Image

Lai arī marta sākumā, līdz pat marta vidum, pieprasījums pēc mājokļu kredītiem uzrādīja stabilu pieaugumu, Covid-19 rādītie ierobežojumi un to sekas uz uzņēmējdarbību kopumā ir atstājuši arī būtisku ietekmi uz gatavību uzņemties jaunas saistības. Pēc bankas vērtējuma – piesardzībai ir savi iemesli, un tas apliecina pārdomātu rīcību no sabiedrības puses. Tai pat laikā mājokļu kreditēšana turpinās – marta mēnesī SEB banka ir nodrošinājusi finansējumu mājokļa iegādei vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā, jo pietiekami liela daļa cilvēku izmanto šo laiku kā iespēju. Atšķirībā no iepriekšējās ekonomikas lejupslīdes ievērojama daļa klientu mājokļa iegādes finansēšanai ir nodrošinājuši ievērojamu līdzdalību.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars:

“Mājokļu kreditēšana turpinās, jo kredīta formēšanai ir vairākas stadijas – kredīta nosacījumu pārrunāšana ar banku, dokumentu gatavošana un līguma parakstīšana. Šajā brīdī noteikti nav apstājusies vēlme izzināt iespējamos kredīta nosacījumus, tāds pieprasījums ir. Tomēr saskaramies arī ar paradoksu. Interesi par mājokļu kredītiem un to raitu saņemšanu, kas ir ievērojama investīcija mūsu dzīvē, izteikuši cilvēki, kuri tieši šajā laikā piedzīvo ienākumu kritumu vai situāciju, kad uz nenoteiktu laiku iestājas dīkstāve vai arī pilnībā pazaudēts darbs.”

 

“Šādās situācijās mēs aicinām visus interesentus tomēr būt atbildīgiem un arī ieklausīties ieteikumos par saistību uzņemšanās pārlikšanu uz laiku, kad rodas skaidrība par ienākumu stabilitāti, jo tā būtu lielākā bezatbildība no bankas puses apstiprināt jaunas saistības cilvēkam, kam nav skaidrības par stabilu ienākumu atgriešanos. Tie kredītņēmēji, kas šobrīd ir līgumu parakstīšanas fāzē un tos ir skārušas kādas pārmaiņas ienākumos, uzreiz uzrunājam, lai novērtētu, vai sākotnēji plānotais kredītatmaksas grafiks ir piemērots šai situācijai un vai tomēr nevajag to pamainīt, nemainot citus līguma nosacījumus,”

 – papildina Arnis Škapars.

Marta mēnesī un arī aprīļa sākumā apstiprinātajiem mājokļu kredītiem vidējā kredītņēmēja paša līdzdalība ir 20%, kas nozīmē, ka cilvēks vai ģimene ir veikuši uzkrājumus, lai nodrošinātu iegādājamā mājokļa līdzfinansēšanu. Tāpat vērojama tendence, ka šādos brīžos kopumā tirgus mainās no īpašumu pārdevēja uz pircēja tirgu, jo pārdevēji ir daudz atvērtāki pārrunām par cenu, kā arī citām papildu priekšrocībām.

Līdzīgi, kā iepriekš, arī šobrīd SEB banka ievēro atbildīgas kreditēšanas principus, piešķirot finansējumu klientiem, kuriem tas nerada nevēlamu finanšu slodzi. Esošajiem kredītņēmējiem, kam radušās finansiālas grūtības biznesa dīkstāves dēļ, banka nodrošina iespēju pieteikties kredītu apmaksas labvēlībai, kas paredz kredīta pamatsummas maksājumu atlikšanu līdz 6 mēnešiem. SEB banka ir izveidojusi īpašu jautājumu un atbilžu sadaļu gadījumos, ja ir nepieciešamība saņem kredītu atmaksas labvēlību: https://www.seb.lv/atbalsts-kreditnemejiem.

Papildu informācijai:
Agnese Strazda
SEB bankas Komunikācijas pārvaldes vadītāja
T.29149306
agnese.strazda@seb.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk