gada ceturtā ceturkšņa statistika atspoguļo esošo situāciju banku nozarē Latvijā un globālās ģeopolitiskās tendences – starptautisko sankciju politiku, nopietnu fokusu uz AML/CFT jautājumiem un “pazīsti savu klientu” principa ievērošanu, kā arī turpinājumu nozīmīgajām pārmaiņām ārvalstu un vietējo klientu apkalpošanā Latvijā, kas uzsāktas 2016. gadā, lai pārietu uz augstākajiem atbilstības standartiem tuvākajos 2-3 gados. Jāuzsver, ka kopš 2016. gada turpinās būtisks pārmaiņu process, lai Latvijas banku sistēma netiktu izmantota noziedzīgiem mērķiem.

Ņemot vērā, ka 2018. gada 11. jūlijā Eiropas Centrālā banka pieņēma lēmumu anulēt likvidējamai ABLV Bank AS kredītiestādes licenci, ABLV Bank AS dati vairs netiek iekļauti apkopojumā. Šis fakts, kā arī finanšu pakalpojumu sniedzēju kapitāla optimizācijas pasākumi, ietekmē Asociācijas apkopoto statistiku.

Banku sektora kopējie aktīvi uz 2018. gada 31. decembri bija 22.9 miljardi EUR. Sākot ar 2016. gadu, banku bruto aktīvu vērtība pakāpeniski samazinās. Tas lielā mērā skaidrojams ar būtisko pārmaiņu procesu sektorā finanšu noziegumu apkarošanā, kas uzsākta 2016. gadā. Kopš 2018. gada sākuma kopējo bruto aktīvu vērtība ir samazinājusies par -19% jeb -5.5 miljardiem EUR. Kopējais kritums kopš 2016. gada sākuma ir -28% jeb -9.1 miljardi EUR.

Astoņām bankām pieaudzis kredītu portfelis

Kopš 2018. gada sākuma kredītu apjoms ir samazinājies par -0.9 miljardiem EUR jeb -6%, tomēr astoņām bankām kredītu portfelis ir pieaudzis. Samazinājums 2018. gadā galvenokārt noticis ārvalstu klientu – uzņēmumu segmentā.

Kā liecina Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas indekss uzņēmējdarbības segmentā, laika posmā no 2015. līdz 2018. gadam būtiski augusi uzņēmumu spēja un vēlme aizņemties. Šajā periodā kreditēšanas indekss uzņēmumiem kāpis vairāk nekā divas reizes straujāk nekā privātpersonām, apliecinot globālās ekonomiskās augšupejas pozitīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Tiesa, tāpat kā Latvijas iedzīvotāji, arī uzņēmumi joprojām ir piesardzīgi optimistiski, un spēja aizņemties kopumā ir lielāka nekā vēlme izmantot aizņēmumu.

2018. gadā banku sektora kapitāls samazinājies par 10%

Banku sektora kapitāls 31.12.2018. bija 2.9 miljardi EUR. Kopš 2018. gada sākuma tas ir samazinājies par -0.3 miljardiem EUR jeb -10%. Kopējā kapitāla samazinājums galvenokārt saistīts ar ABLV Bank AS kredītiestādes licences anulēšanu.

Eirozonas banku vidējais kapitāla atdeves rādītājs 2018. gadā bija 5.0%, astoņas Latvijas bankas pārsniedz vidējo rādītāju.

Astoņām bankām ir pieaudzis privātpersonu noguldījumu apjoms

Noguldījumu apjoms 31.12.2018. Latvijas bankās bija 16.3 miljardi EUR. 2018. gadā tas samazinājās par -3.9 miljardiem EUR jeb -19%. Samazinājums galvenokārt novērojams ārvalstu uzņēmumu noguldījumos, bet privātpersonu noguldījumu apjoms ir pieaudzis astoņām bankām. Kopumā noguldījumu apjoms Latvijas bankās samazinās kopš 2016. gada, kad uzsākta aktīva finanšu noziegumu apkarošana.

Latvijas banku sektora neauditētā peļņa 2018. gadā – 294 miljoni EUR

Banku sektora peļņa 2018. gadā palielinājās par 58 miljoniem EUR jeb 25%, salīdzinot ar 2017. gadu. TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2018. gadā:

  1. Swedbank – 111.2 miljoni EUR;
  2. SEB banka – 45.9 miljoni EUR;
  3. Luminor banka – 44.2 miljoni EUR;
  4. Citadele banka – 33.0 miljoni EUR;
  5. BlueOrange Bank – 7.4 miljoni EUR.

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk