Image

Swedbank kopā ar dažādu jomu ekspertiem ir izveidojusi rokasgrāmatu uzņēmējiem, lai palīdzētu labāk izprast ilgtspējas nozīmi uzņēmējdarbībā. Grāmata pieejama digitālā formāta un ļauj ne tikai izzināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības  pieeju, bet arī apskata ilgtspējas dažādās šķautnes. Rokasgrāmata soli pa solim izved lasītāju cauri ilgtspējīga biznesa un arī klimata pārmaiņu pamatjēdzieniem, iezīmē Latvijas klimata pārmaiņu scenārijus un to ietekmi uz uzņēmējdarbību. Tāpat grāmatā var atrast praktiskus principus, pēc kuriem attīstīt un novērtēt sava uzņēmuma ilgtspēju, kā arī iepazīties ar Latvijas uzņēmēju veiksmīgajiem piemēriem. Jaunais materiāls meklējams vietnē Swedbank Biznesam, un tajā iekļauta minimālā programma, kas katram uzņēmējam būtu jāzina par ilgtspējas jautājumiem.

 Ilgtspēja uzņēmējdarbībā ir kļuvusi par jauno standartu. Ja kādreiz tā bija veids kā atšķirties no saviem konkurentiem, tad nu ilgtspēja  iestrādājama biznesa pamatprincipos. Vienlaikus uzņēmumiem joprojām pietrūkst visaptveroša priekšstata par dažādiem ar ilgtspēju saistītiem jautājumiem. Par to liecina arī 2020. gada augustā veiktais Swedbank pētījums vairāk nekā 600 Latvijas uzņēmumu vidū, lielākoties mazo un vidējo uzņēmumu segmentā. Pamatā uzņēmēji redz ilgtspējas jautājumus caur resursu (elektrības, ūdens, papīra) patēriņa vai atkritumu apjoma samazināšanas un šķirošanas prizmu. Tie viennozīmīgi ir ļoti būtiski soļi, bet ir tikai viena daļa no uzņēmumu ilgtspējas. 

“Ar ilgtspējas jautājumiem strādājam jau daudzus gadus, tomēr tieši pēdējie pāris gadi ir raksturojami kā iekāpšana nākamajā līmenī, lielā mērā līdz ar gatavošanos jauna regulējuma prasībām. Joprojām ir daudz jautājumu, uz kuriem meklējam atbildes, bet ir liela daļa, kurus šajā laikā jau esam izzinājuši. Kopā ar kolēģiem un ekspertiem no privātā, valsts un NVO sektora vēlējāmies apkopot pamata tēmas vienuviet, lai dotu atspēriena punktu mūsu uzņēmējiem, uzsākot vai izvēršot ilgtspējīgu biznesu,“

– saka grāmatas sastādītāja Adriāna Kauliņa, Swedbank Ilgtspējas attīstības vadītāja Latvijā.

Swedbank iecere ir laika gaitā grāmatas saturu atjaunot un papildināt, izstrādājot jaunas sadaļas par dažādām ilgtspējas aktualitātēm, lai atbalstītu savus klientus pārmaiņu procesā. Tieši klimata un vides politikas un likumdošanas izmaiņas būs viens no būtiskākajiem katalizatoriem, kas virzīs jaunu ekonomisko likumsakarību iedibināšanu. Tāpēc līdz ar pašu rokasgrāmatu, dienasgaismu ierauga arī pirmais papildinājums, kas ir veltīts klimata politikas līkločiem. Eiropas Savienība ir izvirzījusi ambiciozus mērķus – kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu pasaulē līdz 2050. gadam, kas nozīmē, ka jau līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina vismaz par 55%, salīdzinājumā ar 1990. gadu. Lai to sasniegtu, Eiropas zaļā kursa ietvaros būs jāievieš izmaiņas, ar ko uzņēmumiem ir būtiski laikus rēķināties.  Papildus tas sniedz arī pārskatu par nozīmīgākajiem ES, valsts un privātā sektora piedāvātiem finanšu instrumentiem, kas uzņēmumiem var palīdzēt ieviest ilgtspējas stratēģijas un risinājumus. 

“Bieži valda uzskats, ka ilgtspējas jautājumi ir tikai lielu uzņēmumu atbildība, taču arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) var būt liela ietekme. Īpaši tāpēc, ka MVU pievienotā vērtība ekonomikai Latvijā ir aptuveni 70% no visas radītās uzņēmējdarbības pievienotās vērtības. Lai arī 2050. gads vēl liekas patāla nākotne, likumdošana strauji virzīs pārmaiņas tautsaimniecībā, un tās skars ikvienu uzņēmumu — kā lielu, tā mazu. Priekšrocības dos savlaicīga gatavošanās, nevis sasteigta pēdējā brīža pielāgošanās, kura nozīmēs arī nepārdomātus lēmumus un lielākas izmaksas. Zināšanām un izpratnei par uzņēmējdarbības ilgtspēju, īpaši par vides un klimata jautājumiem, šajā ceļā būs liela nozīme,“ 

– uzsver Lauris Mencis, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs.

Daži fakti par grāmatu:

  • Izmantoti vairāk nekā 40 dažādi informācijas avoti;
  • Grāmata apkopo intervijas ar 16 ekspertiem no nevalstiskā, privātā un publiskā sektora; 
  • Tiešsaistes platformās ar ekspertiem novadītas 20 tikšanās (kopā ap 24 stundām);
  • Visas tikšanās notikušas attālināti, neradot transporta CO2 emisijas; 
  • Grāmata izveidota digitālā formātā, ievērojot dabai draudzīga informācijas nesēja pieeju. 

Saite uz grāmatu: https://biznesam.swedbank.lv/ievads/izaugsme/ilgtspejas-rokasgramata-53137

RUS: Swedbank для потребностей предпринимателей создал руководство по устойчивости

Papildu informācija:
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
E-pasts: janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk