Image

Luminor Bank AS starpposmu pārskats par 2020. gada otro ceturksni liecina, ka banka saglabājusi spēcīgu finansiālo pozīciju, kas ļāva atbalstīt bankas klientus šī brīža sarežģītajos apstākļos.

Salīdzinot ar 2019. gada otro ceturksni, šajā pašā periodā šogad Luminor noguldījumu apjoms pieaudzis par 10,3%, līdz ar to Luminor finansēšanas struktūra arvien uzlabojās. Aizdevumu un noguldījumu proporcija samazinājās līdz 93%. Turklāt Luminor ir noslēgusi pāreju uz pilnībā neatkarīgu finansēšanas struktūru, atmaksājot izmantoto kredītlīnijas daļu no mātesbankām DNB un Nordea. Luminor peļņa otrajā ceturksnī bija 13,5 miljoni eiro. Bankas pamatdarbības rezultāti ir uzlaboti, ko atspoguļo arī izmaksu un ienākumu attiecība, kas bez ārkārtas izmaksām samazinājusies no 54,6% pagājušā gada otrajā ceturksnī līdz 51,3% tādā pašā periodā šogad.

Lai palīdzētu saviem klientiem veiksmīgi pārdzīvot pandēmijas laiku, Luminor turpina nodrošināt finansējumu un piedāvā gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs arī risinājumus atliktajiem maksājumiem. Tā kā Baltijas valstu valdības ir izveidojušas dažādas programmas, lai mazinātu pandēmijas negatīvo ietekmi un stimulētu ekonomiku, Luminor piesaista valsts garantijas, padarot finansējumu pieejamāku klientiem.

“Kreditēšanā Latvijā esam starp līderiem ar stabilu tirgus daļu – 22,4%. Bankas kredītportfelis otrajā ceturksnī palika nemainīgs un sasniedza 2,85 miljardus eiro, no tiem 1,56 miljardi eiro tika piešķirti privātpersonām. Lai gan otrais ceturksnis bija ekonomiski sarežģīts un neparedzams laiks, mēs turpinājām atbalstīt savus klientus – to apliecina fakts, ka otrajā ceturksnī mūsu mājokļiem izsniegtā finansējuma apmēri ir samazinājušies vien tikai par 1%, salīdzinot ar šī gada pirmo ceturksni,”
– norāda Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.

Arī ārkārtas situācijas laikā Luminor klientu apkalpošanas centri bija atvērti, taču, rūpējoties par darbinieku un apmeklētāju drošību, tika ieviesti stingrāki apmeklējuma ierobežojumi, šobrīd tie notiek pēc pieraksta sistēmas. Jau no februāra Latvijā bija spēkā iespēja kļūt par bankas klientu attālināti, bet otrajā ceturksnī tā tika ieviesta Lietuvā, savukārt trešajā ceturksnī plānojam to īstenot arī Igaunijā. Lai palielinātu attālināto pakalpojumu pieejamību, Luminor klientiem ir iespēja izmantot arī tiešsaistes konsultācijas.

“Baltijas valsts ir labi tikušas galā ar Covid-19 izraisītajām grūtībām. Gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvju konstruktīva sadarbība Baltijā ļāva mums ātri reaģēt un pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai šajā sarežģītajā laikā atbalstītu kā privātpersonas, tā uzņēmumus.
Tagad mums vajadzētu koncentrēt spēkus uz ekonomikas veicināšanu, paturot prātā arī drošības prasības. Esam pateicīgi saviem klientiem, kas vērsās pie mums pēc padoma un atbalsta šajā grūtajā laikā. Varu apliecināt, ka būsim kopā ar mūsu klientiem arī ekonomikas atveseļošanas posmā.”
– stāsta Luminor bankas valdes priekšsēdētājs Erki Rāzuke.

Turpinājās arī darbs pie tā, lai izveidotu no līdzšinējām mātes bankām – DNB un Nordea – pilnībā neatkarīgas sistēmas un korespondentbanku tīklu. Pirmā pusgada noslēgumā vairāk nekā 99% Luminor klientu Latvijā jau izmantoja vienotu, neatkarīgu platformu, bet jau šobrīd klientu datu un pakalpojumu pārcelšana Latvijā ir pilnībā pabeigta. Tādējādi Luminor ir kļuvusi par patstāvīgu bankas pakalpojumu sniedzēju Latvijā. 2020. gada otrajā ceturksnī Luminor noslēdza klientu datu pārcelšanu uz vienotu platformu arī Lietuvā.

“Līdz ar klientu datu pārcelšanu uz vienotu platformu Luminor ir kļuvusi par vienotu banku visiem tās klientiem Latvijā. Vēlos pateikties visiem mūsu klientiem par pacietību un uzmanību šajā procesā,”
– saka Kerli Gabrilovica.

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 900 tūkstoši klientu, 2 500 darbiniekiem, kā arī 15,6% tirgus daļu noguldījumos un 17,6% tirgus daļu kreditēšanā 2020. gada pirmā pusgada beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 22,0%.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk