Image

2. oktobrī plkst. 11.00 tiešraidē notiks ekspertu diskusija “Ilgtspējīgs finansējums klimatneitrālai Eiropai” par ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu un finanšu risinājumiem klimata pārmaiņu mazināšanai. Tiešraidei varēs sekot līdzi Finanšu nozares asociācijas mājas lapā www.financelatvia.eu un skatītāji savus jautājumus ekspertiem varēs uzdot sli.do, kods: #Asociacija.


Pasākumu atklās:

  • Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents,
  • Ambroāzs Fajolle (Ambroise Fayolle), Eiropas Investīciju bankas viceprezidents,
  • Santa Purgaile, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja,
  • Idars Kreicers (Idar Kreutzer), Finance Norway izpilddirektors.

Savukārt paneļdiskusijā piedalīsies:

  • Kārlis Purgailis, Citadele bankas meitas uzņēmuma “CBL Asset Management” valdes priekšsēdētājs,
  • Viktors Bolbats, “Baltic International Bank” valdes priekšsēdētājs,
  • Adriana Kauliņa, Swedbank Ilgtspējas attīstības vadītāja Latvijā,
  • Reinis Bērziņš, finanšu institūcijas “Altum” valdes priekšsēdētājs,
  • Santa Purgaile, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja.

Pasākumu moderēs Sanita Bajāre, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja, savukārt diskusiju – Ieva Tetere, SEB bankas valdes priekšsēdētāja, Finanšu nozares asociācijas Padomes priekšsēdētāja.

Eiropas “zaļais kurss” paredz pārveidot Eiropu par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu, padarot ekonomiku ilgtspējīgu un uzlabojot cilvēku dzīves kvalitāti. Eksperti diskusijā runās par to, kā “zaļais kurss” ietekmēs monetāro politiku, tirgus un ekonomikas struktūru, kā arī uzņēmumu konkurētspēju kopumā, kādi ir svarīgākie izaicinājumi, ar kuriem saskarsimies vidējā termiņā, kā arī “zaļā kursa” sniegtās iespējas.

Diskusijā tiks apspriesta arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas loma, finanšu ilgtspējas integrācija darbības stratēģijā un iespējamais banku nākotnes regulējums. Tāpat tiks pārrunāta finanšu sektora gatavība un loma ilgtspējīgas politikas ieviešanā, nepieciešamie priekšnoteikumi, lai “zaļā kursa” ieviešana būtu veiksmīga, banku piedāvātie finanšu un pārvaldības risinājumi klimata pārmaiņu mazināšanai, kā arī “zaļā kursa” ietekme uz banku konkurētspēju.

“Ilgtspējīgas finanses ir viena no Finanšu nozares asociācijas prioritātēm. Klimata pārmaiņu mazināšanas vajadzība un ar to saistītās sociālās pārmaiņas sniedz jaunas iespējas ilgtspējīgu finanšu un pārvaldības risinājumu radīšanā. Finanšu nozares uzdevums ir kopīgiem spēkiem veicināt izpratni par šiem jautājumiem, lai palīdzētu finanšu pakalpojumu sniedzējiem izvērtēt un sniegt atbalstu uzņēmējiem un iedzīvotājiem pārejai uz ilgtspējīgu produktu radīšanu un izmantošanu ikdienā,”

–uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks: “Klimata pārmaiņu ierobežošana ir, iespējams, lielākais izaicinājums mūsu dzīves laikā, kas ietekmēs katru no mums un vienlaikus būtiski mainīs ekonomikas struktūru. Manuprāt, ir svarīgi ieklausīties zinātnieku teiktajā – turpinot dzīvot kā līdz šim, klimata svārstību un dabas katastrofu biežums un nopietnība jau šī gadsimta otrajā pusē būtiski pasliktinās dzīves kvalitāti daudzviet pasaulē – un atbilstoši rīkoties. Ko tad darīt, lai mazinātu šos riskus nākotnē? Pasaules vadošie ekonomisti arvien vairāk ir vienisprātis, ka nepieciešams vienlaikus darboties divos virzienos. Pirmkārt, investēt risinājumos ar zemu oglekļa “pēdas nospiedumu” jeb t.s. zaļajā ekonomikā. Otrkārt, pakāpeniski, bet būtiski palielināt oglekļa izmešu cenu, atspoguļojot klimata pārmaiņas veicinošu darbību negatīvos ārējos efektus to cenā un tādējādi padarot tās dārgākas un mazāk izdevīgas.

Ar klimata pārmaiņu ierobežošanu saistītie jautājumi būtiski ietekmēs arī centrālo banku darbību – monetāro politiku, finanšu aktīvu pārvaldību, finanšu stabilitātes jomu, statistikas apkopošanu. Arī finanšu pratības paaugstināšanas projektos noteikti būs jāņem vērā ar zaļo ekonomiku saistītie jautājumi. Latvijas Banka jau šobrīd aktīvi piedalās nākotnes politikas veidošanā gan ECB monetārās politikas stratēģijas izvērtējuma ietvaros, gan darbojoties Finanšu sistēmas ekoloģizācijas tīklā (NGFS – Network for greening the financial system).”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja Santa Purgaile: “Ilgtspējīga, sociāli atbildīga un labi pārvaldīta finanšu nozare ir Eiropas zaļā kursa virzītājspēks un mēs kā finanšu sektora uzraugs sagaidām, ka finanšu iestādes preventīvi ilgtspējas virzienu integrē savās darbības stratēģijās. Ir skaidrs, ka nākotnes klients ļoti augstu vērtēs ilgtspējīgu, sociāli atbildīgu un zaļi domājošu finanšu nozari. Mūsu lielākais izaicinājums ir šodien paredzēt nākamo paaudžu gaidas un atbilstoši rīkoties, veidojot klimatneitrālu ekonomiku.”

Pasākuma darba kārtība: https://ej.uz/cyec

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
T. +371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk