Image

Pieaugot uzņēmuma aramzemes platībām, Luminor banka piešķīrusi finansējumu 1 miljona eiro apmērā SIA Zemkopība jaunas lauksaimniecības tehnikas iegādei. Uzņēmums Ventspils, Gudenieku un Skrundas apkaimēs nodarbojas ar graudu ražošanu.

“Graudkopības nozarei Latvijā ilgtermiņā prognozē labu attīstību, un jau šobrīd ir vērojams saražoto graudu apjoma pieaugums, neskatoties uz to, ka šī nozare ir pakļauta laikapstākļiem. Graudu vērtību Latvijā nosaka cena starptautiskajos tirgos, jo lielākā daļa saražotā tiek eksportēta. Tā kā ģeopolitisko apstākļu dēļ graudaugu cena šobrīd ir rekordaugsta, šis ir labs brīdis uzņēmuma tālākai attīstībai. Novērtējam, ka SIA Zemkopība saimniekošanā ņem vērā jaunākos pētījumus par nozari un izmanto tos tehnoloģijas produktivitātes palielināšanai un izdevumu samazināšanai, tādējādi paātrinot biznesa izaugsmi,”

saka Ilze Zoltnere, LuminorKorporatīvā departamenta vadītāja.

SIA Zemkopība ir viens no grupas uzņēmumiem, kurā ietilpst arī SIA Baltic RM, SIA AMagro un citi nopietni lauksaimniecības nozares dalībnieki. Šie trīs grupas uzņēmumi nodrošina ražošanu, audzējot kviešus, rapsi, auzas, kukurūzu un miežus. Galvenais uzņēmumu noieta tirgus ir Latvija, bet nozīmīgākie saražotās produkcijas pircēji ir pazīstami Baltijas uzņēmumi.

Grupa apsaimnieko vairākus tūkstošus hektārus aramzemes Latvijā un tuvākajā laikā zemes platības plānots vēl būtiski palielināt. Tās rīcībā ir arī dažādas lauksaimniecības iekārtas un infrastruktūra zemes apstrādei.

“Mūsu grupas izaugsmei ir liels potenciāls, jo pēdējos gados esam sākuši būtisku zemes platību palielināšanu. Esam gatavi turpināt iesākto virzienu un kļūt par ļoti nozīmīgu spēlētāju savā nozarē. Lielu uzmanību pievēršam arī resursu taupīšanai, piemēram, esam sapratuši, ka dažām graudu kultūrām pirms sēšanas ir vajadzīga īpaša apstrāde, un, veicot to pašiem, iespējams ietaupīt daļu izmaksu. Savukārt augsnes mēslošanu dažādās platībās veicam, balstoties uz augsnes analīzēm un ar GPS precizitāti, kas šobrīd, pieaugot mēslojuma cenām, ļauj būtiski ietaupīt. Tāpat cenšamies pārņemt labāko pieredzi un praksi no Vācijas zemniekiem un sekojam līdz jaunākajiem pētījumiem nozarē. Par Luminor piešķirto finansējumu varēsim iegādāties jaunu tehniku, kas nepieciešama aramzemes apstrādei un virzīties pretī uzstādītajiem mērķiem,”

saka SIA Zemkopība valdes priekšēdētājs Holgers Maršs.

Par SIA Zemkopība

Uzņēmumu grupa, kurā ietilpst SIA Zemkopība, dibināta 2014. gadā, un tie pieder vienas ģimenes locekļiem ar saknēm Latvijā un Vācijā. Grupa galvenokārt nodarbojas ar graudu ražošanu, un tai pieder arī graudu kalte un lauksaimniecības tehnika, kā arī tā ir spējīga uzglabāt lielu graudu daudzumu sev piederošās noliktavās

Par Luminor

Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Mēs nodrošinām finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Tāpat kā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgi, mēs esam jauni, dinamiski un vērsti uz nākotni. 


Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk