Image

1,71 miljardi eiro jeb 79% no Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības pārvaldīto 2. un 3. līmeņa pensiju plānu kopējiem līdzekļiem šobrīd ir ieguldīti atbilstoši augstākajiem ilgtspējas kritērijiem. Atsevišķiem pensiju plāniem, piemēram, Dinamika+100 pat 97% aktīvu ieguldīts uzņēmumos, kas rūpējas par ilgtspējīgu biznesa izaugsmi un ir apņēmušies iesaistīties globāla mēroga problēmu risināšanā.

Atbildīgu investīciju principu ievērošana ļauj Swedbank pensiju plānu klientiem dot savu artavu ilgtspējīgā pasaules attīstībā: investējot Swedbank pensiju plānos, tiek veikts ieguldījums ilgtspējīgu uzņēmumu attīstībā visā pasaulē, pakāpeniski mainot arī biznesa vidi. Tādējādi vairāk nekā 40% no pensiju krājējiem Latvijā jau šobrīd palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām visā pasaulē.

Viens no būtiskākajiem pasaules sabiedrības izaicinājumiem ir klimata krīze, ko izraisa oglekļa dioksīda (CO2) uzkrāšanās planētas atmosfērā. Cīņa ar klimata pārmaiņām ir svarīgs mērķis, taču ilgtspējīga un sociāli atbildīga uzņēmējdarbība ietver vēl citu būtisku principu ievērošanu. Tie iekļauj arī augstu korporatīvās pārvaldības standartu ievērošanu; korupcijas risku mazināšanu un caurspīdīgu darbību; rūpes par darbinieku drošību, veselību un izglītību; vienlīdzīgu iespēju un dažādības veicināšanu darba vietā; piesārņojuma samazināšanu un zaļās enerģijas izmantošanas sekmēšanu un citus.

Ilgtspējas kritērijus savu klientu līdzekļu pārvaldīšanā Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība sāka pastiprināti izmantot 2019. gada sākumā un šobrīd ieguldīšana saskaņā ar atbildīgu investīciju principiem tiek attiecināta uz visiem Swedbank 2. un 3. līmeņa pensiju plāniem.

Jaunie Swedbank pensiju plānu ieguldījumu standarti ļauj Swedbank klientiem ne tikai gūt gandarījumu par savu uzkrājumu izmantošanu ilgtspējīgiem mērķiem, bet arī augstāku ienesīgumu. Jau šobrīd tie uzņēmumi, kas investē resursu un vides risku pārvaldībā, investoru acīs ir drošāki un pievilcīgāki, un tas atspoguļojas arī ieguldījumu ienesīguma rādītājos. Pat skatoties caur Covid-19 finanšu satricinājumu prizmu, ilgtspējīgu ieguldījumu vērtība saruka mazāk un arī šogad uzrāda labākus rezultātus nekā tradicionālie ieguldījumi.

“Ļoti svarīgs mūsu mērķis ir iespējami augstāka ienesīguma nodrošināšana Swedbank pensiju plānu dalībniekiem ilgtermiņā. Tas liek mums uzmanīgi vērtēt visus ieguldījumus. Atturoties no investīcijām uzņēmumos un nozarēs, kas ir pakļautas ilgtspējas riskiem, ir iespējams samazināt arī ieguldījumu riskus un potenciālos zaudējumus mūsu klientiem. Tāpēc mēs jau vairāk nekā gadu dodam priekšroku ieguldījumu fondiem, kuru pārvaldnieki ir pievienojušies ANO atbalstītajai deklarācijai par Atbildīgas ieguldīšanas principiem,”
– uzsver Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības vadītājs Pēteris Stepiņš.

Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrības īstenotās politikas loģisks turpinājums ir ne tikai minētās deklarācijas parakstīšana šajā vasarā, bet arī pievienošanās organizācijai “Principles for Responsible Investment” (PRI), kas apvieno vairāk nekā 2400 investoru visā pasaulē. To pārvaldīto līdzekļu apjoms pārsniedz 100 triljonus ASV dolāru. Organizācija veic daudzpusīgu investīciju ietekmes novērtēšanu uz vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem un rosina asociācijas dalībniekus veicināt šo principu ievērošanu, kopīgi strādājot to efektīvā īstenošanā. Plašāka informācija: https://www.unpri.org

 

RUS: Пенсионные накопления латвийских жителей помогают бороться с климатическими переменами во всем мире (.pdf)

 

Papildu informācija:

Jānis Krops,
Swedbank mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk