Image

Finanšu nozares asociācijas Padome informē, ka līdzšinējā Finanšu nozares asociācijas vadītāja un valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa, pieņemot jaunu profesionālo izaicinājumu, 28. jūnijā atstās savu amatu un 1. jūlijā uzsāks darbu Pasaules Bankā, Vašingtonā, ASV.

Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) Sandas Liepiņas vadībā pēdējo trīs gadu laikā ir paveikusi ļoti būtiskas iniciatīvas gan finanšu nozares pašsakārtošanās aktualizēšanai un regulējuma izstrādāšanai, gan arī veicot nozīmīgu izglītošanas darbu digitalizācijas, pārvaldības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos. Asociācija ir bijusi nozīmīgs partneris sarunās ar valsts iestādēm par sabiedrībai un uzņēmumiem aktuāliem jautājumiem.

“Finanšu nozares asociācija pēdējo gadu laikā kļuvusi par ļoti cienītu sadarbības un sarunu partneri valdībai un dažādām citām organizācijām. Liela loma tajā bija Sandai Liepiņai, ņemot vērā Sandas pieredzi politikas jautājumu koordinēšanā un ieviešanā. Asociācija ir biedru organizācija, kuru veido dažādi finanšu sektora dalībnieki un to pārstāvji. Tieši tas dod Asociācijai jaudu un ekspertīzi, lai veidotu finanšu sektora attīstību pēc iespējas daudzpusīgāku, ieviestu ES normatīvos aktus pēc iespējas pārdomātāk. Mēs kā Asociācija apzināmies, ka finanšu sektoram ir ļoti atbildīga loma ikvienā ekonomikā, līdz ar to uzskatām, ka stipra sektora Asociācija ir mūsu ilgtermiņa atbildība.”

– Asociācijas Padomes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

 

“Esmu gandarīta par paveikto – kopš 2017. gada sākuma kopā ar partneriem publiskajā, privātajā, NVO un akadēmiskajā sektorā ir paveikts daudz nozares sakārtošanā un attīstībā. Esam piemērs citām Eiropas valstīm ar paveikto atbilstības jomas sakārtošanā, tehnoloģisko priekšrocību izmantošanas popularizēšanā, redzējumā par kapitāla tirgus attīstību un atbildīgu kreditēšanu. Esmu pateicīga komandai un sadarbības partneriem par uzticību un kopīgu darbu, kas tika balstīts uz trīs Asociācijas vērtībām – atklātība, sadarbība un atbildība,”

– saka Sanda Liepiņa, Asociācijas vadītāja.


Šobrīd būtiskākie Asociācijas plāni un uzdevumi:

  • aktīva finanšu nozares sektora līdzdalība finanšu stabilitātes nodrošināšanā
  • biedru darbs pie ilgtspējīgu biznesa modeļu izstrādes;
  • digitālo prasmju veicināšana Latvijas sabiedrībā un biznesa vidē;
  • ilgtspējīgas finansēšanas un investēšanas regulējuma aktualizēšana.

Asociācijas operatīvo vadību nodrošina Asociācijas valde, kurā pēc izmaiņām darbu turpinās Jānis Brazovskis kā valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs. Asociācijas Padome tuvākajā laikā uzsāks Finanšu nozares asociācijas vadītāja atlasi.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk