Image

Luminor banka piešķīrusi 650 tūkstošu eiro finansējumu zemnieku saimniecībai Kalna Mikas fermas ēkas rekonstrukcijai un jaunu iekārtu iegādei. Ar jauninājumiem tiks palielinātas ražošanas jaudas, kā arī nodrošināta saimniecības ilgtspējīga darbība un govju labturības apstākļu uzlabošana.

Z/S Kalnu Mikas ir viens no tiem MVU, kas kvalificējušies izdevīgākiem aizdevuma nosacījumiem, ko sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) kopš gada sākuma piedāvā Luminor. Kopējās fermas ēkas rekonstrukcijas un jaunu iekārtu iegādes izmaksas ir 826 tūkstoši eiro. Projekts tiek īstenots piesaistot Lauku Atbalsta dienesta līdzfinansējumu 341 tūkstošu apmērā, kur daļa finansējuma pēc projekta realizācijas tiks izmantota saistību daļējai pirmstermiņa dzēšanai. Pēdējo piecu gadu laikā zemnieku saimniecība Kalna Mikas attīstībā investējusi jau 1.5 miljonus eiro jaunu iekārtu, instrumentu, noliktavas un ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanai.

“Kalna Mikas ir viena no tām zemnieku saimniecībām Latvijā, ko varam uzskatīt par paraugu Eiropas Savienības projektu realizēšanā un nepieciešamā finansējuma piesaistē, atgādinot par Latvijas stiprajām lauku saimniecībām. Esam gandarīti atbalstīt Z/S Kalna Mikas to modernizācijas procesā, lai palīdzētu saimniecībai mērķtiecīgi pielāgoties tendencēm piena ieguves un pārstrādes rūpniecībā. Turklāt, pateicoties sadarbībai ar Eiropas Investīciju banku, varējām klientam piedāvāt izdevīgus aizdevuma nosacījumus,”

– norāda Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

Z/S Kalna Mikas fermas rekonstrukcijā plānots veikt jumta un durvju nomaiņu, uzstādīt ventilācijas sistēmu un atjaunot ēkas fasādi. Ar Luminor bankas piešķirto finansējumu saimniecība plāno iegādāties piena tvertnes un divus lopbarības glabātavu torņus, kas ļaus vieglāk uzglabāt pašu audzētos graudus, kā arī tiks uzstādīti jauni barotāji fermas liellopiem. Savukārt, pārejot uz automatizētu slaukšanas procesu, tiks iepirkti divi slaukšanas roboti, kas palielinās iegūtā piena daudzumu no vienas govs par aptuveni 15 %. Pašlaik saimniecībā ir 278 liellopi, no kuriem 186 ir slaucamās govis.

“Sasniedzot maksimālo ražošanas kapacitāti, veicot piena ieguvi manuāli no esošā liellopu skaita, kā arī saskaroties ar ierobežoto darbaspēka pieejamību, esam spēruši jaunu attīstības soli, lai automatizētu piena ieguves procesu. Ar Luminor atbalstu varēsim palielināt saražotā un nododamā piena apjomu bez papildu ganāmpulka iegādes, kā arī turpināt uzlabot govju labturības apstākļus. Pērn saražotā piena apjoms uz vienu piena govi sasniedza jau 9.7 tonnas, un plānojam ražošanas jaudas kāpināt vēl par 15 %,”

– stāsta Z/S Kalna Mikas īpašnieks Jānis Brantevics.

Par Z/S Kalna Mikas:

Z/S Kalna Mikas savu darbību uzsāka 1992. gadā Turlavas pagastā, Kuldīgas rajonā. Zemnieku saimniecības galvenā darbības joma ir saistīta ar piena lopkopību un graudkopību, apsaimniekojot 449 ha platību. 2019. gadā saimniecība saņēmusi godalgu konkursā “Sējējs” kategorijā “Gada lauku saimniecība”.

Par Luminor:

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 900 tūkstošiem klientu, 2300 darbiniekiem, kā arī 16,1% tirgus daļu noguldījumos un 17,2% tirgus daļu kreditēšanā 2020. gada ceturtā ceturkšņa beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.7 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 22,4%.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk