Image

Swedbank ir noslēgusi līgumu ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM par atbalsta programmu “Balsts”, kas paredz subsīdiju veidā sniegt finansiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm mājokļa iegādei vai būvniecībai. Tas nozīmē, ka ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem būs pieejams valsts finansējums 8000 līdz 12 000 eiro apmērā, kas nebūs jāatmaksā.

 

Jau šobrīd četri no desmit klientiem iegādājas īpašumu, izmantojot kādu no ALTUM atbalsta programmām, un programma “Balsts” noteikti ļaus vēl plašākam iedzīvotāju lokam kļūt par sava mājokļa īpašniekiem. Redzam, ka subsīdijas palīdzēs risināt ne tikai pirmās iemaksas trūkumu, kas aizvien ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem īpašuma iegādei, īpaši daudzbērnu ģimenēm, bet arī paplašinās iedzīvotāju izvēles iespējas attiecībā uz kvalitatīvāka mājokļa iegādi, atbilstoši daudzbērnu ģimeņu vajadzībām. Tāpat atzīstami, ka šī programma tiecas veicināt energoefektīvu mājokļu iegādi, jo šie īpašumi ir ilgtspējīgāki gan uzturēšanas, gan nākotnes vērtības ziņā,”

– stāsta Normunds Dūcis, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Latvijā.

 

Kas varēs pieteikties “Balsts” subsīdijai?

Atbalsta programmai “Balsts” varēs pieteikties ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērni, turklāt arī brīdī, kad bērns vēl tiek gaidīts. Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem valsts subsīdijas saņemšanai ir, ka ģimenes īpašumā nevar būt jau kāds esošs mājoklis. Šī programma paredzēta tiem, kas plāno iegādāties pirmo mājokli. Tāpat būtiski, ka ienākumiem uz vienu ģimenes locekli jābūt līdz 17 000 eiro iepriekšējā taksācijas gadā pirms nodokļu nomaksas. Piešķiramā subsīdija mājokļa iegādei vai būvniecībai nevarēs būt lielāka kā 50% apmērā no kopējā darījuma vai būvprojekta apjoma. Ar subsīdiju būs iespējams pilnībā vai daļēji aizstāt līdzfinansējumu mājokļa iegādē.

Tās ģimenes, kuras atbilst programmas “Balsts” kritērijiem, bet jau no šā gada 1. jūlija ir noslēgušas ar Swedbank hipotekārā aizdevuma līgumu, varēs pieteikties subsīdijas “Balsts” saņemšanai līdz 2021. gada 30. jūnijam. Šajā gadījumā uzņemtās kredītsaistības tiks dzēstas subsīdijas “Balsts” apmērā.

 

Kā noteiks piešķiramās subsīdijas apmēru?

Valsts subsīdijas apmērs būs atkarīgs no tā, cik energoefektīvs būs mājoklis, ko ģimene ir noskatījusi vai plāno būvēt, kā arī no bērnu skaita ģimenē. Ja ģimenē ir trīs bērni un noskatītais īpašums atbildīs “gandrīz nulles enerģijas ēkas” kritērijiem, subsīdiju apmērs varēs būt līdz 10 000 eiro. Savukārt, ja ēka būs mazāk energoefektīva, tad maksimālā subsīdija būs 8 000 eiro. Ja ģimenei ir četri un vairāk bērni, tad “gandrīz nulles enerģijas ēkas” iegādes vai būvniecības gadījumā varēs saņemt līdz 12 000 eiro, savukārt ar zemākiem energoefektivitātes rādītājiem – līdz 10 000 eiro.

 

RUS: Swedbank в сотрудничестве с ALTUM будет предлагать субсидии «Balsts» для приобретения или строительства жилья многодетными семьями


Papildu informācijai:

Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381;
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk