Image

E-pakalpojumu sniedzējiem ir jāņem vērā daudzi potenciālie riski, tostarp tādi, kas saistīti ar digitālajiem autentifikācijas risinājumiem. Tos parasti izmanto lietotāji, lai piekļūtu pakalpojumiem. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka e-pakalpojumu sniedzēji ievieš papildus drošības mehānismus, lai lietotājiem palīdzētu saprast viņu darbību kontekstu un tādējādi pasargātu no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Uzņēmums SK ID Solutions ir apkopojis un publicējis izvērstu dokumentu – vadlīnijas, kas visiem interesentiem ir pieejams šeit.

Vadlīnijās apkopota informācija par biežāk sastopamajiem apdraudējumiem un riskiem, ko iepriekš ir izmantojuši kibernoziedznieki pret e-pakalpojumu sniedzējiem un viņu klientiem. Šīs vadlīnijas ir arī palīgs e-pakalpojumu sniedzējiem izvērtēt, kuriem uzbrukumiem var būt postošākā ietekme tieši uz viņu biznesu. Tam attiecīgi var laicīgi sagatavoties, īstenojot drošības pasākumus.

“Mēs uzskatām, ka autentifikācija ir viens posms trīs posmu ķēdē, kur ir lietotājs, autentifikācijas pakalpojumu nodrošinātājs un e-pakalpojuma sniedzējs. Lai autentifikācija būtu droša, katrā ķēdes posmā ir jāievieš noteikti drošības risinājumi. Tas nozīmē, ka klientiem ir jāizmanto autentifikācijas risinājumi, piemēram, Smart-ID. Savukārt Smart-ID pakalpojuma nodrošinātājam ir jāpārliecinās, ka pakalpojums patiešām ir drošs. Kas attiecas uz e-pakalpojumu sniedzēju, tam papildus ir jāievieš visi nepieciešamie drošības pasākumi. Šī pati shēma attiecas arī uz elektroniskās parakstīšanās nodrošināšanu. Lietotāji ir informēti par dažādiem potenciālajiem draudiem un kā ar tiem cīnīties. Smart-ID rīka izstrādātājs – uzņēmums SK ID Solutions – pastāvīgi ir uzlabojis autentifikācijas rīka drošību. Taču trešajam ķēdes posmam – e-pakalpojuma sniedzējiem – līdz šim nav bijušas skaidras vadlīnijas. Arī viņi ir ļoti svarīga ķēdes sastāvdaļa, kam ir jāievieš papildus drošības pasākumi,”

– saka SK ID Solutions Globālā biznesa attīstības un Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere. 

Vadlīnijās ir iekļauta informācija par galvenajiem drošības pasākumiem, kas būtu jāpārzina jebkuram e-pakalpojumu sniedzējam. Neskatoties uz to, ka katra nianse, kas ir norādīta vadlīnijās, ir ļoti svarīga cīņā ar kibernoziedzniekiem, lēmumam par konkrētu pasākumu ieviešanu ir jābūt balstītam uz risku novērtējumu. Tāpat rīcības plānu ir jāsagatavo e-pakalpojumu sniedzējam – neviens cits nevarēs ieviest aizsardzības mehānismus, kas pasargās viņu klientus.

Par SK ID Solutions un Smart-ID

Uzņēmums SK ID Solutions specializējas starptautisku e-identitātes risinājumu izstrādē. No 2018. gada novembra tas arī Latvijas iedzīvotājiem piedāvā izmantot Smart-ID – pirmo digitālā paraksta risinājumu Baltijas valstīs, kas atbilst Eiropas eIDAS regulējuma sarežģītajai tehniskajai specifikācijai. Smart-ID nodrošinātais elektroniskais paraksts ir līdzvērtīgs ar roku rakstītam parakstam un to ir jāpieņem visās ES dalībvalstīs. Smart-ID izmantošana lietotājam ir bez maksas un to izmanto, lai droši autentificētos tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai dažādās jomās, tostarp, lai saņemtu valsts iestāžu un banku pakalpojumus. Latvijā Smart-ID izmanto jau gandrīz 1 miljons iedzīvotāju. 

Papildus informācija:

Sanita Meijere
SK ID Solutions Latvijas filiāles vadītāja
Sanita.Meijere@skidsolutions.eu
t.: +371 29488795

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk